MS hokej AP+ slevy

Čo robiť, ak práčka hlási chybový kód

Zobraziť katalóg

Sponzorovaný článok

Aktualizované

Možno ste sa už ocitli v situácii, keď sa na displeji vašej práčky objavili neznáme symboly písmen a číslic, ktoré vás zvukovou signalizáciou upozorňovali na to, že s vašou práčkou asi nie je všetko v poriadku. Hocikto v takejto situácii spanikári a má tendenciu sa ihneď obrátiť na odborníka, aby možný problém odstránil a spotrebič opäť sprevádzkoval. Ono to však niekedy nebýva vôbec tak dramatické, ako sa na prvý pohľad zdá. Stačí sa len vyznať v symbolike tzv. chybových kódov a hneď budete vedieť, že vás napríklad práčka upozorňuje len na nadmernú hmotnosť vloženej bielizne, alebo že ste zle dovreli dvierka práčky a prací proces tak nemôže začať. Ako sa vyznať v jednotlivých chybových kódoch a s akými problémami si hravo poradíte sami aj bez opravára, sa dozviete z nášho prehľadu chybových kódov.

Pračky a jejich chybové kódy

Prehľad chybových kódov práčok podľa značky:

Každý výrobca má pre svoju značku práčok špecifické kódovanie, ktoré označuje možné neštandardné situácie či poruchy práčky pri jej prevádzke.

Chybové kódy práčok Electrolux a AEG:

Chybový kód Význam chybového kódu Nutnosť odbornej pomoci Možnosti riešenia
E10, E11 Práčka nenapúšťa vodu NIE Práčku znovu zapnite stlačením tlačidla Štart/Pauza.
E20, E21 Práčka nevypúšťa vodu NIE Preveďte kontrolu odtokového filtra a vypúšťacieho čerpadla. V prípade zanesením ich vyčistíte.
E40, E41 Otvorené či zle dovreté dvierka práčky NIE Dovre dvierka práčky s počuteľným zacvaknutím a uistite sa, že do nich nie je nič privreté.
EHO Nestabilné napájanie zo siete NIE Vyčkajte pár minút.
E91 Chybná komunikácia medzi elektronickými prvkami spotrebiča NIE Práčku vypnite a opätovne zapnite.
EFO, EF3 Došlo k aktivácii systému proti vyplaveniu ÁNO Najprv odpojte spotrebič a uzavrite prívod vody, potom kontaktujte príslušný servis.
EH1 Frekvencia napájania je mimo rozsah ÁNO Kontaktujte príslušný servis.
EH2 Príliš vysoké napájacie napätie ÁNO Kontaktujte príslušný servis.
EH3 Príliš nízke napájacie napätie ÁNO Kontaktujte príslušný servis.

Chybové kódy práčok Whirlpool a Indesit:

Chybový kód Význam chybového kódu Nutnosť odbornej pomoci Možnosti riešenia
FdL, F29 Nemožno odomknúť dvere práčky NIE/ÁNO Vypojte práčku zo zásuvky a vyčkajte niekoľko minút. Ak problém pretrváva, kontaktujte príslušný servis.
F02 Zastavenie prietoku vody NIE/ÁNO Vypojte práčku zo zásuvky a vyčkajte niekoľko minút. Ak problém pretrváva, kontaktujte príslušný servis.
F24, F09 Nadmerné množstvo bielizne alebo vody NIE/ÁNO Vyskúšajte odľahčiť náplň práčky. Ak problém pretrváva, kontaktujte príslušný servis.
F04-F99 Porucha na elektrickej súčiastke ÁNO Kontaktujte príslušný servis.
F0E4 Neprimeraná teplota vody NIE/ÁNO Skontrolujte nastavenie teploty pracieho cyklu, prípadne kontaktujte príslušný servis.
F0E5 Nevyváženosť náplne práčky NIE Skúste bielizeň rovnomerne rozložiť po práčke.
F1E4 Chyba hlavného relé ÁNO Kontaktujte príslušný servis.
F3E1, F3E2 Problém tlakového snímača ÁNO Kontaktujte príslušný servis.
F3E4 Chyba snímača ADS ÁNO Kontaktujte príslušný servis.
F5E1, F5E2, F5E3 Problém so zámkom dvierok práčky, nezamykanie, neodomykanie práčky ÁNO/NIE Skontrolujte, či v dvierkach nie je privretý kus oblečenia. Ak sa chyba objaví v priebehu pracieho cyklu, odpojte práčku zo zásuvky a počkajte niekoľko minút. Ak problém pretrváva, kontaktujte príslušný servis.
F6E1 Zlyhanie komunikácie medzi elektronikou a práčkou ÁNO Vypnite a zapnite práčku.
F8E1, F8E3, F9E1 Neregistrovaný prietok vody pri plnení práčky, detegované pretečenie vody, oneskorenie pri vypúšťaní vody NIE Reštartujte prací program.
Chybové kódy práčok
Chybový kód na práčke vás nemusí hneď vydesiť. Najčastejšie ide o nejakú banalitu.

Chybové kódy práčok LG:

Chybový kód Význam chybového kódu Nutnosť odbornej pomoci Možnosti riešenia
0E Zanesený odtokový filter či odtoková hadica NIE/ÁNO Pokúste sa vyčistiť odtokový filter či odtokovú hadicu. Ak problém pretrváva, kontaktujte príslušný servis.
AE Vytečená voda z práčky ÁNO Kontaktujte príslušný servis.
CE Preťaženie motoru ÁNO Najprv odpojte spotrebič a uzavrite prívod vody, potom kontaktujte príslušný servis.
dE, dE1, dE2 Problém so zámkom dvierok práčky, nezamykanie, neodomykanie práčky NIE/ÁNO Skontrolujte, či v dvierkach nie je privretý kus oblečenia. Ak sa chyba objaví v priebehu pracieho cyklu, odpojte práčku zo zásuvky a počkajte niekoľko minút. Ak problém pretrváva, kontaktujte príslušný servis.
dE4 Porucha senzora dvierok NIE/ÁNO Skontrolujte, či v dvierkach nie je privretý kus oblečenia. Ak sa chyba objaví v priebehu pracieho cyklu, odpojte práčku zo zásuvky a počkajte niekoľko minút. Ak problém pretrváva, kontaktujte príslušný servis.
dHE Funkcia sušenia nefunguje ÁNO Najprv odpojte spotrebič a uzavrite prívod vody, potom kontaktujte príslušný servis.
FE Chybný vodný ventil spôsobil preplnenie práčky vodou NIE/ÁNO Podľa úrovne vody kontaktujte buď ihneď servis, alebo vyskúšajte práčku vypojiť a opätovne zapnúť.
IE Nedostatočný tlak vody NIE Skontrolujte, či máte zapnutý prívod vody, prečistite filter a prívodnú hadicu.
LE Chyba zámku práčky NIE Práčku odpojte zo zásuvky a podržte 5 sekúnd tlačidlo Štart/Pauza. Potom ju znovu pripojte a reštartujte.
PE Chybný senzor kontrolujúci množstvo vody NIE/ÁNO Skúste práčku vypojiť zo zásuvky a opätovne zapnúť. Ak problém pretrváva, odpojte práčku a kontaktujte príslušný servis.
PF Chyba napájania NIE Vykonajte reštart práčky stlačením tlačidla Štart/Pauza.
TE, TE1, TE2, TE3, TE4 Chyba ohrevu vody NIE Odpojte sieťový kábel a počkajte niekoľko sekúnd. Po pripojení vyberte možnosť Bez odstredenia, aby ste vypustili vodu z práčku. Následne vykonajte reštart pracieho cyklu.
UE Nedostatočná či nevyvážená náplň práčky NIE Bielizeň v bubne prerovnajte, prípadne niekoľko kusov oblečenia odstráňte.

Chybové kódy práčok Gorenje:

Chybový kód Význam chybového kódu Nutnosť odbornej pomoci Možnosti riešenia
0E Chybné nastavenie NIE Reštartujte prací program.
E1 Chyba teplotného snímača – príliš studená voda NIE Reštartujte prací program.
E2 Chyba dverného zámku NIE Vypojte a znovu zapojte prívodný kábel, práčku znovu zapnite.
E3 Chyba plnenia vodou NIE Skontrolujte, či je otvorený ventil na prívod vody, či je čistý filter a prívodná hadica nie je nijako zdeformovaná. Následne stlačte tlačidlo Štart/Pauza/Stop, aby program pokračoval.
E6 Chyba ohrievania vody NIE Reštartujte prací program.
E7 Chyba vypúšťania vody NIE Skontrolujte, či nie je zanesený filter, prívodná hadica alebo odpad a či je prívodná hadica umiestnená v správnej výške. Následne znova stlačte tlačidlo Štart/Pauza/Stop.
E9 V spodnej časti práčky sa nachádza voda NIE Práčku vypnite a zase zapnite.
E10 Chyba čidla kontrolujúceho hladinu vody NIE Vypojte a znovu zapojte prívodný kábel, práčku znovu zapnite.
E11 Voda preteká NIE Po prerušení pracieho programu a automatickom odčerpaní vody reštartujte prací program.
E12 Chyba motora práčky NIE Reštartujte prací program.
E22 Chyba dverí pri zamykaní NIE Dvierka práčky sú zatvorené, nejdú však uzamknúť. Vypnite a zapnite práčku, následne reštartujte prací program.
E23 Chyba dverí pri odomykaní NIE Pomôže vypnutie a zapnutie práčky.
E36 Chybná elektronická komunikácia v pračke NIE Pomôže vypnutie a zapnutie práčky.

Chybové kódy práčok Samsung:

Chybový kód Význam chybového kódu Nutnosť odbornej pomoci Možnosti riešenia
1E Chyba snímača kontrolujúceho hladinu vody ÁNO Kontaktujte príslušný servis.
4E Chyba prívodu vody ÁNO/NIE Možnosť upchatého prívodného ventilu. Ak problém pretrváva, kontaktujte príslušný servis.
5E Chyba pri vypúšťaní vody ÁNO/NIE Možnosť zablokovaného čerpadla. Ak problém pretrváva, kontaktujte príslušný servis.
AE Chybná komunikácia ÁNO/NIE Skontrolujte pripojenie káblov. Ak problém pretrváva, kontaktujte príslušný servis.
bE1, bE2, bE3 Chyba hlavného relé ÁNO/NIE Skontrolujte pripojenie. Ak problém pretrváva, kontaktujte príslušný servis.
CE Chyba chladenia ÁNO/NIE Prekontrolujte teplotu vody. Ak problém pretrváva, kontaktujte príslušný servis.
dE Chybné zatváranie dverí ÁNO/NIE Skontrolujte dverný spínač. Ak problém pretrváva, kontaktujte príslušný servis.
HE, HE1, HE2, HE3 Chyba ohrievača vody ÁNO/NIE Prekontrolujte odpojené káble ohrievače aj ohrievač pary. Ak problém pretrváva, kontaktujte príslušný servis.
LE Únik vody ÁNO/NIE Odstráňte možné nečistoty z výpustí, prípadne utesnite rozvolnené spoje. Ak problém pretrváva, kontaktujte príslušný servis.
OE Chyba pretečenie vody ÁNO/NIE Možnosť prasknutej hadice. Ak problém pretrváva, kontaktujte príslušný servis.
tE1, tE2, tE3 Chybný snímač teploty ÁNO/NIE Skontrolujte, či je konektor snímača správne pripojený. Ak problém pretrváva, kontaktujte príslušný servis.
UE Nevyváženosť práčky NIE Znížte množstvo bielizne v práčke, prípadne ju rozložte.

Chybové kódy práčok Bosch a Siemens:

Chybový kód Význam chybového kódu Nutnosť odbornej pomoci Možnosti riešenia
E16, F16 Nedovreté dvierka NIE Zatvorte pevné dvierka práčky.
E17, F17 Doba na napúšťanie vody prekročená NIE Otvorte kohútik.
E18, F18 Doba na čerpanie vody prekročená NIE Vypnutím a zapnutím reštartujte práčku.
E25, F25 Chyba senzoru zakalenosti ÁNO Kontaktujte príslušný servis.
E26, F26 Chybný analogový tlakový senzor ÁNO Kontaktujte príslušný servis.
F27 Chybný tlakový senzor ÁNO Kontaktujte príslušný servis.
E28, F28 Chybný prietokový senzor ÁNO Kontaktujte príslušný servis.
E23, F23 Aktivácia funkcie Aquastop NIE Oznámenie o aktivácii funkcie
i Mohlo by vás zaujímať

Nezľaknite sa neznámych kódov a hlásenia na vašej práčke. Vďaka nášmu prehľadu máte všetko pod kontrolou a viete, ako pohotovo zareagovať.

Vytlačiť
P-DC1-WEB12
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií