Dvojročná záruka teraz aj pre firmy 3D soutěž LEGO

Bitcoin (VŠETKO, ČO CHCETE VEDIEŤ)

Zobraziť katalóg

Článok

Aktualizované

Bitcoin je tu s nami už vyše jedenásť rokov. Napriek tomu je stále väčšinou ľudí nepochopený. Mnohí ho vnímajú ako pominuteľný, či snáď dokonca podvodný projekt. Veľmi pravdepodobne bude ale širšia adopcia Bitcoinu predstavovať jednu z najzásadnejších zmien v našom živote. Prečo a ako Bitcoin vlastne vznikol, ako sa ťaží, ako a kde ho kúpiť, ako Bitcoin bezpečne držať a kde ním platiť? Na tieto a mnohé ďalšie otázky odpovedá náš článok.

Čo všetko sa v článku o bitcoinoch dozviete?

 1. Prečo Bitcoin vznikol: Odluka peňazí od štátu
 2. Čo je to Bitcoin?
 3. Bitcoin ako deflačná mena
 4. Bitcoin a monetárna ekonómia
 5. Ťažba a vytváranie bitcoinov
 6. Ako funguje bitcoinová peňaženka?
 7. Priebeh bitcoinovej transakcie
 8. Čo vlastne Bitcoin rieši po technickej stránke?
 9. Ako získať a ako kúpiť bitcoin?
 10. Ako a kde bitcoinom zaplatiť?
 11. BTC a EUR – aký je kurz a cena bitcoinu?

Prečo Bitcoin vznikol: Odluka peňazí od štátu

Bitcoin má ďaleko väčší presah, než si väčšina ľudí uvedomuje. Bitcoin nemožno pochopiť behom chvíle, ani po prečítaní jedného článku a ani po účasti na jednej kvalitnej prednáške. Najtrefnejšie označenie je živý organizmus, ktorý žije svojím vlastným životom. Vyvíja sa, prispôsobuje, rozmnožuje a bráni. Iní ho opisujú ako vírus či trójskeho koňa, ktorý nezištne nabúrava a opravuje to, čo je na tomto svete zle.

V minulosti vnímali mnohí Bitcoin ako platobný prostriedok – akýsi lepší PayPal. S údivom potom sledovali, že ľudia s Bitcoinom vlastne až tak veľmi neplatia, ale skôr ho hodlujú (dlhodobo držia). Skutočnosť je totiž taká, že Bitcoin je ďaleko bližšie plnohodnotným peniazom, ako obyčajnému platobnému inštrumentu. A pretože fiat peniaze už takmer stratili funkciu uchovávateľa hodnoty, je to práve Bitcoin, ktorý túto funkciu svetu navracia.

Okrem navrátenia funkcie úspor má Bitcoin potenciál zásadne premeniť aj globálnu ekonomiku. Tá je totiž v posledných päťdesiatich rokoch výrazne poznamenaná existenciou čistých fiat peňazí – peňazí bez nadväznosti na zlato či akúkoľvek inú kotvu, ktorá by krotila štátnu monetárnu politiku. Papierové peniaze majú devastujúce následky: silné hospodárske cykly, obohacovanie finančného sektora na úkor iných sektorov, skracovanie rozhodovacích horizontov, zadlžovanie štátov, firiem a domácností. Ak chceme žiť v skutočne prosperujúcej spoločnosti, potrebujeme trhové usporiadanie – ktoré vyžaduje aj trhové peniaze. A jedinými skutočne trhovými peniazmi súčasnosti je Bitcoin.

Bitcoin predstavuje unikátnu kombináciu vlastností: decentralizáciu, dlhodobo udržateľnú motiváciu ťažiarov, predvídateľnú a nezmeniteľnú monetárnu politiku. História ľudstva je poznamenaná neustálym zneužívaním peňažného monopolu zo strany vladárov a štátov – v prípade Bitcoinu takým monopolom nikto nedisponuje. Suverénom je tu každý prevádzkovateľ bitcoinového uzla.

Články s bitcoinovou tematikou môžete odoberať na našom Twitteri: Twitter/BitcoinAlza.

Bitcoin skrátka nie je ničím menším, než odlukou peňazí od štátu. V oblasti peňazí dnes funguje čistý monetárny socializmus: celý finančný systém je riadený centrálnou bankou, funguje na špeciálnych privilégiách, a privilegované inštitúcie sú pri problémoch zachraňované na úkor ostatných sektorov ekonomiky.

i

Bitcoin: Odluka peňazí od štátu

V rámci sekcie Bitcoin Alza sa zaoberáme Bitcoinom do hĺbky. A to nielen z hľadiska technológie a praktických návodov, ale aj z hľadiska ekonomickej teórie a histórie. Počas roka 2020 sme pre vás pripravili seriál Odluka peňazí od štátu, ktorý nájdete pod týmito odkazmi:

Rakúska škola ekonómie: čo má spoločné s Bitcoinom?

Bitcoin a časové preferencie

Bitcoin a monetárna história

Bitcoin: Odluka peňazí od štátu

Prečo len Bitcoin?

Uvedené články sme tiež vydali ako e-book v rôznych formátoch. E-book je zadarmo na stiahnutie na webe Odlukapenez.cz.

Čo je to Bitcoin?

Bitcoin je prvá a najpoužívanejšia kryptomena. Spustená bola dňa 3. 1. 2009 programátorom (alebo skupinou programátorov) vystupujúcim pod pseudonymom Satoshi Nakamoto. Bitcoin umožnuje vykonávať platby komukoľvek na svete – nie je potrebný žiadny bankový účet alebo registrácia; iba stiahnutie niektorej z mnohých bitcoinových peňaženiek. Globálne platby sú umožnené s pomocou peer-to-peer technológie, ktorá funguje bez akéhokoľvek ústredného správcu. Spracovanie transakcií a emisie (ťažba) sú vykonávané kolektívne, právo zapisovať nové transakcie vyhráva v priemere každých desať minút ten, kto poskytne adekvátny dôkaz o vynaložení dostatočného počítačového výkonu (tzv. proof-of-work). Transakcie sú zapisované do decentralizovanej databázy blockchainu.

i

Peer-to-peer

Označenie počítačovej siete, v ktorej spolu na rovnocennej úrovni komunikujú priamo softvéroví klienti, bez nutnosti prostredníka. V prípade Bitcoinu je najrozšírenejším softvérovým klientom Bitcoin Core.

Tvorca Bitcoinu, Satoshi Nakamoto, nevytvoril Bitcoin len tak „od stola“. V bitcoinovom whitepaperi odkazuje Satoshi na niektoré skoršie projekty, na ktorých technologických poznatkoch staval. Išlo najmä o projekty vyplývajúce zo skupiny tzv. cypherpunks – hackerských aktivistov, ktorí sa usilujú o posilnenie slobody pomocou technológií zlepšujúcich súkromie v digitálnom prostredí. Satoshi konkrétne spomína projekty Hashcash a b-money. Bitcoin je elegantným prepojením niekoľkých technologických poznatkov. Ide najmä o:

 • Kryptografický hash: hash je výsledkom matematickej funkcie, ktorá z ľubovoľne dlhého textu alebo čísla vytvorí reťazec s fixnou dĺžkou. Ide o jednostrannú matematickú funkciu – hash je z textu alebo čísla jednoduché vytvoriť, je však nemožné z hashu spätne odvodiť pôvodný text či číslo (iným spôsobom, než skúšaním všetkých možností). Hash je ďalej veľmi jednoduché overiť. Vyskúšajte si sami: zo slova bitcoin vždy vzíde hash 6b88c087247aa2f07ee1c5956b8e1a9f4c7f892a70e324f1bb3d161e05ca107b. Tu sme využili hashovaciu funkciu SHA-256, ktorú využíva Bitcoin.
 • Proof-of-work: ťažiari musia v rámci Bitcoinu poskytovať tzv. dôkaz prác (proof-of-work). Dôkaz dodávajú vo forme hashu, ktorý spĺňa požiadavku definovanú Bitcoinovým protokolom. Požiadavkou je, aby bol hash čo najmenší, tj. v praxi aby mal na začiatku určitý počet núl. Čím viac núl, tým ťažšie je taký hash nájsť. To zaisťuje, že transakcie do blockchainu zapisujú iba tí, ktorí vynaložili dostatočnú energiu (na odradenie od motivácie podvádzať), a že bitcoinové bloky vznikajú v priemere každých desať minút (na predvídateľné uvoľňovanie nových bitcoinov do obehu).
 • Reťazenie hashov: jednotlivé bitcoinové bloky na seba nadväzujú, cez odkazovanie na hash predošlého bloku. Celý blockchain je tak reťazec na seba nadväzujúcich blokov, od prvého Genesis bloku až do dnešného dňa.
 • Páry kryptografických kľúčov: základným identifikátorom v rámci Bitcoinu je tzv. privátny kľúč. Ide o alfanumerický reťazec vygenerovaný kryptografickou funkciou. Z privátneho kľúča je možné vygenerovať verejné kľúče, z ktorých je potom možné vygenerovať bitcoinovú adresu na prijímanie platieb. Utrácať bitcoiny na takto vygenerovanej adrese potom môže len a len zodpovedajúci privátny kľúč. Na generovanie privátnych kľúčov využíva Bitcoin algoritmus ECDSA.
Čo je to bitcoin?
Bitcoin je svetovo prvá kryptomena, ktorú vynašiel pseudonymný tvorca Satoshi Nakamoto.

Bitcoin funguje už vyše desať rokov bez jedinej odstávky. Počas tejto doby došlo k mnohým technologickým vylepšeniam, hackom bitcoinových búrz a služieb, snahám o reguláciu a zákazov. Bitcoin však stále beží a oslovuje ďalších a ďalších programátorov, ekonómov, investorov aj bežných ľudí, ktorí hľadajú prostriedok na uchovanie kúpnej sily, ktorý nie je možné jednoducho konfiškovať.

Bitcoin ako deflačná mena

Celkový počet Bitcoinov nebude nikdy vyšší ako 21 miliónov. Nejde pritom o nejaký planý sľub vývojárov, ale o limit, ktorý je zabudovaný priamo do bitcoinového protokolu – súboru pravidiel, ktoré definujú, čo vlastne Bitcoin je. Na dodržiavanie protokolu dohliada decentralizovaná sieť tzv. nodov – plnohodnotných uzlov siete. Tých na svete beží v rade desiatok tisíc.

i

Čo je bitcoinový uzol?

Zaujíma vás, ako a prečo prevádzkovať svoj vlastný bitcoinový uzol? Čítajte v našom článku Čo to je Bitcoin full node? (ZÁKLADY BITCOINU).

Hoci celkový počet bitcoinov nikdy nepresiahne 21 miliónov, počet bitcoinov v obehu bude v skutočnosti nižší a pravdepodobne bude klesať. Už teraz vieme, že zhruba 3,8 milióna bitcoinov sa nepohlo dlhšie ako 5 rokov. Pravdepodobne ide o bitcoiny, ku ktorým majitelia stratili privátne kľúče. Toto číslo bude vplyvom neopatrného zaobchádzania s privátnymi kľúčmi pravdepodobne rásť. Bitcoin tak predstavuje deflačnú menu – menu, v ktorej počet jednotiek v obehu s časom klesá.

Vyššie uvedené v praxi znamená, že s pravdepodobným rastom hodnoty bitcoinu sa bude potrebné množstvo mincí na nákup tovaru zmenšovať. Priemerná veľkosť transakcie sa zníži a čím ďalej tým viac budeme namiesto celých bitcoinov uvažovať v Satoshi. Niektoré bitcoinové projekty – napríklad platobná nadstavba Lightning Network – s týmto už dopredu počítajú, uvádzajú všetky hodnoty práve v jednotkách satoshi.

i

Bitcoin a satoshi

Najnižšia jednotka Bitcoinu je nazvaná podľa tvorcu Bitcoin, Satoshiho Nakamota. Jeden Bitcoin je deliteľný na 100 miliónov Satoshi. Satoshi sa tiež často skracuje ako „sat“.

1 BTC = 100 000 000 sat

1 sat = 0,00000001 BTC

Nezávislosť Bitcoinu na akejkoľvek autorite je základným pilierom jeho dôveryhodnosti. V rámci bitcoinovej komunity sa postupne zažilo heslo „nedôverujte, overujte“ (do not trust, verify) – všetok zdrojový kód, rovnako ako rôzne softvérové implementácie a infraštruktúra okolo (napr. peňaženky) sú otvorené a transparentné. Každý si tak môže overiť, že Bitcoin skutočne funguje tak, ako ostatní tvrdia – a že napríklad uvoľňovanie nových jednotiek do obehu nemôže nikto zmeniť.

Bitcoin a monetárna ekonómia

„Fiat lux“, alebo „nech je svetlo“ – podľa knihy Genesis prvé slová vyrieknuté Bohom. Stvoriteľ tu z prázdnoty stvoril svetlo. Dnešné národné meny s tzv. núteným obehom sa často nazývajú „fiat peniaze“ práve preto, že ich hodnota aj samotná existencia plynie z príkazu; nie však Boha, ale úradníka centrálnej banky.

Centrálne banky majú ako svoj hlavný cieľ starostlivosť o cenovú stabilitu. Cenovou stabilitu definuje väčšina významných centrálnych bánk ako nízky medziročný rast koša spotrebných cien (Consumer price index – CPI). Typický cieľ pre medziročný rast CPI – tzv. inflačný cieľ – je 2 %. V prípade inflačných tlakov (ceny rastú rýchlejšie, než stanovuje inflačný cieľ) začne centrálna banka reštriktívnou politikou znižovať ponuku peňazí (napríklad zvýšením úrokových sadzieb), počas deflačných tendencií menovú politiku naopak uvoľní. Centrálni bankári tak zdanlivo držia opraty národných mien pevne v rukách a s pomocou svojich matematických modelov a štatistických prieskumov presne vedia, ako viesť národ k žiarivej budúcnosti stability a prosperity. V skutočnosti však centrálne plánovanie úrokových sadzieb spôsobuje nafukovanie cenových a investičných bublín, pretože nové peniaze (tvorené v rámci uvoľnenej menovej politiky) sa v ekonomike nešíria rovnomerným tempom. Novo vytvárané peniaze tak nemajú neutrálny vplyv na ekonomiku; tomuto poznatku sa hovorí Cantillonov efekt.

Nick Szabo a stručné vysvetlenie Cantillonovho efektu. Nové peniaze najviac obohacujú tých, ktorí sa k nim dostanú ako prví.

Kryptomeny na čele s bitcoinom fungujú na úplne odlišných princípoch. Najmä tu chýba centrálna autorita, ktorá ovplyvňuje ponuku peňazí. Satoshi Nakamoto úplne zámerne navrhol bitcoin tak, aby bolo tempo uvoľňovania nových jednotiek do obehu úplne transparentné a dlhodobo predvídateľné. Bitcoinový protokol stanovuje, koľko nových bitcoinov sa s každým vyťaženým blokom dostáva do obehu. Ťažiari a všetci ostatní užívatelia bitcoinu musia tento protokol nasledovať, ak chcú zostať súčasťou siete. Tempo uvoľňovania bitcoinov do obehu, aj ich finálny počet sú teda dopredu známe a nikto s tým nemôže nič urobiť. Nové bitcoiny sú navyše uvoľňované úplne férovo – na základe vynaloženého úsilia na nájdenie správneho hashu.

i

Ako vidí fiat meny Satoshi Nakamoto?

Základným problémom dnešných mien je vysoká závislosť na dôvere. Musíme veriť centrálnym bankám, že neznehodnotia menu, avšak história fiat mien je plná porušení tejto dôvery. Musíme veriť bankám, že budú náležite spravovať naše peniaze, avšak banky ich rozpožičiavajú vo vlnách úverových bublín a v rezervách držia iba zlomok našich vkladov.

-Satoshi Nakamoto na P2P foundation v roku 2009

Čo to znamená v praxi? Keďže bitcoin nemá centrálne riadenú ponuku, je jeho cena na rozdiel od fiat mien skutočne trhová. Ponuka je dopredu daná a nemenná, cenu teda ovplyvňuje predovšetkým dopyt a celková trhová kapitalizácia. Krátkodobý dopyt prechádza cyklusmi, pre ktorých dve fázy sa zažili termínmi FOMO (fear of missing out) a FUD (fear, uncertainty, doubt). Dlhodobý cenový trend je prevažne rastúci, čo zodpovedá tomu, že ľudia po celom svete ešte len objavujú hodnotu vlastností bitcoinu, ako sú necenzurovateľnosť transakcií a prístupnosť komukoľvek a kdekoľvek na svete. Vzhľadom na fixnú ponuku a nemožnosti projekt centrálne zastaviť či regulovať sa čím ďalej častejšie hovorí o bitcoinoch ako dlhodobom uložení hodnôt.

Miera uvoľňovania nových bitcoinov do obehu je udávaná protokolom. Každé 4 roky sa počet novo vytváraných bitcoinov delí na polovicu.

Dotkne sa však okrem dopytu aj spomínanej trhovej kapitalizácie a zobchodovaného objemu. Trhová kapitalizácia (tj. počet jednotiek v obehu krát aktuálna cena jednotky) dosahuje začiatkom júla 2019 hodnoty okolo 200 miliárd dolárov. Pre porovnanie, celková trhová kapitalizácia zlata činí približne 7 000 miliárd dolárov. Trhová kapitalizácia má vplyv, okrem iného, na cenovú volatilitu – čím bude trhová kapitalizácia bitcoinu vyššia, tým nižšie výkyvy ceny možno očakávať. Už teraz je cenová volatilita bitcoinu oproti počiatočným rokom veľmi nízka – počas roku 2011 cena bitcoinu vystúpila behom pár mesiacov z 0,3 dolárov na 30 dolárov, potom spadla na 2 doláre. Takéto výkyvy Bitcoinu už v posledných rokoch nezažíva, a to práve kvôli vysokej trhovej kapitalizácii, pri ktorej je potrebný čoraz väčší objem peňazí na rovnaké percentuálne výkyvy v cene.

i

Chcete sa dozvedieť viac o tom, ako funguje trhová kapitalizácia kryptomien a ako sa orientovať na stránkach CoinMarketCap.com? Prečítajte si náš článok zameraný práve na túto problematiku!

Napriek tomu je Bitcoin na pomery tradičných finančných trhov stále veľmi volatilný (nehovoriac potom o ďalších kryptomenách, ktoré majú trhovú kapitalizáciu oveľa nižšiu). Obchodovanie bitcoinu je veľmi stresovou záležitosťou okrem iného aj preto, že kryptomenové burzy sú otvorené 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Dlhodobo najbezpečnejšou stratégiou sa javí tzv. „hodl“ - dlhodobé držanie bitcoinu bez starosti o krátkodobé cenové výkyvy. Potenciálny investor by však mal byť oboznámený so všetkými náležitosťami držania privátnych kľúčov – a samozrejme by do takto špekulatívneho a experimentálneho aktíva nemal vkladať viac, než koľko si môže dovoliť stratiť.

Ťažba a vytváranie Bitcoinov

Nové bitcoiny sú generované prostredníctvom procesu ťažby. Ťažbu možno opísať ako „matematickú lotériu“ – právo na zaradenie transakcií do bloku a pripojenie tohto bloku na koniec blockchainu vyhráva ten, kto podá dôkaz o vynaložení dostatočného množstva výpočtového výkonu. Dôkaz je podávaný v podobe hashu začínajúceho na určitý počet núl. Ako sme si uviedli vyššie, taký hash je ťažké nájsť, ale jednoduché overiť. Prečo vlastne musia ťažiari vynakladať vysoký výpočtový výkon, ktorý zákonite znamená aj spotrebu veľkého množstva energie? Preto, aby systém mohol fungovať bez centrálneho správcu, a zároveň aby jeho účastníci boli odradení od podvodov. Zapisovať transakcie tak môžu iba tí, ktorí si toto právo „kúpia“, a cena za toto právo sa dynamicky mení tak, aby bolo vždy výhodnejšie prijať odmenu za vyťažený blok, než sa snažiť podviesť ostatných.

Zaujíma vás, prečo sa vlastne bitcoin ťaží a čo ťažiari pri ťažbe robia? KICO z Bitkojnového kanála to dobre vysvetľuje.

Odmena za vyťaženie bloku je dvojzložková: ťažiar získa novovytvorené bitcoiny, a zároveň aj transakčné poplatky transakcií, ktoré do bloku zaradil (a tým ich potvrdil ako vykonané). Novovytvorené Bitcoiny sú doteraz hlavnou zložkou ťažobnej odmeny – viac ako 90 % celkovej odmeny pochádza práve z titulu novovytvorených bitcoinov. Spočiatku to bolo 50 bitcoinov každých 10 minút, pričom každé 4 roky sa táto tzv. block subsidy delí na polovicu. Medzi rokmi 2009 – 2012 tak bolo do obehu púšťaných 50 bitcoinov každých 10 minút, v rokoch 2012 – 2016 25 bitcoinov, v rokoch 2016 – 2020 12,5 bitcoinu. V máji 2020 došlo k ďalšiemu deleniu a odmena za vyťažený blok z titulu block subsidy je teraz 6,125 bitcoinu.

Ťažiari sú tak v prvých rokoch existencie systému motivovaní predovšetkým novovzniknutými bitcoinmi, postupom času však musia začať prevládať zložky plynúce z transakčných poplatkov. Možno predpokladať, že okolo roku 2030 tak bude bezpečnosť systému závisieť predovšetkým na transakčných poplatkoch, nie novo vznikajúcich bitcoinov. Je preto mylné označovať bitcoin za systém s nízkymi transakčnými poplatkami – tie v priebehu času budú skôr rásť, a mala by tým pádom rásť aj ekonomická hodnota každej jednotlivej transakcie.

i

Zaujíma vás ťažba Bitcoinu vo väčšom detaile a z praktického hľadiska? Čítajte náš špeciál Ako funguje ťažba bitcoinu a ako ťažiť profitabilne? (NÁVOD), Litecoin (LTC).

Ako funguje bitcoinová peňaženka?

Než sa dostaneme k priebehu bitcoinových transakcií, je potrebné sa zoznámiť s kľúčovým prvkom na interakciu s bitcoinom – bitcoinovú peňaženkou. Tá umožňuje bitcoiny prijímať, ukladať a platiť s nimi.

i

Odporúčame: peňaženka Samourai

Často zanedbávanou vlastnosťou bitcoinových peňaženiek je súkromie používateľov a ich transakcií. Odporúčame oboznámiť sa s peňaženkou Samourai, ktorá kladie súkromie na prvé miesto. Popisujeme do detailu v Samourai Wallet – Bitcoin peňaženka so súkromím na steroidoch.

Bitcoinová peňaženka je softvér spravujúci používateľove privátne kľúče. Peňaženka sa môže nachádzať v mobilnom telefóne, notebooku, či v špecializovanom zariadení nazvanom hardvérová peňaženka. V peňaženke má používateľ schovaný svoj privátny kľúč, ktorým kryptograficky podpisuje bitcoinové transakcie. Je úplne zásadné, aby mal používateľ privátne kľúče vždy pod svojou kontrolou. Tomu sa bližšie venujeme v článku Hardvérové peňaženky – Ako bezpečne uchovávať bitcoin a ďalšie kryptomeny?

i

Privátny kľúč v kontexte Bitcoinu je tajné číslo, ktoré vám umožňuje bitcoiny minúť. Každá peňaženka obsahuje jeden alebo viac takých kľúčov, ktoré sú uložené v súbore peňaženky.

Z privátnych kľúčov sa generujú verejné kľúče, z ktorých sa ďalej generujú adresy na príjem. Na zálohovanie peňaženky pre prípad straty či poškodenia zariadenia sú potrebné len privátne kľúče – typicky sa zálohujú vo forme tzv. seedu, čo je ľudským okom čitateľná séria jednoduchých anglických slov (typicky 12 či 24 slov).

Na správu privátnych kľúčov slúžia špecializované programy nazvané peňaženky (Wallets). Najbezpečnejšou formou peňaženiek sú tzv. hardvérové peňaženky, z ktorých nemožno privátny kľúč nijako vyčítať (k podpisu transakcie privátnym kľúčom dochádza priamo v zariadení a privátny kľúč nie je zvonku čitateľný).

Verejná bitcoinová adresa je generovaná z privátneho kľúča a ide o reťazec čísel a písmen; adresa je ako číslo bankového účtu. Privátny kľúč oprávňuje na útraty bitcoinov, ktoré ležia na adresách, ktoré boli z privátneho kľúča generované. Bitcoinovú adresu môžete zverejňovať, avšak vždy s vedomím, že v takom prípade sa môže každý, kto adresu videl, pozrieť na zostatok (nemôže s ním však disponovať, pretože nemá zodpovedajúci privátny kľúč).

Priebeh bitcoinovej transakcie

Bitcoin umožnuje komukoľvek na svete zasielať finančné prostriedky s jednoduchosťou podobnou emailu. Nezáleží na tom, kde na svete sa človek nachádza, koľko má rokov, akého je vyznania či národnosti, alebo či je práve noc, víkend či sviatok. Jediné, na čom záleží, je, či má používateľ pripojenie na internet a či má vo svojej peňaženke bitcoiny.

Andreas Antonopoulos vysvetľuje priebeh bitcoinovej transakcie.

Prvá dôležitá informácia je, že bitcoiny samy o sebe v podstate neexistujú; existujú iba záznamy v blockchaine o vykonaných transakciách a zostatkoch na bitcoinových adresách. Ak chcete teda poslať Bitcoiny, potrebujete na to len dve veci – verejnú bitcoinovú adresu príjemcu a svoj privátny kľúč.

Platba je realizovaná tak, že v peňaženke zadáte požadovanú sumu (v bitcoinoch či štátnej mene) a adresu príjemcu. Peňaženka následne vygeneruje bitcoinovú transakciu, podpíše ju vaším privátnym kľúčom a odošle podpísanú transakciu ďalším bitcoinovým uzlom. Podpísaná transakcia neobsahuje privátny kľúč – iba jeho „odtlačok“ vo forme kryptografického podpisu, ktorý je platný len v rámci jednej konkrétnej transakcie (tj. ani tento podpis nemožno zneužiť na odcudzenie bitcoinov). Každý v bitcoinovej sieti vie o všetkých existujúcich transakciách. Každá validná (správne podpísaná) transakcia sa totiž šíri sieťou distribuovaných uzlov, z ktorých niektoré uzly sú tzv. ťažobné – tu dochádza k finálnemu potvrdeniu transakcií vo forme ich zaradenia do bloku transakcií a pripojenie tohto bloku do blockchainu.

Za potvrdenú transakciu je účtovaný poplatok, pričom výšku poplatku dopredu určuje používateľ. Priemerná výška poplatkov v bitcoinovej sieti prechádza značnými výkyvmi – niekedy prechádzajú transakcie s minimálnymi poplatkami (v rádoch jednotiek centov), inokedy je dopyt po rýchlom potvrdení transakcie vyšší a priemerné poplatky dosahujú niekoľko dolárov. Aj vzhľadom na to, že v budúcnosti budú transakčné poplatky rásť (keďže sa bude postupne znižovať block subsidy), je odporúčania hodné, aby sa všetci používatelia bitcoinu naučili pracovať s transakčnými poplatkami. Na to slúžia nástroje ukazujúce aktuálnu štatistiku transakcií čakajúcich na potvrdenie, ako je bitcoinfees.earn.com.

Vyššie uvedené však neznamená, že bitcoinové transakcie budú za všetkých okolností drahé. K udržateľnosti menších transakcií (či dokonca mikrotransakcií) s nízkymi či dokonca nulovými poplatkami sa postupne zavádza škálovacie riešenie v podobe mimoblockchainových transakcií, tzv. Lightning Network. Viac o tomto riešení si môžete prečítať v našom článku Lightning Network (Všetko čo chcete vedieť).

Samotná transakcia začína tak, že svoj privátny kľúč použijete na podpísanie (zabezpečenie) správy, ktorá obsahuje inputy = vstupné informácie (zdrojová transakcia alebo aj viac transakcií, vďaka ktorým ste práve odosielané bitcoiny nabili), množstvo (aké množstvo bitcoinov odosielate) a outputy = výstupné informácie (najčastejšie verejná bitcoinová adresa príjemcu).

Životný cyklus bitcoinovej transakcie: podpísané transakcie putujú do mempoolu (databázy nepotvrdených transakcií), po zaradení ťažiarom do bloku a nájdení správneho hashu získavajú transakcie prvú konfirmáciu a sú zaradené do blockchainu.

Celá táto správa je následne odoslaná z vašej bitcoinovej peňaženky do rozsiahlej bitcoinovej siete. A v tejto chvíli prichádzajú k slovu ťažiari. Tí overia validitu transakcie, zahrnú ju do nového bloku spolu s ďalšími transakciami, a tento blok následne celý potvrdia (vyťažia) a zaradia do blockchainu. Blockchain totiž nie je nič iné, než reťazec na seba nadväzujúcich blokov s transakciami.

Pri bitcoinovej transakcii vždy sledujete počet potvrdení (confirmations). Transakcia bez potvrdenia je iba v pamäti uzlov, nebola však zatiaľ vyťažená. Prvé potvrdenie podáva informáciu o tom, že bola transakcia ťažiarom zaradená a vyťažená v poslednom bloku. Ďalšie potvrdenia potom znamenajú, že na tento blok ďalej nadväzujú ďalšie bloky a transakciu už nemožno spätne zmeniť.

Pri zasielaní vyšších čiastok je vhodné čakať na vyššie počty potvrdení, ideálne 6 a viac. Dôvodom je, že transakcia môže byť aj pri jednom či dvoch potvrdeniach súčasťou tzv. vyprchaného bloku – viac v našom článku o kryptomenových forkoch.

i

Kto je Satoshi Nakamoto a prečo sa pred nami skrýva? V ďalšom článku pátrame po tvorcovi bitcoinu!

Čo vlastne Bitcoin rieši po technickej stránke?


Hlavným prínosom autora Bitcoinu, Satoshiho Nakamota, je vyriešenie problému double-spend (dvojitého utratenia) vynájdením blockchainu. Už skôr existovali rôzne distribuované databázy, ktoré by sa dali použiť ako úložisko toho, kto má koľko peňazí. Ak chce niekto previesť prostriedky z účtu na účet, musí sa nejako autorizovať, že sú to jeho prostriedky. Aby tá autorizácia fungovala bez prostredníka, môže sa použiť asymetrické šifrovanie, resp. podpisovanie asymetrickými kľúčmi. Účet by bol definovaný verejným kľúčom, a len ten, kto má zodpovedajúci súkromný kľúč, môže previesť prostriedky inam. Všetci ostatní ľahko overia, že podpis je správny, takže prostriedky naozaj posiela vlastník účtu. Rôzne metódy silného šifrovania sú známe od 70. rokov 20. storočia vynálezom RSA, teda tiež žiadna novinka (Bitcoin používa o niečo novšiu kryptografiu na báze eliptických kriviek).

Do vynálezu Bitcoinu však jeden problém stále pretrvával: Ak vlastník peňazí môže podpísať transakciu posielajúcu peniaze na účet A, čo mu bráni v tom, aby v tú istú chvíľu odoslal tie isté peniaze aj na účet B? Súkromný kľúč mu tým prvým podpisom samozrejme nikam nezmizne. A ako by sa v takom prípade mala sieť správať? Typický prípad je ten, že by si niekto za peniaze niečo kúpil a potom by chcel peniaze vrátiť: Kupec vytvorí transakciu, ktorá z jeho účtu A prevedie peniaze na účet obchodníka B. Obchodník vidí, že má prostriedky na účte, a urobí primerané protiplnenie (napríklad kupcovi predá tehlu zlata). Kupec vezme tehlu, odíde preč, a vytvorí inú transakciu, ktorá tie isté peniaze z účtu A prevádza na kupcov iný účet C. Ktorá z tých transakcií je správna? Tá prvá? Tá druhá? Žiadna? Čo keď obe vytvoria v rovnaký čas a každú z transakcií pošle do inej časti siete? Samotné distribuované databázy na toto nemajú odpoveď, tento stav nie je definovaný. Nedefinovaný stav by ale pre obchodníka mohol znamenať stratu zlatej tehly aj kryptomeny.

Bitcoin rieši problémy, ktorými trpia dnešné peniaze.

V tradičnom svete sa tento problém rieši tak, že v prípade hotovosti nie je možné (resp. ľahké) klonovať fyzické objekty. Teda je ťažké naklonovať bankovku. Obchodník (a ostatní držitelia meny) majú teda istotu, že akonáhle kupec dá svoju bankovku niekomu inému, už ju sám nemá. V prípade bankových prevodov je prostredníkom banka; banka tiež ako centrálny bod ručí za to, že ak peniaze človek odošle z účtu, nebude ich môcť poslať znova. Centrálny bod ale v prípade Bitcoinu z mnohých dôvodov nechceme.

Satoshi Nakamoto vyriešil problém tzv. „Blockchainom“, čo je vlastne databáza transakcií. Idea je taká, že platí tá transakcia, ktorá sa dostane do blockchainu. V blockchaine nemôžu byť dve konfliktné transakcie, inak je celá časť začínajúcej konfliktnej transakcie neplatná. V prípade dvojitého utratenia blockchain nezaručuje, ktorá z transakcií bude nakoniec tá správna, ale zaručuje, že to bude vždy len jedna z nich a všetci budú vedieť, ktorá to je. Takže ak obchodník so zlatom uvidí, že v blockchaine je transakcia vedúca na jeho adresu, vie, že môže kupcovi dať zlato. Ak vidí, že je v blockchaine konfliktná transakcia, zlato mu nevydá a k žiadnemu obchodu nedôjde.

Z technického pohľadu je blockchain pomerne triviálna dátová štruktúra. Je to doslova reťazec blokov, kde každý nasledujúci blok obsahuje hash bloku predchádzajúceho. Tak je zaistené, že blok s hĺbkou X môže vzniknúť až potom, keď je známy blok X mínus jedna (pretože do tej doby nie je známy jeho hash). Blok je jednoducho kus dát, kde okrem odkazu na predchádzajúci blok sú najmä tie transakcie, ktoré sa týmto potvrdzujú. Tiež je tam transakcia, v ktorej idú nové bitcoiny a poplatky z potvrdených transakcií na účet prevádzkovateľa ťažby. Ak je blok platný, prevádzkovateľ ťažby dostane odmenu. Ak by blok obsahoval konfliktné transakcie, prevádzkovateľ ťažby by si posielal väčšiu odmenu než mu patrí, či by akokoľvek inak chcel pozmeniť sieť, nikto iný jeho blok neprijme, bude ignorovaný. Iný ťažiar medzitým vytvorí paralelný blok, a odmenu tak získa on.

V prípade pokusu o doublespend bitcoinová sieť vie, ktorá transakcia vznikla ako prvá.

Ak sa vrátime späť k obchodníkovi so zlatom, samozrejme by kupec mohol zaplatiť, nechať transakciu zapísať do blockchainu, odísť so zlatom, a potom vygenerovať paralelnú časť blockchainu k tej pôvodnej, ktorá by zneplatňovala jeho pôvodnú transakciu a potvrdzovala jeho novú transakciu. To je samozrejme nežiadúce. Tu sa uplatňuje tzv. „Proof of work“ – dôkaz práce.

Je to mechanizmus, kedy je tvorba bloku zámerne zložitá a musia sa na ňu vynaložiť peniaze. Myšlienka je taká, že na to, aby mohol kupec sfalšovať tú vlastnú transakciu, by musel vyťažiť paralelné bloky rýchlejšie ako zvyšok siete. Čo nemôže, pretože toľko výkonu nemá, pretože ten by ho stál veľa peňazí. Proof of work predpokladá, že väčšinu výkonu na ťaženie budú držať „dobrí“ ľudia, ktorí nebudú podvádzať.

Nakoľko je tento predpoklad pravdivý je otázkou, avšak v praxi by bol tento podvod natoľko drahý, že by kupec musel nakúpiť naozaj veľa zlata, aby sa mu to vyplatilo. A ak by kupoval veľa zlata, obchodník môže čakať na viac potvrdení, čím by podvod bol ekonomicky neefektívny. So vzrastajúcim počtom obchodníkom požadovaných potvrdení totiž stúpa aj počet falošných blokov potrebných na realizáciu podvodu; čím viac potvrdení, tým viac by bol podvod nákladnejší.

!

Podvádzať v Bitcoinoch sa jednoducho neoplatí. Prečo?

Okrem spomínaných nákladov na vykonanie doublespendu príde útočník automaticky aj o odmenu za vyťažený blok, ak sa mu doublespend nepodarí vykonať. Prepáli tak zbytočne energiu, za ktorú nedostane žiadnu odmenu. Ak sa mu doublespend podarí, môže sa dostať do sporu so zákonom, keďže hlavnou obeťou v prípade doublespendu je vždy zmenáreň.

Obchodník teda môže čakať na toľko potvrdení, aby sa podvod určite nevyplatil. Za tehlu zlata môže chcieť napríklad 5 potvrdení, pre tonu zlata napríklad 100 potvrdení a platbu za kávu môže pokojne nechať bez potvrdenia, pretože je to malá čiastka („potvrdenie“ je počet blokov naviazaných na blok s danou transakciou vrátane tohto bloku).

Ako získať a ako kúpiť bitcoin?

Bitcoin možno získať tromi spôsobmi. Možno ho vyťažiť, kúpiť alebo zarobiť. Ťažba bitcoinu nie je nič jednoduché, a tak väčšine ľudí nezostáva nič iné, než si ho kúpiť za fiat peniaze, alebo dostať ako odmenu za odvedenú prácu.

Kicom dáva tipy na nákup bitcoinov na centralizovaných burzách, kde sa bez verifikácie nezaobídete.

Nákup bitcoinu?

Čo sa týka nákupu bitcoinov, existujú dva zásadne rozdielne varianty. Bitcoiny možno nakúpiť anonymne, teda bez verifikácie a odovzdania našich osobných údajov (meno a priezvisko, adresa bydliska, preukaz totožnosti) tretej strane, a alebo s tzv. KYC/AML, čo sú smernice, ktoré vyžadujú identifikáciu zákazníka.

Bližšie k pravej podstate Bitcoinu má samozrejme prvý variant, pretože Bitcoin je predovšetkým o základných ľudských právach ako sú súkromie a sloboda.

Nákup bez verifikácie

 1. Peer to peer burzy (Bisq, Hodlhodl)
 2. Bitcoinové bankomaty (mapa ATM v SR tu)
 3. Alza Paybox cez našu iOS/Android aplikácii (do 1000 € v hotovosti aj kartou)
 4. Osobne

S verifikáciou

 1. On-line zmenárne prijímajúci fiat peniaze (Bitstamp, Kraken, Coinmate)
 2. Lightningové zmenárne, napr. Sparkswap, ZAP Olympus (zatiaľ v Bete)

KYC proces predstavuje veľmi závažné riziká, ktoré by bežný používateľ nemal brať na ľahkú váhu. A ako ich dobrovoľne podstúpi, mal by dôsledne zvážiť všetky pre a proti. Tejto téme sa podrobnejšie venujeme v 11. kapitole článku: Decentralizovaná P2P burza Bisq – Ako správne nakúpiť a predať bitcoin? (NÁVOD)

Výplata v bitcoinoch

Najlepší spôsob, ako získať bitcoin, je si ho zaslúžiť, čiže ho vymeniť za svoj čas, prácu a zručnosti. Takých možností zatiaľ nie je veľa, ale ak viete niečo, čo vie málokto, ste expertmi v odbore a ľudia a firmy si bez vás neporadia, je veľká pravdepodobnosť, že ste v pozícii, kedy zaplatené v bitcoinoch dostanete, ak na tom budete trvať.

i

Výplata v bitcoinoch v Alza.sk

Vedeli ste, že u nás v Alze môžete dostávať výplatu priamo v bitcoinoch? Ak nie, určite sa nezabudnite pozrieť na ponuky práce a voľné pozície na stránkach Alza Kariéra.

Neustále hľadáme schopných, talentovaných a odhodlaných ľudí k nám do tímu.

Výmenou odvedenej práce priamo za bitcoiny sa šikovne vyhnete nepríjemnému a hocikedy komplikovanému procesu nákupu bitcoinov. Bitcoin je navyše jednou z najvzácnejších komodít na planéte Zem, ktorá v dlhodobom horizonte rastie na hodnote nielen z finančného hľadiska.

Bitcoin je, narozdiel od tradičných peňazí, deflačný. Vďaka tomu v dlhodobom horizonte nestráca odmena za vašu prácu na hodnote. Práve naopak.

Okrem Alzy ponúkajú výplatu v bitcoinoch aj ďalšie firmy a spoločnosti. Ide predovšetkým o tie progresívnejšie a alebo tie, ktorých biznis model je založený priamo na bitcoine. Námatkovo sa môžete pozrieť na pracovné pozície u Topmonks, Satoshilabs, Braiins, a občas hľadajú nových kolegov aj Paralelný Polis v Prahe a Bratislave, ktoré fungujú kompletne a iba v kryptomenách.

Prijímanie bitcoinov

Hneď vedľa výplaty v bitcoinoch možno bitcoiny aj prijímať. Môžete predávať tovar a služby priamo za bitcoiny. Spôsobov, ako obchodovať či podnikať v bitcoinoch je veľa a hoci to nie je veľmi jednoduché, rozpoznávame dva druhy prijímania platieb.

 1. Prijímame naozaj bitcoiny, máme privátne kľúče (BTCPay Server)
 2. Využívame služby tretej strany, s bitcoinom nikdy reálne neprídeme do styku (OpenNode, Confirmo)

Prijímanie bitcoinu v prvom prípade nie je ľahká vec. Je potrebné zvážiť, či si môžete dovoliť riziko kurzovej volatility, a niekedy aj veľmi dlhého bearmarketu. Veľké firmy to majú samozrejme zložitejšie, pretože musia platiť dodávateľom a svojim zamestnancom a preto radšej nateraz volia cestu služieb tretích strán, ktoré chránia príjemcu Bitoinu pred volatilitou a zaisťujú pevný výmenný kurz.

Ťažba bitcoinu

Bitcoin možno samozrejme aj ťažiť, ale doby, kedy sa dal získať pomocou osobného počítača či notebooku, sú už dávno a nenávratne preč. Bitcoiny sa ťažia pomocou špecializovaných ASIC zariadení, ktoré sú vyrobené na jeden jediný účel, ktorým je práve ťažba bitcoinu. ASIC minerom sú drahé, neskutočné hlučné a ide o veľmi riskantnú investíciu.

Alternatívne je možné ťažiť altcoiny na tzv. GPU Rigs, a vyťažené altcoiny potom zameniť za bitcoiny. Ale ani tu vôbec nejde o jednoduchú záležitosť a pravdepodobnosť návratnosti investície je jedna veľká neznáma. V každom prípade sa ale vyhnite cloud miningu a všetkým službám, ktoré predávajú alebo prenajímajú ťažobný výkon. Takmer vždy ide o podvod, a ak nie, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o zaručene stratovú záležitosť.

Ako a kde bitcoinom zaplatiť?

Hoci môže zdanie klamať, bitcoinom už zaplatíte na množstve miest a zaobstaráte si za ne veľa vecí. Obchody aj jednotlivci prijímajú bitcoiny čím ďalej tým viac, a to aj napriek Lightning Network.

Platba bitcoinmi na Alze

Na Alze si môžete zaobstarať širokú škálu tovaru od všetkej elektroniky cez trvanlivé jedlo, kozmetiku, literatúru, výbavu pre dom a záhradu až po hračky, veci na šport, drogériu, a dokonca aj automobily. Za toto všetko môžete zaplatiť bitcoinom. Inými slovami, už dnes môžete bitcoinmi pokryť značnú časť svojich nákupných potrieb.

Platba pomocou platobnej brány BitcoinPay od Confirmo.

Druhým spôsobom, ako zaplatiť za tovar na Alze vrátane využitia Lightning Network, je služba Cryptopay. Tá ponúka takmer nulové poplatky, a narozdiel od bežnej platby bitcoinom zaisťuje o niekoľko úrovní lepšie transakčné súkromie.

Kicom ukazuje, ako zaplatiť nákup na Alze cez Lightning Network.

Platba bitcoinom kdekoľvek inde

Bitcoin sa dá nepriamo zaplatiť takmer kdekoľvek a za čokoľvek. Len je potreba hľadať spôsoby a cestičky, ako na to. V zahraničí existujú služby podobné Cryptopay a používanie kreditných kariet je napr. v USA a Kanade bežná vec.

i

Viete, že pomocou Cryptopay môžete poslať CZK/EUR/USD na akýkoľvek bežný bankový účet v ČR?

Pomocou tejto unikátnej služby ale môžete uhradiť aj akýkoľvek nákup, účet za energie, alebo komukoľvek poslať bežné peniaze na bankový účet, a pritom zaplatiť bitcoinom.

Ak máte finančnú disciplínu a zvládnete zostatok na kreditnej karte vyrovnať včas, môžete veselo nakupovať na kreditku všetko, čo potrebujete a ku koncu mesiaca vyrovnáte zostatok cez Cryptopay pomocou platby v bitcoinoch.

Platba bitcoinom prostredníctvom darčekových kariet a kupónov

Jednou z najpoužívanejších ciest, ako zaplatiť bitcoinom za tovar a služby, je nákup darčekových poukazov. Jednoducho kúpite darčekový poukaz, a ten potom uplatníte u daného obchodníka.

Bitrefill ponúka rad darčekových kupónov, ktoré môžete zaplatiť bitcoinom klasicky, aj napriek Lightning Network.

Vďaka Bitrefillu môžete nakupovať bitcoinom hry a softvér, ale aj ubytovanie v hoteloch alebo letenky.

Nákupy za bitcoin s poriadnou zľavou

Veľmi zaujímavá je aj platforma Purse.io, ktorá funguje na základe ponuky a dopytu nákupu tovaru na Amazone. Na jednej strane sú ľudia s darčekovými šekmi, ktoré nemajú za čo minúť a radšej by uvítali peniaze. Na druhej je niekto, kto si potrebuje zaobstarať nejakú vec a rád by zaplatil bitcoinmi.

Na Purse.io je vo výhode ten, kto má bitcoiny.

Purse.io je jednou z prvých platforiem, ktorá odráža vzácnosť bitcoinu. Bitcoin je deflačný a vzácnejší, než akékoľvek štátne peniaze, a preto sú ľudia ochotní si za bitcoiny priplatiť. Purse funguje jednoducho tak, že si vyberiete vec, ktorú chcete kúpiť s určitou percentuálnou zľavou, napr. 30 %. Ak sa na druhej strane platformy nájde človek, ktorý potrebuje bitcoiny a má napríklad darčekový kupón, alebo nemá ako bitcoiny zaobstarať, zaplatí za vašu objednávku na Amazone a vy mu prostredníctvom Purse zaplatíte v bitcoinoch s 30 % zľavou.

BTC a EUR – aký je kurz a cena bitcoinu?

Cena bitcoinu po niekoľkých pádoch a neustálom kolísaní kurzu narástla až do takmer závratných výšin. Budúce cenové úrovne nemôže nikto s istotou predvídať, hoci mnohí sa o to snažia. Už teraz však vieme, že ide o bezprecedentný pokus o decentralizované neštátne peniaze a po desiatich rokoch existencie sa Bitcoinu darí veľmi dobre. Aktuálny kurz (EUR) a jeho vývoj za posledné mesiace môžete sledovať napríklad na stránkach Coinmarketcap.

i Bitcoin: To najdôležitejšie v bodoch

Aktuálny kurz Bitcoin


Každú chvíľu sa možno dočítať o kryptomene, ktorá aktuálne dosahuje vyššie zhodnotenie než bitcoin. Bol to však práve bitcoin, ktorý sa týmto iným menám vydláždil cestu – a je svojou komunitou, počtom uzlov, objemom transakcií a množstvom kvalitných vývojárov neprekonaný, a pravdepodobne aj neprekonateľný. Pravý význam Bitcoinu ešte len svet objavuje – a nikdy nie je neskoro sa do neho ponoriť a naučiť sa s ním pracovať.

Bitcoin (VŠETKO, ČO CHCETE VEDIEŤ): Autori článku

Josef Tětek

Josef Tětek

Josef Tětek je členom správnej rady Liberálneho inštitútu, kryptomenám sa aktívne venuje od roku 2015 (publikácia na Finmag.cz, BTCtip.cz). Do budúcnosti vidí najväčší potenciál v Lightning Network, cross-blockchainových riešeniach a decentralizovaných burzách. @KryptoJoseph na Twitteri.

Josef Tětek – autor kapitol: Čo je to Bitcoin ?, Bitcoin ako deflačná mena, Bitcoin a monetárna ekonómia, Ťažba a vytváranie bitcoinov, Priebeh bitcoinovej transakcie a Bitcoin ako odluka peňazí od štátu
Aleš Janda

Aleš Janda

Bitcoinovým nadšencem od roku 2010. Od roku 2011 se rád setkával s lidmi, se kterými obchodoval bitcoiny, až do roku 2014, kdy přes něj začali podvodníci prát špinavé peníze. V roce 2013 vyřešil krádež bitcoinů z tehdejšího tržiště Bitcash.cz. Na základě poznatků ze zkoumání pak vytvořil první stránku, která dokázala trasovat bitcoiny: WalletExplorer.com. Tím se zabývá dosud: od roku 2015 pracuje jako analytik a výzkumník pro firmu Chainalysis zabývající se trasováním kryptoměn, kde zkoumá, jak přesně transakce různých kryptoměn fungují a co se z nich dá vyčíst. Příležitostně pomáhá policii v odhalování kryptoměnových podvodů, i je častým členem centra „kryptoanarchie“ v Paralelní Polis.

Aleš Janda – autor kapitoly: Čo vlastne Bitcoin rieši po technickej stránke?
Michal Mikle

Michal Mikle

Som overclocker a nadšený Bitcoiner. Pri počítačovom hardvéri ma nevyužitý výkon nenecháva chladným a pre svoje záľuby hocikedy siahnem aj po tekutom dusíku či po iných extrémnych metódach chladenia. Založil som službu pre optimalizáciu Intel procesorov delid.cz, skladám PC na mieru a baví ma téma súkromia a bezpečnosti. Okrem digitálneho sveta sa zaujímam o permakultúru a ďalšie systémy nízkej časovej preferencie.

Michal Mikle - autor kapitol: Ako získať a ako kúpiť bitcoin? a Ako a kde bitcoinom zaplatiť?
5,0
Začínáme na burze - rozšířené vydání
Elektronická kniha - Jak uspět při obchodování na finančních trzích. Akcie, komodity, forex i kryptoměny. - autor Ondřej Hartman, 272 stran
11,10 €
Ihneď k čítaniu
Objednávací kód: EK27937
4,9 13×
Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti
Kniha - autor Dominik Stroukal; Jan Skalický, 294 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá
15 €
Momentálne nedostupné
Objednávací kód: FKP0357527
4,9 13×
Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti
Elektronická kniha - Od začátku koronavirové krize vzniká rekordní množství peněz. Dolarů i korun. Lidé tak čím dál více zkoumají možné alternativy. Může se takovou alternativou stát Bitcoin? Třetí rozšířené vydání o historii, ekonomii a technologii kryptoměn. - autor Dominik Stroukal, 294 stran, česky
14,36 €
Ihneď k čítaniu
Objednávací kód: EK38007
5,0
Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti
E-kniha - autor Dominik Stroukal, 200 strán
7,21 €
Ihneď k čítaniu
Objednávací kód: EK25934
4,7
Bitcoin: Peníze budoucnosti
Elektronická kniha - autor Dominik Stroukal a Jan Skalický, 170 stran
4,39 €
Ihneď k čítaniu
Objednávací kód: EK22762
Jak pochopit Bitcoin
Elektronická kniha - autor Ing. Michael Merta, 68 stran, česky
7,99 €
Ihneď k čítaniu
Objednávací kód: EK36772
4,8 407×
TREZOR One Black
Hardvérová peňaženka – podpora 600 kryptomien (Bitcoin, Litecoin, Ethereum…), Password manager, U2F a ďalšie funkcie na správu digitálnej identity, OLED displej 128×64, jednoduché použitie na Windows, OS X, Linux, USB
66,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: TREZBIT1
4,8 407×
TREZOR Bitcoin Wallet White
Hardvérová peňaženka – šifrovací, OLED displej 128×64, ľahké použitie na Windows, OS X, Linux, USB
68,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: TREZBIT
4,7 34×
Ledger Nano S Plus Matte Black Crypto Hardware Wallet
Hardvérová peňaženka – šifrovacia, kompatibilná s Windows, macOS, Linux, Android, USB-C
77,90 €
Na sklade > 5 ks
Objednávací kód: TREZBIT8h
4,3 19×
FIXED Tiny Wallet for AirTag z pravej hovädzej kože čierna
Peňaženka – unisex, kožená, s vreckom na bankovky, bez zapínania, ručne šitá, každodenný využitie, čierna farba, rozmery 9,2 × 12 × 3,5 cm (V׊×D)
25,90 €
Na sklade 2 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: PP961a16
5,0
Cryptosteel Capsule Solo
Hardvérová peňaženka – offline – zabezpečenie z nehrdzavejúcej ocele. Nastaviteľné oddeľovače s kapacitou 133 znakov. Škrupina z AISI 303. Jadro, oddeľovače, spojovacie prvky a dlaždice postáv z AISI 304. V balení: 1× nádoba na kapsuly, 1× sada dlaždíc (>800).
80,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: CSTEEL001a1
4,3
Recovery Seed Standart
Hardvérová peňaženka – offline hardvérová peňaženka, jedna doštička s gravírovacou ceruzkou slúži na jednoduchý, rýchly a trvalý záznam vášho seedu
40,90 €
Na sklade 1 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: RCV004a
4,9 11×
YubiKey 5 NFC
Autentizačný token – univerzálny bezpečnostný token s rozhraním USB-A a čipom NFC, podporou protokolov FIDO2 (overovanie bez hesla), OTP, PIV (Smart Card) a OpenPGP, pomocou ktorého maximálne zabezpečíte váš e-mail, sociálne siete, kryptoburzu, prístup k počítaču, jednoduchým dotykom prsta úplne eliminujete hrozbu phishingu. Mechanická odolnosť, vodoodolnosť a prevádzka bez batérií, ideálne na zväzok kľúčov.
64,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: YUBIK002a1
4,6
YubiKey 5C NFC
Autentizačný token – univerzálny bezpečnostný token s rozhraním USB-C a čipom NFC, podpora protokolov FIDO2 (overovanie bez hesla), OTP, PIV (Smart Card) a OpenPGP, pomocou ktorého maximálne zabezpečíte váš e-mail čo najbezpečnejší, sociálne siete, kryptoburzu, alebo prístup k počítaču, jednoduchým dotykom prsta úplne eliminujete hrozbu phishingu
74,90 €
Na sklade 4 ks
Objednávací kód: YUBIK002a5
5,0
YubiKey 5Ci
Autentizačný token – bezpečnostný token s USB-C a Lightning konektorom, podporou protokolov FIDO2 (bezheslové overovanie), OTP, PIV (Smart Card) a OpenPGP, pomocou ktorého maximálne zabezpečíte váš e-mail, sociálne siete, kryptoburzu alebo prístup do počítača, jednoduchým dotykom prsta úplne eliminujete hrozbu phishingu. Mechanická odolnosť, vodotesnosť a prevádzka bez batérií, ideálny na zväzok kľúčov.
101,90 €
Na objednávku – termín upresníme > 5 ks
Očakávame 9. 10. 2023
Objednávací kód: YUBIK002a6
YubiKey C Bio FIDO Edition
Autentizačný token – biometrický bezpečnostný token s rozhraním USB-C a podporou bezheslového protokolu FIDO2 (autentifikácia bez hesla), ktorý umožňuje zabezpečiť e-mail, sociálne siete alebo kryptomenu s podporou FIDO2 len pomocou odtlačku prsta. Mechanická odolnosť, vodotesnosť a prevádzka bez batérií.
119,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: YUBIK002a8
3,0
YubiKey 5 Nano
Autentizačný token – miniatúrny bezpečnostný token s rozhraním USB-A, podporou protokolov FIDO2 (overovanie bez hesla), OTP, PIV (Smart Card) a OpenPGP, pomocou ktorého maximálne zabezpečíte váš e-mail, sociálne siete, kryptoburzu alebo prístup do počítača, jednoduchým dotykom prsta úplne eliminujete hrozbu phishingu. Môže byť trvalo ponechaný v porte USB počítača.
82,90 €
Na sklade 4 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: YUBIK002a2
5,0
Recovery Seed Double
Hardvérová peňaženka – offline hardvérová peňaženka, dve oceľové doštičky s gravírovacou ceruzkou slúžia na ľahký, rýchly a trvalý záznam dvoch vašich seedov
62,90 €
Na objednávku – termín upresníme
Objednávací kód: RCV003a
5,0
Recovery Seed Two
Hardvérová peňaženka – offline hardvérová peňaženka, dve oceľové doštičky na rozšírenie shamir backupu
58,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: RCV002a
2,0
Cryptosteel Cassette Solo
Hardvérová peňaženka – offline – AISI 304. Dodávané s viac ako 250 listovými dlaždicami z nehrdzavejúcej ocele. V balení: 1× kryptostelová kazetová jednotka, 1× sada písmen (cca 800 dlaždíc).
100,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: CSTEEL001a3
5,0
Cryptosteel Capsule Duo
Hardvérová peňaženka – offline – zabezpečenie z nehrdzavejúcej ocele. Nastaviteľné oddeľovače s kapacitou 133 znakov. Škrupina z AISI 303. Jadro, oddeľovače, spojovacie prvky a dlaždice postáv z AISI 304. V balení: 2× nádoba na kapsuly, 1× sada dlaždíc (>1400).
121,90 €
Na sklade 1 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: CSTEEL001a2
5,0
Recovery Seed Shamir Backup edícia
Hardvérová peňaženka – offline hardvérová peňaženka, 4× oceľové doštičky s gravírovacou ceruzkou pre zápis shamir backupu od spoločnosti Trezor
106,90 €
Na sklade 1 ks
Objednávací kód: RCV001a
1,0
YubiKey Bio FIDO Edition
Autentizačný token – biometrický bezpečnostný token s rozhraním USB-A a podporou bezheslového protokolu FIDO2 (autentifikácia bez hesla), pomocou ktorého maximálne zabezpečíte váš e-mail, sociálne siete alebo krypto burzu s podporou FIDO2 len pomocou odtlačku prsta; mechanická odolnosť, vodotesnosť a prevádzka bez batérií
123,90 €
Na sklade 4 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: YUBIK002a7
4,3
YubiKey 5C
Autentizačný token – kompaktný bezpečnostný token s USB-C rozhraním, podporou protokolov FIDO2 (bezheslové overovanie), OTP, PIV (Smart Card) a OpenPGP, pomocou ktorého maximálne zabezpečíte váš e-mail, sociálne siete, kryptoburzu alebo prístup do počítača, jednoduchým dotykom prsta úplne eliminujete hrozbu phishingu. Mechanická odolnosť, vodotesnosť a prevádzka bez batérií, ideálny na zväzok kľúčov.
69,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: YUBIK002a3
Recovery Seed One
Hardvérová peňaženka – offline hardvérová peňaženka, jedna oceľová doštička na rozšírenie shamir backupu
36,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: RCV005a
Cryptosteel Capsule Trio
Hardvérová peňaženka – offline – zabezpečenie z nehrdzavejúcej ocele. Nastaviteľné oddeľovače s kapacitou 133 znakov. Škrupina z AISI 303. Jadro, oddeľovače, spojovacie prvky a dlaždice znakov z AISI 304. V balení: 3× nádoba na kapsuly, 2× sada dlaždíc (>2200).
182,90 €
Na sklade 1 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: BUNCSTEEL01a13
4,9 12×
Dark Web: Sex, drogy a bitcoiny
Elektronická kniha - Dark Web je tajemné a mýty opředené místo na internetu, kde se za virtuální peníze dá koupit leccos ilegálního. Lidé si posílají poštou drogy a padělané dokumenty, nakupují ukradené kreditní karty a sledují pornografii za hranou zákona... - autor Dominik Stroukal, 208 stran, česky
8,77 €
Ihneď k čítaniu
Objednávací kód: EK35396
4,7 10×
Čísla nelžou
Elektronická kniha - Celosvětově uznávaný kanadský vědec českého původu Vaclav Smil nás ve své knize bere na faktografickou výpravu za poznáním, na níž pomocí překvapivých statistik a názorných grafů zpochybňuje naše mnohdy pohodlné myšlení a vyvrací novodobé mýty o tom, jak svět funguje. - autor Václav Smil, 400 stran, česky
12,44 €
Ihneď k čítaniu
Objednávací kód: EK39027
4,8 40×
Atomové návyky
Elektronická kniha - James Clear vydestiloval to nejlepší z biologie, psychologie a neurověd, aby vás naučil dosahovat svých cílů. Své návyky nezměníte velkým předsevzetím, ale pomocí drobných, vytrvalých krůčků. Zlepšete se jen o 1 % denně – a dokážete cokoli. - autor James Clear, 288 stran, česky
11,10 €
Ihneď k čítaniu
Objednávací kód: EK33788
4,9
Ekonomické bubliny
Elektronická kniha - autor Dominik Stroukal, 240 stran, česky
8,77 €
Ihneď k čítaniu
Objednávací kód: EK30229
4,7 14×
Inteligentní investor
Elektronická kniha - autor Benjamin Graham, 504 stran
23,57 €
Ihneď k čítaniu
Objednávací kód: EK25763
4,0
Naučte se investovat
E-kniha - autor Daniel Gladiš, 176 stran
6,88 €
Ihneď k čítaniu
Objednávací kód: EK4070
4,8
Akciové investice
Elektronická kniha - autor Daniel Gladiš, 176 stran
9 €
Ihneď k čítaniu
Objednávací kód: EK15911
Akciové investice
Elektronická kniha - autor Daniel Gladiš, 216 stran, česky
11,72 €
Ihneď k čítaniu
Objednávací kód: EK38137
3,0
Stát se investorem
Elektronická kniha - autor Mikuláš Splítek, 320 stran, česky
12,90 €
Ihneď k čítaniu
Objednávací kód: EK34998
Vytlačiť
P-DC1-WEB16
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií