Digitální žák Reklamácia či vrátenie?

Na meracie prístroje Bosch je vždy spoľahnutie

Zobraziť katalóg

Sponzorovaný článok

Aktualizované

So stále vzrastajúcimi nárokmi na kvalitu a presnosť stavebných prác na trhu neustále rastie dopyt po spoľahlivej meracej technike. S pomocou moderných digitálnych alebo laserových meracích prístrojov Bosch dosiahnete mimoriadne presných výsledkov. Postup na vašich projektoch s nimi bude rýchlejší a efektívnejší, čo v konečnom dôsledku prispeje k nemalým úsporám v rozpočte. Aké sú najzaujímavejšie novinky spoločnosti Bosch a čo všetko dokážu? Meracie prístroje Bosch

Kde sa meracie prístroje Bosch hodia?

Lakonicky povedané – hodia sa všade. Trh s meracou technológiou zaznamenáva v posledných rokoch výrazný rast. Jedným z dôvodov vzrastajúceho záujmu o meracie prístroje v stavebníctve je ich lepšia dostupnosť. Využitie nájdu takmer vo všetkých stavebných odvetviach. A nielen tam.

i Spoločnosť Bosch je jedným z najvýznamnejších svetových výrobcov laserovej a digitálnej meracej techniky. Už niekoľko rokov zaujíma vedúce postavenie na svetovom trhu s elektrickým náradím. Profesionálna meracia technika aj prístroje určené pre domácich majstrov tvoria významnú časť výrobného portfólia tejto značky.

Od projektantov a architektov cez drobných remeselníkov a živnostníkov až po vedúcich veľkých stavebných projektov či napríklad znalca nehnuteľností alebo policajta. Všade tam sa dnes môžete stretnúť s digitálnou a laserovou meracou technikou. Laserové diaľkomery, krížové lasery alebo digitálne detektory nachádzajú bohaté uplatnenie aj v domácnostiach, napr. pri maľovaní, drobných rekonštrukciách alebo pri obyčajnej inštalácii novej police.

Laserový merač Bosch ZAMO
Meranie s prístrojmi Bosch je hračka a zvládne to celá rodina.

Stavebné meracie prístroje možno deliť podľa druhu ich využitia do niekoľkých kategórií. Na stavebnom trhu sú najčastejšie zastúpené:

  • Prístroje na meranie vzdialenosti,
  • nivelačné prístroje,
  • detektory.

Najčastejšie používané diaľkomery dnes na výpočet vzdialeností využívajú odraz laserového lúča. Oproti dávnejšie využívanej technológii merania pomocou ultrazvuku má laserová technológia rýchlejšiu odozvu pri získavaní nameraných hodnôt, je presnejšia a umožňuje meranie na dlhšie vzdialenosti. Namerané hodnoty sa vďaka rozhraniu Bluetooth ľahko prenášajú priamo do aplikácie Measuring Master App, kde sa s nimi dá ďalej pracovať. To napr. znamená, že namerané dáta môžete zdieľať s kolegami, vykonávať kalkulácie materiálu alebo vytvárať a upravovať plány.

Laserový merač Bosch GLM 120 C Professional si poradí aj v exteriéroch

Meranie dĺžok, plôch, objemov a sklonov je teraz ešte jednoduchšie a efektívnejšie vďaka novému laserovému meračmi Bosch GLM 120 C Professional. Zariadenie je ideálny pre všetka odvetvia práce, ktorá sa spoliehajú na rýchle a presné meranie v interiéroch a najmä v exteriéroch.

Predtým bolo ťažké presne identifikovať laserový bod merania v jasných podmienkach alebo na dlhé vzdialenosti. GLM 120 C Professional je prvý laserový merač spoločnosti Bosch s integrovanou kamerou. Na displeji si presne označíte bod, ktorý chcete analyzovať – a tiež presne zmerať na vzdialenosť až 120 metrov. Kamera má rozlíšenie 5 Mpx a pracuje s 3-stupňovým zoomom. Uloží až 700 fotiek a na displeji zobrazí posledných 50 snímok spolu s nameranými hodnotami.

Laserové meranie s prístrojmi od Bosch
Vďaka malým rozmerom nie je problém merače od Bosch nosiť stále pri sebe.

Laserový merač Bosch GLM 120 C Professional sa ovláda jednoducho. Funkcie, ktoré je možné vybrať, zahŕňajú napríklad funkciu vytyčovania, pomocou ktorej možno veľmi rýchlo merať a označovať rovnaké vzdialenosti. Nástroj je tiež vybavený 360° senzorom, a preto perfektne poslúži aj na meranie sklonu alebo ako digitálna vodováha. Zariadenie sa zapína a vypína dodatočným meracím tlačidlom na bočnej strane. To tiež spúšťa merací proces, čo zaručuje pohodlnú a flexibilnú manipuláciu v akomkoľvek prostredí.

Bosch GLM 120 C prináša rad noviniek

Novo integrovaná používateľská príručka ponúka pomoc vo forme textov a animácií, a to hneď pri prvom zapnutí nástroja. Novinkou je aj automatická detekcia meracieho kolíka. Prístroj zistí, kedy je kolík úplne vytiahnutý, napríklad pri meraní za rohom. V takom prípade používateľ nemusí nič prepínať manuálne, stačí to na obrazovke iba potvrdiť. Tým sa minimalizujú prípadné chyby merania.

Používateľ tiež môže čítať a kontrolovať posledné štyri merania aj aktuálne výsledky merania na 2,8-palcovom farebnom displeji. Displej sa automaticky otáča ako pri smartfónoch a tiež využíva rovnaké technológie LCD. Hodnoty sú tak ľahko čitateľné vo všetkých situáciách a v ľubovoľnej pozícii, a to najmä pri používaní vonku. Vďaka robustnému ochrannému sklu môže GLM 120 C Professional odolať akémukoľvek použitiu na stavenisku.

Meracia technika Bosch
Dôležitou vlastnosťou meracích prístrojov Bosch je ich ľahká konektivita.

Tu môže používateľ tiež využiť rozhranie Bluetooth na prenos nameraných dát priamo do aplikácie Measuring Master App, kde môžu byť ďalej spracovávané. Aplikácia sa používa aj ako riadiaca jednotka pre GLM 120 C Professional, čo znamená, že meranie je možné vykonať bez rozmazania a bez akejkoľvek asistencie kolegov. Okrem toho je možné využiť internú pamäť a pomocou micro USB je možné dáta v počítači načítať ako CSV alebo JPEG formát. Aplikácia Measuring Master je k dispozícii na stiahnutie zadarmo na Apple iTunes a Google Play.

Nivelácia bude s novými modelmi Bosch GLL 3-80 hračka

Z kategórie prístrojov určených na niveláciu stojí za pozornosť nová generácia čiarových laserov Bosch s tromi modelmi na vyššiu efektivitu práce: Základný model GLL 3-80 Professional a dva prepojené modely GLL 3-80 C Professional a GLL 3-80 CG Professional. Tieto lasery sú celosvetovo prvé čiarové lasery, ktoré možno ovládať pomocou aplikácie alebo rozhraním Bluetooth. Remeselníci môžu napríklad zapínať a vypínať líniové lasery pomocou aplikácie Bosch Leveling Remote App – bez priameho dotyku s laserom a bez náhodných zmien v nastavení pri manipulácii s laserom. Okrem toho ovládanie pomocou aplikácie uľahčuje prácu v ťažko dostupných miestach. Používateľ tiež môže pohodlne nastaviť jas na lepšiu viditeľnosť alebo využiť úsporný režim batérie.

Nové modely poskytujú informáciu o priebehu kalibrácie, funkciu Cal Guard. Tá je prvou funkciou vyvinutou spoločnosťou Bosch, ktorá informuje používateľa o možných vplyvoch na kalibráciu. Existujú rôzne vonkajšie vplyvy, ktoré môžu narušiť kalibráciu čiarových laserov a nie sú na prvý pohľad vždy viditeľné. Napríklad, pokiaľ bol laser silne otrasený pri páde alebo skladovaný pri teplote mimo prípustného rozsahu, ktorý je -20 °C a 70 °C. V týchto prípadoch laser zobrazí tieto udalosti pomocou červenej kontrolky LED, ktorá upozorní používateľa na chyby kalibrácie, a tým zaistí presné výsledky.

Nivelácia s prístrojmi Bosch
Nivelácia je s prístrojmi Bosch hračka.
i Všetky tri modely projektujú v trojčiarovom režime 360°. Obsahujú jednu horizontálnu a dve vertikálne čiary. Vertikálne sa pretínajú a každá z nich poskytuje 2 body – jeden na podlahe a jeden na strope. Vysoko výkonné diódy na GLL 3-80 Professional a na GLL 3-80 C Professional zabezpečujú viditeľnosť červených laserových línií aj v jasných svetelných podmienkach. GLL 3-80 CG Professional pracuje so zelenými laserovými čiarami, ktoré sú až štyrikrát lepšie viditeľné pre ľudské oko než červené laserové línie.

Aplikácia poskytuje používateľom podrobné informácie o chybách, čo znamená, že je vždy chyba kalibrácie dobre viditeľná. Funkcia Cal Guard tiež informuje používateľa o uplynutí odporúčaného 12-mesačného kalibračného intervalu. Senzory spoločnosti Bosch neustále monitorujú stav meracieho prístroja, aj keď je vypnutý. Pokiaľ nie je merací prístroj pripojený na zdroj energie, bude vnútorné monitorovacie zariadenie podporovať monitorovanie po dobu 72 hodín.

Termokamery Bosch môžu predísť prípadným problémom

Novo môžu používatelia tiež využiť termokamery Bosch GTC 400 C Professional na dokumentáciu na stavbách, pracovať tak efektívnejšie a šetriť čas. Termokamera vytvára presvedčivý termálny obraz s podrobnými informáciami, a preto pomáha rýchlo vyhodnotiť situáciu. Navyše poskytuje dôležité nálezy na predbežné ponuky a umožňuje kontrolovať výsledky práce.

K čomu všetkému sa dá využiť termokamera?

  • Kontrola radiátorov a podlahového vykurovania,
  • detekcia prehriatia v elektrických inštaláciách,
  • nájdenie tepelných mostov, straty energie a zdrojov prúdenia vzduchu.

Prístroj spoľahlivo identifikuje slabé miesta a poskytuje remeselníkom rýchly prehľad, napr. zabezpečí, aby pri inštalácii suchých stien nedošlo k poškodeniu podlahových vykurovacích okruhov. Termokamera pomáha remeselníkom v každej fáze ich projektu. Od zákazníckeho poradenstva s vizualizáciou problémových oblastí až po prípravné úlohy, ako je kontrola inštalácie vedenia, podrobné zdokumentovanie a následné vyriešenie problému.

Termokamera Bosch GTC 400 C Termokamera GTC 400 C Termokamera Bosch GTC 400 C

S termokamerou od Bosch ľahko odhalíte miesta, kde dochádza k úniku tepla. V konečnom dôsledku tak môžete ušetriť aj nemalé náklady.

Pripojenie k WiFi umožňuje jednoduchý prenos dát

Termodetektor Bosch GTC 400 C Professional je vybavený technológiou WiFi, ktorú využíva na vytvorenie vlastného hotspotu a pripojenie k sieti. Používatelia môžu pripojiť svoj inteligentný telefón alebo tablet k prístroju a importovať termálne obrazy, a to vrátane nameraných dát, do aplikácie Bosch Measuring Master App. Táto funkcia umožňuje odovzdávať tepelné snímky a namerané údaje zákazníkom či kolegom. Zhotovené snímky môžu byť upravené priamo v aplikácii a možno k nim pridávať aj poznámky. Namerané dáta tepelných obrazov môžu byť prenášané do počítača aj pomocou micro USB. Pomocou softvéru GTC Transfer možno dáta bezplatne editovať a vytvárať výsledné správy alebo ponuky.

Pri širokom zornom poli 71 stupňov poskytuje termokamera detailný obraz, a to aj v prípade, že sa kamera približuje k objektu. Pri uložených teplotných snímkach s rozlíšením 160 × 120 zodpovedá každý z 19 200 pixelov na 3,5-palcovom displeji presne jednej pozícii mikrofónu a poskytuje podrobný, informatívne termálny obraz. Vďaka vysokej tepelnej citlivosti možno zobraziť aj najmenšie teplotné rozdiely.

Ovládanie termokamery je intuitívne. Funkciu obrazu možno napríklad aktivovať stlačením tlačidla. Zobrazí sa termálny obraz v kontexte s pôvodným obrazom, čo uľahčuje priradenie a lokalizáciu merania. Pokiaľ chcete, aby boli nepatrné teplotné rozdiely alebo kontrasty ešte viac viditeľné, je možné vybrať si medzi rôznymi farebnými režimami. Termokamera automaticky označí najchladnejšie a najteplejšie pixely. Dynamická stupnica sa automaticky prispôsobuje nameraným minimálnym a maximálnym hodnotám, ale môže byť tiež presne nastavená na určitú hodnotu pomocou režimu Lock. To poskytuje štandardizovanú referenčnú škálu s identickou vizualizáciou, ktorá môže byť užitočná na meranie v niekoľkých miestnostiach s rôznymi teplotami.

Meracia technika Bosch
Neviete, či sa vám vyhliadnutá skrinka vojde tam, kde ste plánovali? S meračmi od Bosch ju zmeriate úplne presne.

Dvojité napájanie poskytuje používateľom flexibilitu: Termokamery možno používať ako s vymeniteľnou nabíjateľnou batériou 12 voltov z radu Professional, tak aj so štyrmi alkalickými AA nenabíjacími batériami. Na použitie na stavbách má nástroj IP 53 ochranu proti prachu a vode.

i Mohlo by vás zaujímať

Presné meranie je základom úspechu. S tým správnym vybavením ušetríte nemalý čas a náklady. Prístroje od spoločnosti Bosch spĺňajú tie najväčšie nároky na profesionálne použitie, ale využijete ich aj v rámci domáceho majstrovania. Veď aj tam je potreba merať presne. S novinkami od Bosch to bude hračka.

Vytlačiť
P-DC1-WEB06
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií