Vyberte prvok na stránke, ktorého sa chyba týka
Obrovský výprodej Apple Music

Ako na klonovanie disku

Zobraziť katalóg
Ako na klonovanie disku

Klonovanie diskov je jednoduchý, napriek tomu mocný spôsob, ako spoľahlivo skopírovať všetky dáta z jedného disku na druhý, napríklad pri prenose dát na novokúpený SSD disk. V nasledujúcom článku sa dozviete, prečo a ako diskové jednotky klonovať a ako vytvoriť ich obraz.

Klonovanie disku

Klonovanie disku – obsah

 1. Ako klonovanie disku funguje
 2. Prečo disky klonovať?
 3. Obraz disku
 4. Klonovací softvér
 5. Klonovanie pevného disku pomocou Macrium Reflect
 6. Ako vytvoriť obraz disku
 7. Vytvorenie záchranného média
 8. Ako obnoviť obraz disku
 9. Obnova bez funkčného systému Windows
 10. Ako naklonovať pevný disk

Ako klonovanie diskov funguje

Klonovanie diskov je proces, pri ktorom sa vezme obsah celého disku a prenesie sa na disk iný. Výhodou tejto metódy je fakt, že sa skopírujú všetky súbory vrátane tých, ku ktorým nemáte bežne cez prieskumníka pristúp. Dáta sa na nový disk prenesú presne tak, ako boli na tom pôvodnom. Oproti skopírovaniu dát tak klonovanie umožňuje skopírovať medzi diskami aj funkčný, nainštalovaný softvér a napríklad aj operačný systém.

Klonovať môžeme ako celé úložiská, tak aj ich jednotlivé oddiely. To je žiaduce predovšetkým pri klonovaní zo staršieho, ale objemnejšieho HDD na novší, ale menší disk.

Prečo disky klonovať?

Klonovanie diskov sa hodí predovšetkým v dvoch prípadoch. Prvým z nich je nákup nového úložiska, či už ide o väčší disk alebo napríklad rýchlejší SSD. Môžete tak získať vylepšenie celého systému bez toho, aby ste museli na novej jednotke všetko znova inštalovať a nastavovať.

i Majte na pamäti, že niektoré licencie systému Windows sa viažu na základnú dosku, a ak by ste chceli klonovaný disk s operačným systémom použiť na inom počítači, Windows nemusí fungovať. Takéto licencie sa označujú OEM a sú neprenosné. Ak máte by ste chceli licenciu inštalovať aj na ďalšie počítače, zvážte zakúpenie niektorej z prenosných licencií. Môže ísť o digitálnu distribúciu alebo o takzvanú krabicovú FPP licenciu. Prenositeľné Windows 10 môžete kedykoľvek odinštalovať z jedného počítača a nainštalovať na iný. Tiež nebude možné spúšťať systém Widnows z externého disku, preto ho vždy inštalujte len na tie interné.

Druhým prípadom je zálohovanie dôležitých súborov a predovšetkým aplikácií. S týmto variantom je spojené hlavne vytváranie obrazov disku ako jeden z najlepších spôsobov spoľahlivé zálohy.

Obraz disku

Obraz disku je presná kópia vašej diskovej jednotky v stave, v akom je kúpený. Možno tak do jedného alebo viacerých súborov uložiť všetky dáta na disku alebo na diskovom oddiele – vrátane operačného systému. Taký obraz disku môžete uložiť, voľne s ním manipulovať a mať ho k dispozícii pre prípad, že sa v systéme niečo pokazí.

Ako obraz disku, tak aj jeho klonovanie – sa vykonáva pomocou špecializovaného softvéru. Každý softvér používa svoj vlastný dátový formát.

Klonování disků - ikona kopírovania

Klonovací softvér

Na internete nájdete celé množstvo softvéru ponúkajúceho funkcie klonovania a vytvárania obrazu disku. Na jednoduché používateľské použitie by mal softvér kombinovať silné nástroje, prívetivé grafické rozhranie a ideálne použitie zadarmo. Z tých, ktoré to spĺňajú, možno menovať napríklad skúšobné verzie Acronis True Image, Easeus Todo Backup Free alebo Macrium Reflect.

Práve posledný menovaný softvér sme považovali za najpoužitelnejší, pretože okrem plne funkčnej neplatenej verzie ponúka prostredie, ktoré odborne uspokojí širokú škálu používateľov. Softvér pôsobí jednoducho a prehľadne, napriek tomu zobrazuje celé množstvo informácií a používateľský dohľad nad vykonávanými operáciami je na veľmi dobrej úrovni. Tento článok však nie je recenzia žiadneho softvéru a ukážeme si teda len, ako pomocou Macrium Reflect naklonovať pevný disk a ako vytvoriť jeho obraz vrátane obnovenia.

Klonovanie pevného disku pomocou Macrium Reflect

Najskôr musíme softvér, samozrejme, nainštalovať. Súbor stiahnutý z webu výrobcu je len sťahovací klient, ktorý stiahne samotný inštalačný súbor do zvoleného priečinka. Ten spusťte a vykonajte bežnú inštaláciu. Po spustení sa vám naskytne pohľad na úvodnú obrazovku aplikácie, ktorá ponúka celý rad možností. Ako pri klonovaní diskov, tak aj pri vytváraní obrazov, budeme pracovať v ľavej hornej záložke „Disk Image“ a v jej podzáložce „Create a backup“.

Ako vytvoriť obraz disku

 1. Vyberieme disk, ktorého obraz chceme vytvoriť. Klonovanie diskov - úvod Macrium Reflect
 2. Po výbere kliknutím sa ukážu dve ponuky, tentoraz zvolíme „Image this disk...“.
 3. V hornej polovici zobrazeného okna máme teraz možnosť navoliť oddiely, ktoré požadujeme do obrazu disku zahrnúť. Ak teda chcete zvoliť zálohu len časti disku (napr. systémovú oblasť), urobte tak teraz výberom iba požadovaných oddielov. Obraz disku - výber oddielov
 4. V spodnej časti toho istého okna zvolíme umiestnenie novovytvoreného súboru so zálohou. Môžeme tu vybrať niektorú z diskových jednotiek alebo napríklad napaľovaciu optickú mechaniku, pokiaľ ňou počítač disponuje. Majte len na pamäti, že cieľ na uloženie nesmie byť zároveň zálohovanou časťou disku. Je nám tu tiež umožnené pomenovať zálohovací súbor podľa našich potrieb.
 5. Po kliknutí na „Next“ sa okno dostane do fázy, keď je možné nastaviť plánovanie pravidelného zálohovania, ktoré môže byť na mesačnej, týždennej či dennej báze, jednorazovej, alebo spúšťanej prihlasovaním či odhlasovaním. Na zjednodušenie slúžia predvoľby obsiahnuté v rozbaľovacej ponuke umiestnenej v hornej časti obrazovky. V okne nižšie môžeme predvoľby editovať podľa našich potrieb. V spodnej časti je možno nastaviť pravidlá čistenia, v ktorých môžete nastaviť, ako dlho v počítači zálohy zostanú. Ak hľadáte riešenie automatického zálohovania, toto okno pre vás bude pravdepodobne veľmi užitočné. Plánovač vytvárania obrazov disku
  i Bezplatne dostupná verzia Macrium Reflect poskytuje možnosť navoliť dva druhy obrazových záloh. Prvá je „Full“, čo je plná záloha, pri ktorej dôjde k vytvoreniu obrazu celého disku, ktorý obsahuje ucelené a komplexné dáta. Ďalším druhom zálohy je „Differential“, čiže diferenčná či rozdielová. Pri týchto zálohách nedochádza k vytváraniu obrazu celého disku, iba k uloženiu zmien od poslednej zálohy, čo celý proces zálohy značne urýchľuje. Diferenčné súbory sa teda viažu na plnú zálohu a po jej zmazaní sú bezcenné.
 6. Na ďalšej a poslednej zastávke pri ceste týmto oknom nás čaká už iba súhrn, kde si môžeme skontrolovať nastavenie a spustiť vytváranie obrazu disku. Zhrnutie vytvorenia obrazu disku a
 7. Po potvrdení na nás však vyskočí ešte jedno okno, ktoré nám ponúkne uloženie predvolieb do xml súboru. Potom už môžeme veselo kliknúť na „Ok“, čím začne vytváranie našej zálohy.

Priebeh vytvárania obrazu disku Priebeh vytvárania obrazu disku

Obrazy disku sú pravdepodobne jedným z najlepších spôsobov, ako zálohovať stav vybraných oddielov a vytvoriť si tak poistku pri nečakaných softvérových problémoch.

Vytvorenie záchranného média

Svoje zálohované obrazy disku budete chcieť pravdepodobne tiež niekedy obnoviť, na čo je nutné mať záchranné médium, ktoré môže byť USB flash, prípadne optický disk. Postupy vytvárania oboch variantov sú triviálne a takmer zhodné.

 1. Na úvodnej obrazovke Macrium Reflect vyberte „Create bootable Rescue media“ reprezentovanú v ľavom hornom rohu ikonou modrého disku so zelenou šípkou.
 2. Prvé dve stránky tohto okna sú čisto informačné a po ich skontrolovaní môžete pokračovať.

  Priebeh vytvárania obrazu disku Priebeh vytvárania obrazu disku

 3. Na ďalšej strane sa už vyskytuje nastavenie výberu média, kde môžete zvoliť buď optickú mechaniku s vloženým diskom, alebo USB flash médium. Ak vytvárate bootovacie USB, musí byť pred týmto procesom prevedené do formátu FAT32, preto ho najskôr správne naformátujte.
 4. Po dokončení tohto kroku počkajte, až softvér vykoná všetky potrebné operácie a vaše záchranné médium je hotové.

  Priebeh vytvárania obrazu disku

Ako obnoviť obraz disku

Je jasné, že každá záloha je bez možnosti obnovenia bezcenná. V niekoľkých nasledujúcich bodoch sa dozviete, ako pomocou Macrium Reflect zálohované obrazy disku obnovíte.

 1. Na úvodnej obrazovke programu vyberte v ľavom hornom rohu záložku „Restore“.
 2. V hlavnej časti používateľského prostredia sa zobrazí len jedna záložka „Image Restore“, v ktorej by sa mal objaviť vytvorený obraz disku. Ak to tak nie je a vy ste si istí, že sa v počítači obraz disku nachádza, môžete v hornej časti tohto okna vybrať „Browse for an image file...“ a zálohovací súbor s príponou .mrimg ručne vyhľadať.
 3. Okno po nakliknutí ponúkne náhľad vnútorného usporiadania oddielov disku a v spodnej pravej časti potom možnosti. Jednou z nich je „Restore Image“, ktorú vyberieme. Obnovenie vytvoreného obrazu - hlavné okno
 4. V hornej časti nového okna sa nám naskytá pohľad na rozmiestnenie diskových oddielov a v spodnej rozdelenie diskovej jednotky, na ktorú budeme obraz disku obnovovať. Tento cieľový disk môžete zmeniť v možnosti „Select a different target disk“ vpravo uprostred okna. Po výbere zodpovedajúcej požiadavky môžeme kliknúť na „Next“.
 5. Teraz hľadíme len na zhrnutie a za predpokladu, že máme vytvorené záchranné médium, pokračujeme pomocou „Finish“.

  Priebeh vytvárania obrazu disku Priebeh vytvárania obrazu disku

 6. Vsuňte do PC záchranný disk USB
 7. Reštartujte počítač a vstúpte do Boot Menu (ihneď po spustení stlačte F12, prípadne alternatívny kláves špecifický pre váš systém). Tiež môžete do Boot Menu vstúpiť cez BIOS, do ktorého by vám mal umožniť prístup kláves F2.
 8. Nastavte záchranný USB flash disk ako primárnu bootovaciu jednotku a opustite Boot Menu s uložením zmien. Navigácia v tomto prostredí prebieha šípkami na klávesnici, prípadne myšou v modernejších UEFI. Prioritu niektorého z diskov nastavíte jeho presunutím na hornej pozícii poradovníka, s čím vám pomôže navigácia spravidla umiestnená v dolnej časti obrazovky. Moderné Boot Menu vyžadujú už jednoduché potvrdenie klávesom enter po výbere požadovaného disku.
 9. Teraz by sa mal spustiť softvér Macrium Reflect v systéme Windows PE a automaticky začať s obnovou.
 10. Keď celý proces skončí, v Boot Menu opäť prenastavte svoj hlavný disk ako primárny a reštartujte počítač.
 11. Po prihlásení do Windows by mali byť vaše dáta obnovené.

Obnova bez funkčného systému Windows

Ak ste sa stretli so situáciou takou kritickou, že vám systém Windows vôbec nefunguje, napriek tomu však máte už vytvorenú jeho zálohu, môžete z nej systém obnoviť. Budete na to potrebovať vytvorené záchranné USB médium a onú ​​zálohu umiestnenú buď na disku počítača s poškodeným systémom, alebo na akomkoľvek externom disku. Postup je nasledujúci:

 1. Vstúpte do Boot Menu (krátko po štarte počítača stlačte F12) a prenastavte záchranné USB flash médium na primárnu jednotku na bootovanie tak, ako je to popísané v 8. kroku predchádzajúcej kapitoly.
 2. Teraz by ste sa mali ocitnúť na úvodnej strane softvéru Macrium Reflect vzhľadom na nie príliš vzdialenú verziu, v ktorej ste obrazy disku vytvárali.

  Obnova disku v prostredí Windows PE

 3. Kliknite na „Browse for an image or backup file to restore“ v ľavej časti obrazovky.
 4. Vyhľadajte v počítači váš zálohovací súbor a otvorte ho.

  Obnova disku v prostredí Windows PE

 5. Teraz na úvodnej strane vyberte voľbu „Restore Image“.

  Obnova disku v prostredí Windows PE

 6. Ďalej kliknite na „Select a disk to restore to...“ a vyberte disk, na ktorom sa váš nefunkčný systém Windows nachádza.

  Obnova disku v prostredí Windows PE

 7. Kliknite na „Finish“.

  Obnova disku v prostředí Windows PE

 8. Počkajte na dokončenie všetkých procesov.

  Obnova disku v prostredí Windows PE

Po dokončení by mal byť váš systém obnovený a plne funkčný, ako v čase vytvorenia zálohovacieho obrazu disku.

Ako naklonovať pevný disk

Kým obraz disku vám poslúži v ťažkých chvíľach, klonovanie by vám malo pomôcť napríklad pri upgrade vášho disku, čo je udalosť zvyčajne šťastná.

 1. Na úvodnej obrazovke Macrium Reflect zvoľte disk, ktorý chcete klonovať a vyberte jemu patriacu možnosť „Clone this disk...“.
 2. V novootvorenom okne kliknite na „Select a disk to clone to...“ a vyberte disk, na ktorý chcete klonovať. Obraz disku - výber oddielov
 3. Po kliknutí na „Next“ dostanete opäť šancu nastaviť plánované klonovanie a po ďalšom pokračovaní sa vypíše súhrn nastavení.
 4. Klonovanie môžete spustiť potvrdzovacím tlačidlom „Finish“.

  Priebeh vytvárania obrazu disku Priebeh vytvárania disku

 5. Po úspešnom dokončení všetkých operácií už môžete svoj starý disk vybrať a nový je možné používať rovnakým spôsobom ako starý vrátane všetkých inštalovaných aplikácií.
WD Red 4 TB
Pevný disk 3.5", SATA III, maximálna rýchlosť prenosu 150 MB/s, cache 64 MB, 5400 ot./min

143,90 € bez DPH 119,92 €
Kúpiť
Na sklade > 5 ks
Môžete mať dnes od 8:00
Objednávací kód: FW233a4
WD Blue 1TB
Pevný disk 3.5", SATA III, maximálna rýchlosť prenosu 150 MB/s, cache 64 MB, 7200 ot./min

47,90 € bez DPH 39,92 €
Kúpiť
Na sklade > 5 ks
Môžete mať dnes od 7:00
Objednávací kód: FW138l
0
Vytlačiť
Skúste nové Alza Premium Moja Alza Prihlásiť Ako nakúpiť
WEB11
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi