Vyberte prvok na stránke, ktorého sa chyba týka
Levé ucho - bezpečné a spoľahlivé nákupy Nová TV s dopravou zdarma

Okamžitá výmena - všeobecné podmienky

Službou Okamžitá výmena ponúka spol. Alza.cz a.s. kupujúcim istotu, že v prípade prejavenia záručnej vady na zakúpenom tovare bude reklamácia riešená okamžitou výmenou.

I. Definícia pojmov

Okamžitá výmena

 • Služba Okamžitá výmena spočíva v dokúpení záruky okamžitého riešenia reklamácie po prejavení poruchy.
 • Túto službu je možné využiť kedykoľvek počas trvania štandardné záruky na tovar
 • K jednému produktu je možné zakúpiť iba jednu túto službu.

Predávajúci

Alza.cz a.s., IČ 27082440, so sídlom Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe v oddiely B, vložka 8573.

Kupujúci

je fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva službu pre svoju osobnú potrebu či za účelom podnikania s týmito výrobkami či službami.

II. Zakúpenie služby Okamžitá výmena spoločne s tovarom

 • Každý kupujúci má možnosť pri zakúpení tovaru požadovať službu Okamžitá výmena.
 • Tovar, ktorého sa možnosť zakúpenia služby Okamžitá výmena týka je označený voľbou služby pri kúpe.
 • Kupujúci doplatí cenu služby zároveň so zakúpeným tovarom, ktorého sa záruka tohto postupu týka.
 • Služba Okamžitá výmena je vyslovene uvedená na nákupnom doklade.
 • Ceny za službu Okamžitá výmena sú uvedené na www.alza.sk.
 • Kupujúci zakúpením služby súhlasí s tým, že v prípade žiadosti o uplatnenie služby je predávajúci oprávnený reklamáciu vyriešiť výmenou za parametrovo zhodný alebo lepší tovar od rovnakého či iného výrobcu.

III. Spätné zakúpenie služby Okamžitá výmena

 • Spätné zakúpenie tejto služby nie je možné.

IV. Uplatnenie Okamžitej výmeny

 • Predávajúci definuje závadu tovaru, pri ktorej je možné uplatniť Okamžitú výmenu tovaru ako závadu výrobku, pokiaľ bol používaný v zhode s návodom k použitiu a spôsobom, ktorý zodpovedá normálnemu používaniu výrobku.
 • Okamžitá výmena sa nevzťahuje na opotrebovanie výrobku spôsobené jeho obvyklým používaním, lebo tento fakt nie je možné reklamovať.
 • Službu Okamžitej výmeny nie je možné uplatniť na tovar s porušenými ochrannými pečaťami, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami atď.
 • Služba Okamžitá výmena sa nevzťahuje na poškodenia tovaru vzniknuté:
  • mechanickým poškodením tovaru,
  • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje),
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určený,
  • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  • pokiaľ bol tovar alebo jeho časť poškodený počítačovým vírusom,
  • pokiaľ sa závada prejavuje iba u softvéru, pri ktorom nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného softvéru a spotrebného materiálu,
  • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
  • prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
  • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy,
  • pri chybne prevedenom upgrade BIOSu, firmware,
  • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
 • Okamžitá výmena sa nevzťahuje na pridané a dokúpené príslušenstvo, diely a doplnky výrobku, ako napr. batérie, káble, slúchadlá, žiarovky či adaptéry.
 • Pre uplatnenie služby Okamžitá výmena musí kupujúci s reklamovaným tovarom doručiť kópiu nákupného dokladu obsahujúceho službu Okamžitá výmena.
 • Okamžitou výmenu je možné uplatniť výhradne:
  • na ľubovoľnej pobočke Alza.sk,
  • zaslaním vadného tovaru na adresu centrály.

V. Uplatnenie služby

 • Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, že pre naplnenie služby môže vzhľadom na skladové zásoby ponúkať riešenie reklamácie výmenou za produkt zhodných alebo lepších parametrov od rovnakého, či iného výrobcu. Kupujúci s týmto postupom zakúpenia služby súhlasí.
 • Kupujúcemu, ktorý zakúpil službu Okamžitá výmena, predávajúci zaručuje:
  • Okamžitou výmenu tovaru v prípade prejavu udávanej, či inej záručnej vady
  • Vystavením a vyplatením dobropisu na službu v prípade, že adekvátny tovar nie je do 48 hodín od uplatnenia skladom.
  • Dodanie tovaru v najkratšom možnom termíne podľa spôsobu a miesta uplatnenia reklamácie predávajúcim:
   • 1) Dodanie do nasledujúceho pracovného dňa v príípade osobného uplatnenia na ktorejkoľvek pobočke Alza.sk
   • 2) Dodanie do troch pracovných dní v prípade zaslania tovaru zásielkou na adresu Alza.sk - Bottova 7, 811 09, Bratislava
 • Počet uplatnení nárokov na odstránenie vád tovaru v období platnosti Okamžitej výmeny nie je obmedzený. Služba Okamžitá výmena je platná i na novo vydaný tovar v rámci tejto služby.
 • Vystavením dobropisu na tovar s Okamžitou výmenou je služba spotrebovaná.

VI. Prenesenie služby

 • Prenesenie platnosti Okamžitej výmeny na tretiu osobu na dobu, ktorá zostáva do konca jej pôvodnej platnosti, je možné po písomnom oznámení tejto zmeny predávajúcemu.
 • Okamžitú výmenu je možné previesť i na iný výrobok rovnakej výrobkovej kategórie, pokiaľ v priebehu zákonnej záručnej doby podľa Občianskeho zákonníka došlo u predávajúceho k výmene pôvodného výrobku, na ktorý bola uzatvorená služba o Okamžitej výmene, za nový. I táto zmena musí byť písomne oznámená predávajúcemu.

VII. Ukončenie služby

 • Službu Okamžitej výmeny je možné vypovedať zo strany kupujúceho, pokiaľ predávajúci podstatným spôsobom poruší podmienky služby.
 • V prípade výpovedi vráti predávajúci časovo alikvotnú čiastku zaplatenú zákazníkom pri uzatvorení podmienok služby. Okamžitá výmena končí pri konci zákonnej záruky tovaru.
 • Vystavením dobropisu na tovar so službou Okamžitej výmeny, zaniká táto služba dňom vystavenia dobropisu.
 • V prípade, že na tovar je predávajúcim vystavený dobropis v zákonnej záruke, zaväzuje sa predávajúci vrátiť kupujúcemu pomernú čiastku za nevyužitie služby Okamžitej výmeny. Pri výpočte pomernej čiastky sa za každý začatý mesiac od zakúpenia služby odpočítajú 4% z uhradenej čiastky za službu.
 • V prípade, že Predávajúci nebude schopný službu zaistiť (teda parametricky či cenovo adekvátna náhrada nebude na sklade), zaväzuje sa predávajúci vystaviť dobropis na službu v jej plnej pôvodnej výške.

V Prahe, dňa 26.8.2011

Za spoločnosť Alza.cz a.s. schválil Martin Lakomý,
riaditeľ oddelenia starostlivosti o zákazníkov

0
Vytlačiť

Skúste nové Alza Premium Moja Alza Prihlásiť Ako nakúpiť
WEB6
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi