Alza dni - Lenovo Alzákove TOPky

Ako pripraviť auto alebo motocykel na STK: Pozor na novinky!

Zobraziť katalóg

Článok

Aktualizované

Za posledné roky nastali dve veľké zmeny v prípade prehliadok na staniciach technickej kontroly. Prvá prišla v roku 2016, druhá v máji 2018, preto keď pôjdete na „technickú“ nabudúce, môže byť všetko inak ako pri vašej poslednej návšteve. K akým zmenám prišlo a ako teda auto alebo motocykel na STK v roku 2019 správne pripraviť?

i Článok sme pre vás aktualizovali. Ak ste s STK dobre oboznámení a chcete si len prečítať niečo o novinkách, ktoré boli do technických kontrol zavedené v minulom roku, hľadajte kapitoly označené v zátvorke rokom 2018.

STK, prehliadka motora

Ako pripraviť auto alebo motocykel na STK – OBSAH

 1. Registrácia kilometrov – povinnosti s odometrom (2018)
 2. Doklady o technickej a emisnej kontrole
 3. Problémy budú mať všetky nepovolené úpravy (2018)
 4. Všetky úpravy majte zapísané v technickom preukaze
 5. Nižšie pokuty za chýbajúcu STK a EK (2018)
 6. Pneumatiky musia mať vzorku minimálne 1,6 mm
 7. Tri stupne emisnej kontroly a emisná plaketa (2018)
 8. Nové lehoty technickej kontroly (2018)
 9. Za nepovolené úpravy môžete prísť o technický preukaz
 10. Neoriginálne kolesá musia mať homologizačnú značku
 11. STK strážia tiež poškodenie svetiel a ich správny počet
 12. Prihlásenie vozidla s pravostranným riadením (2018)
 13. Otázky pred návštevou auta alebo motocykla na STK

Registrácia kilometrov – povinnosti s odometrom (2018)

Podstatná zmena sa týka počtu najazdených kilometrov. Táto povinnosť nevzniká len staniciam technickej a emisnej kontroly, ale aj polícii, autobazárom, servisom a dokonca aj poisťovniam a leasingovým spoločnostiam. Od mája 2018 sú totiž povinné posielať namerané hodnoty o stave odometra a viesť register s celkovým počtom najazdených kilometrov vozidla a to pri každom servisnom či úradnom úkone. Tieto záznamy budú prístupné pre všetky krajiny EU. Platná zmena by mala minimalizovať nelegálne praktiky podvodníkov, ktorí manipulujú počet najazdených kilometrov vozidiel.

STK, technik
Nová povinnosť o evidovaní najazdených kilometrov by mala viesť k bezpečnejšej kúpe ojazdeného vozidla.

Doklady o technickej a emisnej kontrole

Sieť STK a pracoviská EK, ako aj ich počty, bude určovať minister dopravy. Objavili sa správy, ktoré uvádzali, že po novom bude dokladom o platnosti technickej a emisnej kontroly už iba protokol. Tieto správy nie sú pravdivé, keďže išlo iba o poslanecký návrh, ktorý nebol schválený. Naďalej tak platí, že po kontrole dostanete tri doklady – protokol formátu A4, osvedčenie s platnosťou kontroly vo forme kartičky a nálepku vyznačujúcu platnosť technickej a emisnej kontroly, ktorá sa umiestňuje na čelné sklo..

Inšpekcia STK
Kontrola z Ministerstva dopravy teraz môže na STK zhotovovať obrazové aj zvukové záznamy a to aj bez súhlasu majiteľa.

Problémy budú mať všetky nepovolené úpravy (2018)

Technické kontroly sú teda prísnejšie a veľa vodičov býva nemilo prekvapených, aj keď sa na prvý pohľad zdá všetko v poriadku. Najčastejšie ide o majiteľov upravených off-roadov alebo tuningových áut, ktorí si na svojich štvorkolesových miláčikov montujú pevnostné nárazníky, svetelné rampy alebo spojlery. Kontrolní technici teraz v obavách z neohlásených kontrol a prísnych postihov vozidlá s nelegálnymi úpravami na STK vôbec nepustia. Prísnejšie pravidlá dopadajú tiež na znížené podvozky alebo iné ako povolené rozmery pneumatík, nepovolené koncovky výfukov, alebo fólie na svetlách alebo čelnom skle (platí to aj pre predné bočné okná). V poriadku nie sú ani autá, z ktorých si demontujete filter pevných častíc.

Osvedčenie o technickej spôsobilosti takisto nedostanú vozidlá so zlou geometriou, únikom prevádzkových kvapalín, nehovoriac o nefunkčných brzdách alebo rozsiahlej korózii. A tiež malá prasklina na čelnom skle s veľkosťou väčšou ako 20 mm bude predstavovať problém. Predtým sa síce podobné „banality“ mnohokrát zaobišli len s dohováraním, teraz ale budete musieť najprv urobiť nápravu.

STK, karoséria
Výrazné chyby karosérie pred technickou kontrolou radšej vyriešte.

Všetky úpravy majte zapísané v technickom preukaze

Všetky chyby, o ktorých viete, odstráňte ešte skôr, než sa vydáte na STK. Aj drobné technické úpravy, typicky znížený podvozok či iné športové úpravy, potom majte vždy zapísané v technickom preukaze. Urobte tak na miestnom odbore dopravy. Pre kontrolných technikov je potom jednoznačným meradlom veľký technický preukaz.

STK, úpravy zapísané v technickom preukaze
Aby ste sa vyhli problémom s úpravami na vozidle, majte je zapísané v technickom preukaze.

Naopak, tmavé fólie v technickom preukaze zapísané mať nemusíte, vystačíte si len s typovým listom s podrobnými údajmi či atestom od výrobcu. Tie vždy majte so sebou v aute, vyhnete sa tak problémom nielen pri technickej, ale aj cestnej kontrole. Ďalšie okná nie sú limitované, len fólia nesmie zakrývať tretie brzdové svetlo.

Nižšie pokuty za chýbajúce STK  a EK (2018)

Informácia o nižších pokutách za chýbajúcu emisnú a technickú kontrolu nie je tak úplná novinka. O tejto novinke sme vedeli už viac ako rok pred samotným schválením.

Ak ste doteraz nemali platnú emisnú alebo technickú kontrolu, platili ste pokutu 165 € za jednu kontrolu, teda maximálne 330 € za obidve. Donedávna platila úľava z pokuty pri zaplatení do 15 dní vo výške jednej tretiny, teda pokuta bola znížená na 110 € (z pôvodných 165 €). Nové zníženia pokút sú až do výšky dvoch tretín, teda sa zníži na 55 € za kontrolu, teda maximálne 110 € za obidve. Platí to ale iba v prípade, že pokutu zaplatíte do 15 dní od udelenia pokuty, inak budete platiť pokutu v plnej výške. Existuje však ešte tretia možnosť – dočasné alebo trvalé odhlásenie vozidla z evidencie. To však musíte rovnako splniť v lehote 15 dní od udelenia pokuty.

STK – kontrola
Ak dostanete pokutu za chýbajúcu STK alebo EK, nemusí to byť až taká katastrofa. Stačí pokutu uhradiť do 15 dní a budete ju mať o dve tretiny zníženú.

Pneumatiky musia mať vzorku minimálne 1,6 mm

V prípade pneumatík venujte pozornosť najmä vzorke, ktorej úlohou je odvádzať vodu či inú tekutinu preč z priestoru pneumatiky. Limitná hodnota je 1,6 mm, vo svojom záujme je však meňte častejšie. Kvôli nedostatočnej vzorke sa totiž pneumatika nedostáva na vode alebo snehu do kontaktu s vozovkou a vy strácate kontrolu nad vozidlom. Nezabúdajte ani na rezervu, tá musí rovnako vyhovovať limitným hodnotám.

STK, pneumatiky
S ojazdeným pneumatikami na STK nechoďte.

So svetlami pohoríte, ak predné svetlomety oslňujú alebo diaľkové svetlá nemožno prepnúť na stretávacie. Problémom je potom aj zjavný únik paliva, oleja či mazacích tukov alebo hrubá porucha na riadiacom ústrojenstve, ktorá sa prejavuje nadmernou vôľou.

Tri stupne emisnej kontroly a emisná plaketa (2018)

Ďalšia novinka súvisí s emisiami. Najväčšou zmenou je zavedenie trojstupňového hodnotenia. Doteraz sa vozidlo mohlo označiť za „spôsobilé“ alebo „nespôsobilé“, po novom pribudol stupeň označovaný ako „dočasne spôsobilé“. Väčšina chýb, ktoré doteraz vyradili vozidlo z premávky bude patriť práve do novej kategórie. V prípade, že bude vaše vozidlo označené ako dočasne spôsobilé, musí vozidlo do 60 kalendárnych dní absolvovať opakovanú emisnú kontrolu. Ak sa však pri opakovanej kontrole zistí rovnaká vážna chyba, alebo vodič nedodrží 60-dňovú lehotu, vozidlo je automaticky označené ako nespôsobilé.

STK – meranie emisií
Zmeny sa týkajú aj merania emisií.

Ešte väčšia novinka je emisná plaketa. Emisná plaketa bude povoľovať, alebo naopak zakazovať vjazd do príslušnej zóny. Táto zmena najviac zasiahne staršie vozidlá, ktoré na udelenie emisnej plakety nebudú mať nárok. Ich použitie bude podobné ako v prípade bežných nálepiek. Vodiči ich budú lepiť na čelné sklo vpravo dole, vedľa nálepiek emisnej a TK..

Nové lehoty technickej kontroly (2018)

Pôvodne zákon navrhoval pre niektoré kategórie zrušenie pravidelných technických kontrol, pre iné kategórie zas podstatné predĺženie lehôt. Zo schválenej vyhlášky k zákonu v porovnaní s návrhom napokon niektoré zmeny vypadli.

Po novom sú od pravidelnej TK oslobodené malé motocykle do 50 cm3 (L1e), malé trojkolky do 50 cm3 (L2e), malé prípojné vozidlá do 750 kilogramov (O1) a malé prípojné vozidlá za traktor do 1 500 kg (R1). Motocykle od 50 do 125 cm3, motocykle s postranným vozíkom od 50 do 125 cm3, prípojné vozidlá od 750 do 3 500 kg a prípojné vozidlá za traktor od 1 500 do 3 500 kg sa prvej kontrole musia podrobiť po štyroch rokoch a následne každé štyri roky. Pôvodne mali mať prvú kontrolu až po šiestich rokoch od prvej evidencie a následne každé štyri roky.

i V AlzaMagazíne pre vás máme aj ďalšie články:

Za nepovolené úpravy môžete prísť o technický preukaz

Problém ale môže nastať v prípade upraveného motocykla, či už ide o sériové, či radikálne prestavby. Úpravy sa najčastejšie týkajú padacích rámov, ladených výfukov, ale aj prídavných svetiel, kufrov či ďalších doplnkov. Neschválené zmeny na motorke totiž môžu viesť k problémom nielen na STK, ale aj v bežnej prevádzke pri kontrole políciou. Tá vám môže udeliť pokutu alebo v krajných prípadoch odobrať technický preukaz, a tým znemožniť ďalšiu prevádzku motocykla. V prípade nehôd potom poisťovne často krátia či vôbec nevyplácajú plnenie z poistnej zmluvy a ďalším vyústením sporu býva vaše označenie ako vinníka dopravnej nehody.

i Aby ste sa vyhli situácii, kedy musíte prehliadku opakovať, dodržujte všetky technologické požiadavky alebo homologizačné predpisy pre všetky časti motocykla, doplnky a príslušenstva.

Neoriginálne kolesá musia mať homologizačnú značku

Rozmery kolies a pneumatík motocykla sú pevne dané a nájdete ich v technickom preukaze. Neoriginálne kolesá potom musia byť vybavené homologizačnou značkou. Ak si chcete dať na motocykel kolesá s iným priemerom alebo šírkou ráfika, v technickom preukaze to musí byť uvedené ako povolená zmena. Od výrobcu či dovozcu motocykla si vyžiadajte vyjadrenie a na príslušnom úrade s dopravnou agendou požiadajte o zápis zmien do technického preukazu. Predmetom kontrol na STK býva tiež rýchlostný index, teda maximálna konštrukčná rýchlosť pneumatík. Problém môže nastať napríklad v prípade enduro a crossových pneumatík. Samozrejmosťou pneumatík by mala byť homologizácia pre prevádzku na pozemných komunikáciách. Ďalej by potom v technickom preukaze mali byť uvedené ich rozmery, nosnosť a rýchlostná kategória.

STK, TP
Aj úpravy na motocykloch musia byť v technickom preukaze, inak hrozí postih.

Podmienkou pre spôsobilosť na jazdu je samozrejme tiež dobrý technický stav pneumatík. Okrem povinnej hĺbky dezénu 1,6 (resp. 1 mm) sa za poruchu považuje trhlina v plášti či iné poškodenia, ktoré obnažujú kostru pneumatiky. Toto všetko je pre motocykel vážnou prekážkou na bežnú prevádzku a zákon v takomto prípade pripúšťa iba núdzový dojazd.

STK stráži tiež poškodenie svetiel a ich správny počet

Motocykel musí mať iba predpísaný a povolený typ a počet týchto svetiel:

 • Diaľkový svetlomet
 • Stretávací svetlomet
 • Brzdové svetlo
 • Smerové svetlá
 • Predné a zadné obrysové svetlo
 • Osvetlenie zadnej poznávacej značky
 • Zadné odrazové sklo iného ako trojuholníkového tvaru.

Základnou podmienkou je homologizácia, čo spoznáte podľa písmena E s číslicou v krúžku alebo obdĺžnika, umiestneného na skle či tele svetlometu. Svetlá v dvojiciach musia byť namontované symetricky a vonkajšie krycie sklá svetiel nesmú byť poškodené tak, aby ovplyvnili správnu funkciu svetla. A okrem smeroviek a diaľkových svetiel nesmie byť na motorke žiadne blikajúce svetlo.

Jednou z najčastejších chýb na motocykli pri STK alebo policajných kontrolách sú chýbajúce alebo nefunkčné smerovky, ich odlišná farba alebo chýbajúca homologizácia. Pokiaľ ide o LED svetlo, malo by niesť označenie MD. Dávajte si tiež pozor, aby predný svetlomet neoslepoval protiidúce vozidlá.

STK, svetlá
Kontrole na STK neuniknú svetla automobilov ani motoriek.

Prihlásenie vozidla s pravostranným riadením

Nový zákon umožní prihlásiť aj na Slovensku vozidlá s pravostranným riadením. Ide však len o osobné vozidlá kategórie M1, ktoré musia pred samotnou registráciou absolvovať úpravu a spĺňať následne stanovené technické požiadavky, ktoré sa týkajú troch oblastí. Osvetlenie a svetelná signalizácia vozidla, najmä sklon stretávacích svetlometov, umiestnenie zadných hmloviek a bieleho „cúvacieho“ svetla; nepriamy výhľad z vozidla – rozdielna veľkosť spätných zrkadiel, pričom po novom musí byť veľkosť plochy viditeľnej cez spätné zrkadlá dostatočná aj pre pravostrannú premávku a stierače – prispôsobené riadeniu na pravej strane, čomu niektoré vozidlá vyhovujú už teraz, v prípade ostatných bude potrebná úprava. Informácie o týchto úpravách budú musieť byť uvedené v protokole, ktorý vydá tzv. technická služba overovania, a ktorým sa bude musieť majiteľ vozidla preukazovať.

Otázky pred návštevou auta alebo motocykla na STK

Ktoré doklady je potrebné predložiť na pravidelnej technickej prehliadke?

Ako často je nutné jazdiť na technickú kontrolu?

Technická kontrola sa opakuje každé dva roky, pokiaľ ale máte nové auto, prvé štyri roky s ním na TK nemusíte.

Aký druh porúch sa môže pri STK vyskytnúť na vašom vozidle?

A – ľahká porucha – nemá vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla na pozemných komunikáciách. Dostanete osvedčenie o technickej spôsobilosti svojho vozidla, a teda červenú nálepku. Chyba sa len zapíše do protokolu o technickej kontrole.

B – vážna porucha – ovplyvňuje prevádzkové vlastnosti vozidla alebo má neblahý vplyv na životné prostredie. Bezprostredne však neohrozuje bezpečnosť jazdy vozidla na pozemných komunikáciách. Technik odoberie kontrolnú nálepku zo zadnej registračnej značky a dá vám dočasnú 30-dňovú. Ak sa v tejto lehote dostavíte na opakovanú kontrolu, kontroluje sa iba táto porucha. Ak sa dostavíte po jej uplynutí, vaše vozidlo musí znovu absolvovať celú technickú prehliadku.

C – nebezpečná porucha – bezprostredne ohrozuje bezpečnosť jazdy vozidla na pozemných komunikáciách. Vozidlo je zbavené kontrolnej nálepky a do veľkého technického preukazu sa zapíše nespôsobilosť na prevádzku. Vozidlo od tejto chvíle nesmie na pozemné komunikácie a z miesta STK musí byť odtiahnuté. Na odstránenie všetkých závad tiež beží lehota 30 dní.

Na ktorej STK je nutné vykonávať kontrolu?

Na ktorejkoľvek na území SR, nezávisle na mieste registrácie vášho vozidla.

Na známke na ŠPZ je vyznačený len mesiac. Môžem ísť na technickú kontrolu posledný deň v mesiaci?

Nie. Hoci by sa mohlo zdať, že stačí ísť na konci mesiaca, záväzný dátum je uvedený vo veľkom technickom preukaze. Termín radšej dodržiavajte, pretože pri nehode čo i len jeden deň po platnosti „technickej“ vás budú považovať za vodiča s vozidlom nespôsobilým na prevádzku. Tým pádom môžete byť vyhlásený za vinníka nehody alebo poisťovňa pristúpi krátenie alebo nevyplatenie poistného z poistnej zmluvy.

Ako prebieha prehliadka technickej kontroly?

 • Odovzdáte doklady na príslušnom okienku STK.
 • Následne vás kontrolný technik po chvíli vyzve, aby ste s vozidlom nabehli do priestorov kontrolnej linky.
 • Jednotlivé stanovištia na kontrolnej linke (identifikácia a celkový pohľad; podvozok, riadenie a výfuk; brzdy; okná; svetla a povinná výbava) prechádza s vaším vozidlom výhradne technik, nie vy.
 • Vy ste celý čas prítomní a dodržiavate pokyny kontrolného technika.

Mám svoje vozidlo pred STK pripraviť?

Auto absolvujúce kontrolnú prehliadku by malo byť čisté. Pneumatiky by mali byť nahustené na výrobcom predpísaný tlak. Z riadenej nápravy, teda spravidla prednej nápravy, prípadne zložte krytky.

Aké existujú druhy technického stavu?

 • Pravidelná technická prehliadka – vykonáva sa v pravidelných lehotách stanovených zákonom.
 • Opakovaná technická prehliadka – prehliadka nasledujúca po pravidelnej technickej prehliadke, pri ktorej bola na vozidle zistená porucha B alebo C. Táto prehliadka sa vykonáva do 30 dní od pravidelnej technickej prehliadky.
 • Evidenčná kontrola – vykonáva sa pri registrácii vozidla na novú osobu alebo subjekt.
 • Technická prehliadka ADR – technická prehliadka vozidla určeného na prepravu nebezpečného tovaru z hľadiska plnenia požiadaviek ustanovených osobitným právnym predpisom. Túto technickú prehliadku vykonáva len ministerstvom preverené STK.
 • Technická prehliadka pred schválením technickej spôsobilosti vozidla – platí pre vozidlá zakúpené v zahraničí a dovezené na Slovensko.
 • Technická prehliadka na žiadosť zákazníka – vykonáva sa v plnom alebo čiastočnom rozsahu podľa požiadaviek zákazníka.
 • Mimoriadna technická prehliadka – vykonáva sa na pokyn Polície SR v podozrení na nevyhovujúci stav vozidla pri cestnej kontrole.

Aká je cena STK?

Ceny technickej kontroly sa môžu líšiť stanicou od stanice. Každá STK má vlastný cenník, no orientačne môžete počítať, že za samotnú technickú prehliadku zaplatíte 30 až 40 €, za emisie potom minimálne 25 €.

Ako sa pripraviť na STK: Alza odporúča

Compass Vesta výstražná oranžová EN 20471: 2013, XL

Vidieť a byť videný - to sú základné predpoklady pre bezpečnosť. Táto reflexná vesta vás alebo vaše dieťa urobí viditeľnejším na niekoľkonásobne...

Viac
3,40 €
Compass Ťažné lano 5000 kg s karabínami
Pri nepríjemnej poruche na vašom automobile využite ťažné lano na odsunutie automobilu z neprehľadnej križovatky, nebezpečného úseku ulice alebo...
Viac
13,90 €
COMPASS - Kľúč na kolesá 17 – 19/21 – 23 mm TÜV, GS
Špeciálne teleskopický kľúč Compass na kolesá nájde svoje uplatnenie v každej dielni. Či už profesionálne alebo domáce. Kľúč je určený pre...
Viac
13,90 €
COMPASS - Núdzové výstražné svetlo LED, 9 funkcií

Dobre viditeľné červené svetlo Compass upozorní vodiča na hroziace nebezpečenstvo aj z veľkej vzdialenosti, vďaka čomu bude mať dostatok času na reakciu. 

Viac
13,90 €
Compass Hasiaci sprej 500 ml

Predstavujeme vám univerzálny hasiaci sprej kompaktnej veľkosti, ktorý možno použiť v automobile, na motocykli, pri kempovaní, v kancelárii aj v domácnosti.

Viac
10,90 €

Teraz už snáď viete o STK všetko, čo by ste mohli pred jej absolvovaním potrebovať. Než na kontrolu vyrazíte, buďte si dobre vedomí stavu svojho vozidla, domov môžete ísť kvôli banalite, prípadne môžete o technický preukaz prísť úplne.4,9 110×
Compass Vesta výstražná oranžová EN 20471: 2013, XL
Reflexná vesta do auta, unisex, materiál Polyester, farba Oranžová, zapínanie na suchý zips, veľkosť XL
Od  1,97 €
Na sklade > 20 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR273
4,4 33×
Compass Ťažné lano 5000 kg s karabínami
Ťažné lano je určené na vlečenie motorových vozidiel do okamžitej hmotnosti 5 000 kg. Zakončené háky z kovu, vybavené červenou zástavkou. Dĺžka lana 3,4 m.
Cenová bomba
13,90 € Ušetríte 2 €
Na sklade > 10 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR269
4,3 111×
COMPASS - Kľúč na kolesá 17 – 19/21 – 23 mm TÜV, GS
Kľúč na kolesá s veľkosťou (podľa metrického závitu) 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm a 23 mm krížový, súprava obsahuje 2 ks, obsahuje kľúče od 17mm až po 23mm
13,90 €
Na sklade > 10 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR1883
4,4 38×
COMPASS - Núdzové výstražné svetlo LED, 9 funkcií
LED svietidlo – robustná konštrukcia a vysoká vodoodolnosť, dá sa jednoducho pripevniť pomocou magnetu, 16× červená LED, 9 režimov
Od  12,64 €
Momentálne nedostupné
Objednávací kód: AUPR810a1
4,6 18×
Compass Hasiaci sprej 500 ml
Hasiaci prístroj penový, použitie od 0°C do 50°C
10,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR097
4,7 62×
Compass - Žiarovka, 12 V H7 55W PX26d blister, 2 ks
Autožiarovka – H7 (pätica PX26d), výkon 55 W, napätie 12 V, svetelný tok 1500 lm, farebná teplota 3200 K (teplá biela), životnosť 250 h (12500 km), 2 žiarovky v balení, na bežné použitie
3,29 €
Na sklade > 10 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR366
4,9 37×
COMPASS - Hasiaci prístroj práškový, 2 kg ABC
Hasiaci prístroj práškový, 2kg hasiva, trieda požiaru A a B, účinnosť 13A a 89B.C, použitie od -30°C do 60°C, rozmery 11cm×37cm, držiak, manometer
23,90 €
Na sklade 2 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR095
4,7 44×
Compass - Vesta výstražná oranžová, EN 20471: 2013, XXL
Reflexná vesta do auta, unisex, materiál Polyester, farba Oranžová, zapínanie na suchý zips, veľkosť XXL
4,19 €
Na sklade > 20 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR274
Od  0,72 €
Na sklade > 50 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR276
4,5 32×
COMPASS Taška s povinnou výbavou 206/2018 zb. MD
Taška – uzatvárateľná na zips, obsahuje – žané lano, vystrážný trojuholník, autolekárničku veľ. I podľa vyhlášky ČR
19,90 €
1 ks
Na sklade > 10 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR260
4,1 96×
Compass - Žiarovka 12 V H7 55 W PX26d WHITE LASER, 2 ks
Autožiarovka – H7 (pätica PX26d), výkon 55 W, napätie 12 V, svetelný tok 1500 lm, farebná teplota 3500 K (teplá biela) (12500 km), 2 žiarovky v balení, na bežné použitie
Od  5,57 €
Na sklade 4 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR368
3,9 16×
Samolepiaca páska reflexná 1 m × 5 cm biela
Reflexný prvok – reflexná, šírka 5cm, biela farba
Od  3,11 €
Na sklade > 10 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR2444
4,5 15×
COMPASS 5 SMD LED 12 V T10 biela
LED autožiarovka , výkon 1.2W, napätie 12 V, svetelný tok 100lm, farebná teplota 5000K (), životnosť 8.33h (1650000km)
5,09 € 5,80 €
Na sklade 1 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR407
4,0 62×
COMPASS 1 LED 12 V T10, biela, 2 ks
LED autožiarovka T10 (pätica W2.1x9.5d), výkon 0.29W, napätie 12 V, svetelný tok 10lm, farebná teplota 5000K (neutrálna biela), životnosť 30000h (1500000km), 2ks v balení
Od  0,84 €
Na sklade > 10 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR382
4,0 34×
COMPASS Kľúč na bicykle krížový 17 – 19 – 21 – 23
Kľúč na kolesá s veľkosťou (podľa metrického závitu) 17 mm, 19 mm, 21 mm a 23 mm krížový
7,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR110
4,5 31×
Compass Ťažné lano 3000 kg s karabínami
Ťažné lano je určené na vlečenie motorových vozidiel do okamžitej hmotnosti 3 000 kg. Zakončené hákmi z kovu, vybavené červenou zástavkou. Dĺžka lana 3,4 m.
9,19 €
Na sklade 1 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR268
4,6 21×
Compass Hasiaci prístroj práškový 6 kg ABC (34A)
Hasiaci prístroj práškový, 6kg hasiva, trieda požiaru A,B a C, účinnosť 183B.C a 34A, použitie od -30°C do 60°C, rozmery 16cm×53cm, držiak, manometer
45,90 €
Momentálne nedostupné
Objednávací kód: AUPR096
4,7 19×
Compass Žiarovka 12 V H7 PREMIUM 55W PX26d box
Autožiarovka – H7 (pätica PX26d), výkon 55 W, napätie 12 V, svetelný tok 1500 lm, farebná teplota 3100 K (teplá biela), životnosť 250 h (12500 km), 1 žiarovka v balení, na bežné použitie
Od  1,78 €
Na sklade > 20 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR375
4,8 21×
Compass 12 V H4 60/55 W P43t blister, 2 ks
Autožiarovka – H4 (pätica P43t), výkon 55 W, napätie 12 V, svetelný tok 1650 lm, farebná teplota 3100 K (teplá biela), životnosť 400 h (20000 km), 2 žiarovky v balení, na bežné použitie
4,60 €
Na sklade 2 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR367
4,4 17×
COMPASS - Lano vyslobodzovacie, 5 000 kg s karabínami
Ťažné lano - 4m, do 5000kg, háky z kovu, oceľové
Cenová bomba
13,90 € Ušetríte 2 €
Na sklade 2 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR272
4,1 17×
COMPASS 4 LED 12 V suf.11X39 SV8.5, biela, 2 ks
LED autožiarovka SV8.5 (pätica SV8.5-8), výkon 0.49W, napätie 12 V, svetelný tok 28lm, farebná teplota 5000K (neutrálna biela), životnosť 30000h (1500000km), 2ks v balení
4,39 €
Na sklade 2 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR390
Vytlačiť
P-DC1-WEB01
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií