MS hokej AP+ slevy

Ako na výber motorového oleja

Zobraziť katalóg

Článok

Aktualizované

Motorový olej v aute je nutné nielen pravidelne meniť, ale aj kontrolovať. Výmenu je samozrejme najľahšie zveriť servisu, aj keď domáci majstri ju zvládnu aj sami. Kontrolné meranie hladiny a prípadné dolievanie oleja je už ale rýdzo prácou majiteľa vozidla a zaisťuje, že sú všetky časti motora správne mazané. Aký olej do auta ale vybrať? Aj keď môže byť ponuka mazív najskôr mätúca, výber je veľmi jednoduchý. Všetky označenia a špecifikácie oleja vysvetľujeme v tomto článku.

Výber motorového oleja

Aký olej do auta vybrať – OBSAH ČLÁNKU

 1. Aký olej do auta vybrať? (označenie motorových olejov prehľadne)
 2. Viskozita (miera vnútorného trenia oleja/odporu proti prúdeniu)
 3. Výkonnostné špecifikácie motorových olejov
 4. Značenie motorových olejov podľa automobiliek
 5. Syntetické vs. minerálne oleje
 6. Kedy a ako často meniť olej?
 7. Predĺžený interval výmeny
 8. Prečo je potrebná výmena oleja v aute?
 9. Ako vymeniť olej v motore?

Aký olej do auta vybrať? (označenie motorových olejov prehľadne)

Typ a presné označenie oleja je špecifikované výrobcom vozidla. Pri dolievaní oleja je dôležité dodržať viskóznu triedu, inak sú oleje rôznych značiek bez problémov vzájomne miešateľné a výber výrobcu je čisto na vás. Špecifikáciu motorového oleja pre jednotlivé typy motorov nájdete v používateľskej príručke k svojmu vozidlu.

Výmena oleja v motore
Pokiaľ výrobca vášho vozidla uvádza v manuáli vlastné označenie, je dôležité vyberať olej predovšetkým podľa neho.

V nasledujúcich častiach si opíšeme jednotlivé časti značenia motorových olejov. Pôjde o viskozitu (napr. 5W-30), výkonnostnú triedu (napr C3) a značenie podľa automobiliek (napr. VW 504.00). Ďalej rozoberieme rozdiely medzi minerálnymi a syntetickými olejmi, a tiež sa v rýchlosti pozrieme na úlohu takzvaných longlife olejov.

Viskozita (miera vnútorného trenia oleja/odporu proti prúdeniu)

Viskozita je meradlo tekutosti. Čím je nižšia, tým je olej tekutejší. Naopak čím je vyššia, tým je olej hustejší. Viskozita/hustota oleja zásadne ovplyvňuje priebeh mazania. Olej s nižšou viskozitou ľahšie prúdi a lepšie motor maže aj za studena. S nárastom teploty sa ale viskozita oleja ďalej znižuje.

To znamená, že olej, ktorý je tekutý a dobre maže za studena, nemusí diely motora dostatočne chrániť pri vysokých teplotách. Je potom totiž až príliš tekutý na to, aby udržoval stabilnú mazaciu vrstvu. Pri vysokej záťaži rýchlejšie karbonizuje, a navyše preniká cez rôzne tesnenia, takže rýchlejšie ubúda. Naopak hustý olej s vysokou viskozitou dobre chráni súčasti motora aj pri vysokých prevádzkových teplotách, ale nemaže tak dobre v zime a pri studených štartoch.

Aby bolo možné určiť charakteristiku viskozitných vlastností motorového oleja za studených aj teplých podmienok, používa sa dvojitá klasifikácia SAE. Tá rozdeľuje oleje do 6 zimných tried označených číslom, za ktorým nasleduje písmeno „W“ (z anglického Winter), a 5 letných tried označených iba číslom. Výsledné viskozitné značenie olejov je teda kombináciou dvoch čísel vo formáte xxW-yy (napr. 10W-30).

 • xxW (napr. 10W) – opisuje mazacie schopnosti oleja pri zimných teplotách. Čím nižšie je číslo, tým nižšia je minimálna teplota, pri ktorej je olej schopný správne mazať.
 • yy (napr. 30) – opisuje vlastnosti oleja v letných teplotách. Čím vyššie číslo, tým lepšie olej zvláda vysoké prevádzkové teploty.
Viskozita olejov
Značení hodnôt viskozity motorových olejov.

Príklad zo života: Olej, ktorý má označenie 5W, je pri nízkych teplotách tekutejší ako olej 10W. To znamená, že pri veľmi studených zimných štartoch sa rýchlejšie dostane ku všetkým častiam motora, ku ktorým sa dostať má. Olej teda za studených podmienok lepšie chráni motor proti opotrebovaniu. Za vysokých prevádzkových podmienok sa ale oba oleje správajú rovnako, ak majú rovnakú „letnú triedu“ – napr. 5W-30 vs. 10W-30.

Výkonnostné špecifikácie motorových olejov

Výkonnostné triedy olejov sa značia podľa európskej normy ACEA (Association des Constructeurs Europeens d Automobiles) alebo americkou normou API (American Petroleum Institut). U nás sú smerodajné predovšetkým ACEA špecifikácie. Tie sú značené formátom písmeno + číslo (napr. A2, B2, C3). Zatiaľ čo písmeno označuje určenie oleja, podľa čísla (1 – 5) spoznáme takzvanú HTHS viskozitu, z ktorej je možné odvodiť, aký je daný olej kvalitný.

Delenie špecifikácie ACEA:

 • A – zážihové (benzínové) motory,
 • B – vznetové (dieselové) motory,
 • C – motory s časticovým filtrom (zážihové aj vznetové),
 • E – zážihové motory ťažkých úžitkových vozidiel.

HTHS viskozita

HTHS je skratka pre High Temperature High Shear. Ide o viskozitu meranú pri vysokej prevádzkovej teplote. Čím je toto číslo vyššie, tým olej vo vysokých teplotách lepšie maže (jeho reálna viskozita/hustota oleja je nižšia). Každý motor má na kvalitu oleja iné nároky, a je dôležité sa riadiť špecifikáciami oleja udávanými výrobcom. Výkonnostná špecifikácia môže byť vyššia ako výrobca udáva, ale nikdy nižšia. Len tak sa vyhnete problémom s mazaním.

Všeobecne (ale nie vždy) platí, že vyššia výkonnostná trieda špecifikácie ACEA má vyšší parameter HTHS (A2 má nižšiu viskozitu/hustotu ako A1). Od toho sa odvíja nasadenie a ďalšie parametre používania oleja. Napríklad oleje špecifikácie ACEA A1/B1 (menšia hodnota HTHS/vyššia viskozita) sú určené pre štandardné servisné intervaly, zatiaľ čo s olejmi A3/B3 je možné servisný interval predĺžiť. O olejoch s vyšším číslom v špecifikácii ACEA môžeme povedať, že sú kvalitnejšie.

Príklady použitia najbežnejších výkonnostných tried olejov pre osobné automobily:

Výkonnostná trieda ACEA Použitie oleja
A1, B1 Štandardné oleje s bežnými intervalmi výmeny
A2, B2 Štandardné oleje s bežnými intervalmi výmeny (zastaralá špecifikácia)
A3, B3 Oleje s vyššou výkonnosťou, umožňujú predĺžené intervaly
B4 Oleje s vyššou výkonnosťou, pre dieselové motory s priamym vstrekovaním
A4 Pre benzínové motory s priamym vstrekovaním
A5, B5 Oleje s vyššou výkonnosťou, umožňujú predĺžené intervaly, so zníženou viskozitou HTHS
C1, C2, C3 Oleje pre automobily s DPF a TWC – predlžujú životnosť týchto systémov.
i

Americké značenie API

Označenie motorových olejov je americkou alternatívou k európskemu značeniu ACEA. Ide taktiež o označenie výkonnostných tried, ktoré oleje v základe rozdeľuje na tie pre benzínové (S) a naftové (C) motory. Samotnú kategóriu výkonnosti potom druhé písmeno (napr.. SN, CF).

Najčastejšie sa stretnete s nasledujúcimi špecifikáciami API:

 • CF – pre dieselové motory s nepriamym vstrekovaním. Zvýšená odolnosť proti tvorbe karbónových usadenín.
 • SN – pre benzínové motory vyrobené po roku 2010. Zvýšená ochrana piestov a turbodúchadiel pri vysokých teplotách.
 • SM – pre všetky benzínové motory, ale najmä pre tie vyrobené medzi rokmi 2004 a 2009. Aditíva na zníženie oxidácie oleja a spomalenie vzniku karbónových usadenín.
 • SL – pre všetky benzínové motory, najmä ale pre tie vyrobené medzi rokmi 2001 a 2004.

Značenie motorových olejov podľa automobiliek

Okrem všeobecných označení motorových olejov ACEA a API existujú aj továrenské označenia. Tie sú zložené z názvu či skratky automobilky (VW, MB, BMW, RN, Porsche, Fiat, Ford a pod.) a číselnej značky. Továrenské označenie nájdete v príručke automobilu. Je dôležitejšie ako všeobecné značenie ACEA, takže pokiaľ výrobca vášho auta továrenskú špecifikáciu uvádza, je potrebné pri výbere overiť, že ju daný olej spĺňa.

Príklady: MB 229.3 (Mercedes Benz), VW 506 01 (koncern Volkswagen), Ford WSS M2C917-A.

Špecifikácia kompatibilných olejov
Špecifikácia kompatibilných olejov v manuáli vozidla Škoda Octavia III.

Syntetické vs. minerálne oleje

Kým minerálne mazivá sa vyrábajú z ropy, syntetické sú získavané umelo. Toto rozdelenie olejov hralo úlohu v minulosti, keď mali výsledné produkty odlišné vlastnosti. Hoci sa výrobcovia označenia minerál/syntetika stále držia, dnes už o kvalite oleja nič nevypovedá. Výsledný produkt je takmer vždy starostlivo vypočítanou zmesou minerálnych a syntetických zložiek doplnených o aditíva. Práve tie určujú výkonnosť a kvalitu oleja, a to bez ohľadu na označenie minerálny/syntetický. Samotný systém získavania a výroby oleja má na jeho vlastnosti zanedbateľný vplyv.

Kedy a ako často meniť olej?

Interval výmeny oleja býva uvedený dvakrát – raz počtom najazdených kilometrov a raz časovým obdobím. Olej by ste mali meniť v momente, keď sa jedna z týchto hraníc priblíži. Typický interval je 1 rok/15 000 km. Pokiaľ jazdíte veľa a ročne najazdíte napríklad 30 000 km, budete olej meniť každých 6 mesiacov – ideálne vždy pred zimnou a letnou sezónou. Ak jazdíte naopak skôr striedmo, výmena oleja v aute je ideálna vždy po roku, aj keď má najazdených len 8 000 km.

Výmena oleja v motore
Výmena motorového oleja, rovnako ako jeho dolievanie, patrí k pravidelným úkonom, bez ktorých sa nezaobíde žiadne auto.

Nie je radno spoliehať sa na to, až vám výmenu oleja pripomenie palubný počítač, ten totiž odpočítava 30 000 km od posledného servisu. Vo väčšine áut je pritom olej s takým nájazdom už v kritickom stave, nemôže preto motor správne premazávať a látky v ňom obsiahnuté môžu mať dokonca korozívne účinky.

i

Výmena oleja v aute a filtra – cena

Ak je pre vás výmena oleja v aute hračka a rozhodnete sa ju vykonať sami, ušetríte za prácu mechanika, takže pre vás budú výdavky obsahovať len cenu materiálu. Väčšina 5 l balení motorového oleja sa pohybuje v rozmedzí 20 a 80 €. Rozdiely v cene robí typ oleja, jeho viskozita, výkonnostná trieda a v neposlednom rade aj kvalita spojená s daným výrobcom. Napríklad olej 5W-40 C3 od „lepšej“ značky zoženiete zhruba od 30 € za 5 l, pričom ceny končia niekde okolo 50 € pokiaľ nejde o niečo špeciálne. Za olejový filter potom dáte 6 až 12 €.

Ak sa rozhodnete nechať olej vymeniť v servise, počítajte, že vás práca mechanika vyjde na 30 až 60 €. To znamená, že s celkovou cenou sa bez problémov dostanete na dvojnásobok toho, keď olej meníte svojpomocne. Väčšinou navyše nemáte možnosť ovplyvniť cenu oleja. Skrátka zaplatíte to, čo vám servis naúčtuje. Môže sa tak stať, že aj za samotný olej zaplatíte o niekoľko eur viac, než keby ste si ho obstarávali sami.

Presné intervaly pre vaše konkrétne auto by ste mali nájsť v príručke od výrobcu, hodnoty sa ale budú často pohybovať práve okolo 30 000 km. Na zachovanie dobrého stavu motora je lepšie dodržiavať interval 15 000 km. Pokiaľ jazdíte krátke trasy alebo auto často namáhate v mestskej premávke, interval býva dokonca vhodné skrátiť na 10 000 km.

Predĺžený interval výmeny

Motorové oleje s predĺženým intervalom výmeny, takzvané longlife oleje, sa objavili s rozvojom nových motorov. Predĺžený servisný interval je spravidla stanovený na 30 000 km alebo 2 roky, pre jeho bezpečné dosiahnutie je ale potrebné splniť určité podmienky. Základom je, aby bol tento servisný interval odporúčaný výrobcom automobilu – musí mu byť prispôsobená konštrukcia motora. To znamená, že longlife olej nemožno naliať do akéhokoľvek motora a na dva roky zabudnúť na servis.

Výmena oleja v motore
S longlife olejmi nebudete musieť tak často do servisu, má to však svoje mnohé „ale“.

Treba myslieť aj na spôsob využívania auta. Predĺžené intervaly sú veľmi vysoké až hraničné. Nemožno ich teda brať ako samozrejmosť. 30 000 km na jednu výmenu oleja bezpečne nabehnete len vtedy, ak jazdíte hlavne dlhé trasy, motor za studena príliš netrápite, a plyn stláčate ľahkou nohou. Predĺžený servisný interval je ekonomicky veľmi výhodný, pretože môžete ušetriť až 50 % nákladov na olej a olejový filter. Treba ale myslieť na to, že pokiaľ auto neprevádzkujete optimálnym spôsobom, môžete aj s longlife olejom zapríčiňovať jeho nadmerné opotrebovanie.

Prečo je potrebná výmena oleja v aute?

Olej v motore vášho auta s postupom času a najazdených kilometrov degraduje. V oleji dochádza k oxidácii, ktorá spôsobuje úbytok mazivostných prísad (modifikátorov trenia), v dôsledku čoho klesajú aj lubrikačné vlastnosti oleja. Oxidácia sa zrýchľuje s rastúcou teplotou, najrýchlejšie k nej ale dochádza vo chvíľach, kedy sa horúce spaliny dostávajú do kontaktu so studeným olejom. Čím viac studených štartov absolvujete, tým rýchlejšie vám olej odíde – aj preto je potrebné pri autách, ktoré jazdia predovšetkým krátke trasy, meniť olej častejšie.

Zoxidovaný olej horšie maže, a teda prispieva k rýchlejšiemu opotrebovaniu motorových častí. Pôsobením vysokých teplôt sa ale v oleji tiež objavujú karbónové častice. Tie môžu upchať sací kôš olejového čerpadla a spôsobiť pokles tlaku v mazacej sústave. Vysoká oxidácia rovnako ako vysoké množstvo karbónových usadenín môžu viesť až k zadretiu motora. A práve tomu sa vyhnete včasnou a pravidelnou výmenou oleja.

i

Nezabúdajte ani na pravidelnú kontrolu a dolievanie oleja

Autá „žerú“ nielen benzín či naftu, ale aj olej. Niektoré viac, niektoré menej, úbytok oleja je ale bežná vec. Je dôležité myslieť na to, že k nemu dochádza, mať v zálohe olej na doliatie a neignorovať kontrolku oleja na palubnej doske. Olej by ste mali pravidelne kontrolovať – ideálne raz mesačne a v prípade potreby doliať.

A koľko oleja doliať? To vám povie olejová mierka. Podľa nej zistíte, koľko oleja v aute aktuálne je, a pokiaľ viete, koľko ho tam má byť, jednoduchým odčítaním sa dostanete k množstvu, ktoré je potrebné doplniť. Pokiaľ množstvo maziva kontrolujete po jazde, je vhodné 5 – 10 minút počkať, aby sa olej stihol vrátiť späť do olejovej vane.

Ako vymeniť olej v motore?

Výmena oleja v aute svojpomocne nie je nič, čo by vás malo vydesiť, pár nástrah ale skrýva. Pokiaľ výmenu zjednodušíme, ide len o vypustenie starého oleja a doliatie nového oleja. Zodpovedný majiteľ ale nezabúda ani na výmenu olejového filtra, ktorá si vyžaduje trochu zručnosti. Hodí sa tiež prepláchnuť olejovú vaňu nižším množstvom nového oleja, ktorý rovno vypustíte. Pokiaľ sa na to necítite, odporúčame prenechať výmenu autoservisu. Ak ale máte náladu, s výmenou vám pomôže náš návod Výmena oleja v motore – ako na to?

i V AlzaMagazíne pre vás máme aj ďalšie články:

Označenie motorových olejov vám pomôže vybrať ten správny. Mali by ste ho meniť každých 15 000 km alebo raz ročne. Pokiaľ jazdíte hlavne po meste, je vhodné interval skrátiť. A nie je dobré zabúdať ani na pravidelné dolievanie, olej totiž časom ubúda. 

4,6 38×
TOTAL QUARTZ 9000 5W40 - 5 litrov
Motorový olej - 5W-40, syntetický, longlife, API CF a SM, CZ distribúcia, objem 5l - 6,38 €/1 l
31,90 €
Na sklade 4 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR934
4,7 108×
SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-40 - 4 litre
Motorový olej - 5W-40, syntetický, longlife, API CF, CZ distribúcia, objem 4l - 6,23 €/1 l
24,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR962
4,9 72×
CASTROL EDGE 5W-30 LL
Motorový olej - 5W-30, syntetický, longlife, ACEA C3, VW 504.00 a VW 507.00, BMW Longlife-04, MB 229.51 a MB 229.31, Porsche C30, DE distribúcia, objem 4l - 9,73 €/1 l
38,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR988
5,0 21×
CASTROL Power 1 4T 10W-40 1 l
Motorový olej - 10W-40, syntetický, pre 4-taktný motor, API JASO MA-2 a SN, DE distribúcia, objem 1l - 8,99 €/1 l
8,99 €
Na sklade > 10 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR1026
4,8 20×
Castrol EDGE 5W-30 C3 TITANIUM FST 4 l
Motorový olej - 5W-30, syntetický, longlife, API API SN/CF, VW 505.00 a VW 505.01, MB 229.51 a MB 229.31, GM Dexos 2, RN 0700 a RN 0710, DE distribúcia, objem 4l - 9,48 €/1 l
37,90 €
Na sklade 3 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR994
5,0 15×
Originálny motorový olej VW 0W30 LONGLIFE III FE; 5 l
Motorový olej - 0W-30, syntetický, longlife, VW 504.00 a VW 507.00, objem 5l - 8,78 €/1 l
43,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR271520
5,0 167×
Castrol EDGE 5W-30 LL TITANIUM FTT 5 l
Motorový olej - 5W-30, syntetický, longlife, ACEA C3, VW 504.00 a VW 507.00, BMW Longlife-04, MB 229.51 a MB 229.31, Porsche C30, DE distribúcia, objem 5l - 9,18 €/1 l
45,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR989
4,9 29×
CASTROL Magnatec 5W-40 C3 5 l
Motorový olej - 5W-40, syntetický, API SN, ACEA C3, BMW Longlife-04, MB 229.31, Fiat 9.55535-S2, RN 0700 a RN 0710, DE distribúcia, objem 5l - 7,58 €/1 l
37,90 €
Na sklade 4 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR3940
4,9 28×
Shell HELIX HX7 Professional AV 5W-30 5 l
Motorový olej - 5W-30, syntetický, API CF, ACEA B4, C3 a B3, VW 505.00, VW 502.00, VW 501.01 a VW 505.01, CZ distribúcia, objem 5l - 6,18 €/1 l
30,90 €
Na sklade 4 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: OIL000033
5,0 15×
BMW TwinPower Turbo LL-04 5W-30; 1 L
Motorový olej - 5W-30, syntetický, longlife, API SN, BMW Longlife-04, objem 1l - 12,90 €/1 l
12,90 €
Na objednávku – termín upresníme > 5 ks
Očakávame 30. 5. 2024
Objednávací kód: AUPR263990
5,0 39×
VW 0W20 Longlife IV 1 l
Motorový olej - 0W-20, syntetický, longlife, VW 509.00 a VW 508.00, objem 1l - 10,90 €/1 l
10,90 €
Na objednávku – termín upresníme
Objednávací kód: AUPR322811
4,9 11×
MOTUL SCOOTER POWER 4T 10W30 MB 1 L
Motorový olej - 10W-30, syntetický, pre 4-taktný motor, API JASO MA/MB, CZ distribúcia, objem 1l - 9,19 €/1 l
Cenová bomba
9,19 € Ušetríte 3,71 €
Na objednávku – termín upresníme > 5 ks
Očakávame 30. 5. 2024
Objednávací kód: AUPR17008
4,9 20×
Ford Motorcraft A5 5W-30; 5 l
Motorový olej - 5W-30, syntetický, API CF, ACEA A1, B1 a A5, B5, Ford WSS M2C913-C, Ford WSS M2C913-B a Ford WSS M2C913-A, objem 5l - 7,98 €/1 l
39,90 €
Na sklade 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR298691
5,0
Mobil Super 3000 XE 5W-30, 4 l
Motorový olej - 5W-30, syntetický, longlife, API CF, ACEA C3, VW 505.00 a VW 505.01, MB 229.51, MB 229.31 a MB 229.52, Ford WSS M2C917-A, CZ distribúcia, objem 4l - 7,73 €/1 l
30,90 €
Na objednávku – termín upresníme
Objednávací kód: AUPR00558
4,9 47×
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 - 1 liter
Motorový olej - 5W-30, syntetický, CZ distribúcia, objem 1l - 8,20 €/1 l
8,20 €
Na sklade > 10 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR925
5,0
MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W30 1L
Motorový olej - 5W-30, syntetický, longlife, API SM, ACEA C3, VW 504.00 a VW 507.00, BMW Longlife-04, MB 229.51, CZ distribúcia, objem 1l - 9,10 €/1 l
9,10 €
Na objednávku – termín upresníme > 5 ks
Očakávame 30. 5. 2024
Objednávací kód: AUPR03702
4,8 10×
ELF SPORTI 9 5W40 5 l
Motorový olej - 5W-40, syntetický, API CF, ACEA B4 a A3/B4, VW 505.00 a VW 502.00, MB 229.3, RN 0700 a RN 0710, CZ distribúcia, objem 5l - 5,78 €/1 l
28,90 €
Na sklade 2 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR292016
Vytlačiť
P-DC1-WEB18
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií