VIP LENOVO boost VIP LENOVO boost

Druhotný softvér a hrozby nelegálnych licencií

Zobraziť katalóg

Článok

Aktualizované

Nákup softvéru, najmä operačných systémov Windows alebo produktov Office a Microsoft 365, nie je vôbec jednoduchou záležitosťou. Veľakrát sú totiž koncoví zákazníci v nevýhode a výber je pre nich zložitejší, ako pre skúsených IT profesionálov. Náš článok vám pomôže rozlíšiť originálny „nový“ softvér od druhotných licencií, pri ktorých môže nastať množstvo problémov vrátane straty dôležitých údajov.

Microsoft softvér

Druhotný softvér a hrozby nelegálnych licencií – OBSAH

 1. Nový softvér
 2. Kľúčové výhody a nevýhody nového softvéru
 3. Čo je druhotný softvér?
 4. Kľúčové výhody a nevýhody druhotného softvéru
 5. Ako sa vyhnúť strate dát a problémom s druhotným softvérom?

Nový softvér

Už z názvu je zrejmé, že za nový softvér sú považované tie licencie, ktoré sú zhotovené iba v originálnom a nijako nepoškodenom obale (platí pre tzv. krabicové / FPP / retail balenia softvéru). Nový softvér je tiež vybavený produktovým kľúčom, ktorý nebol nikdy použitý, ani aktivovaný.

Microsoft 365
Microsoft 365 obsahuje zaujímavé aplikácie a je k dispozícii vo výhodnej licencii až pre 6 členov vašej domácnosti.

V prípade elektronických licencií musí predajca jednoznačne garantovať, že dané označenie produktu skutočne zodpovedá ponúkanému licenčnému kľúču (verzia a edícia softvéru v patričnom licenčnom modeli) a tento kľúč nebol nikdy aktivovaný. A dokonca ani priradený k inému používateľskému účtu.

Typy licencií nového softvéru

 • OEM licencia – obchodné označenie používané na predinštalovaný softvér výrobcom hardvéru, určený predovšetkým na nové zariadenia. Typicky ide o licenciu na operačný systém Windows, ktorá je však viazaná iba na daný PC alebo notebook. S nákupom nového zariadenia je nevyhnutné opäť si zaobstarať aj potrebnú licenciu.
 • ESD licencia – elektronická licencia bez akejkoľvek hmotnej podoby (electronic software delivery). Je vhodná na okamžitý nákup, kedy nechcete alebo nemôžete čakať na dodanie klasickým spôsobom. Po zaplatení vám licenčný kód a postup, ako ho použiť, dorazí behom pár okamihov.
 • FPP licencia – takzvaná krabicová licencia (full product package). V tomto prípade ide o plnú licenciu, ktorú je možné po odinštalovaní preniesť na iné zariadenie. Napríklad si Office 2021 nainštalujete na starší notebook a po nákupe nového je možné naň licenciu jednoducho preniesť. V prípade OEM licencie však tento postup nie je licenčne správny.
 • Multilicencia – množstevné udelenie práva na používanie softvéru pre väčšie organizácie. Za jedným licenčným číslom je tak ukrytá napríklad možnosť inštalovať daný softvér na stovky zariadení. Nákup multilicencie je aj z pohľadu financií výhodnejší a pohodlnejší pre správcov IT. Zvyčajne ide o zjednodušenie nakladania so softvérom pre veľké organizácie.

Ako sami vidíte, základné rozdelenie licencií je pomerne prehľadné a jasné. Z definície je zrejmé, že pokiaľ niekto v rozpore s licenčnou dohodou prepredáva kľúče z multilicenčného programu, dostáva do problémov nielen seba, ale predovšetkým aj koncového používateľa. Menej znalý používateľ, ktorý je senzitívny na cenu, reaguje na podozrivo lacnú ponuku, pri ktorej však kvôli chýbajúcim IT znalostiam nerozpozná, či ide o nelegálnu licenciu, alebo o tzv. druhotný softvér. O čo vlastne ide?

Kľúčové výhody a nevýhody nového softvéru

 • Originálny softvér priamo od výrobcu.
 • Jednoduchá a najmä bezpečná inštalácia.
 • Možnosť širokého výberu.
 • Pevne daná cena naprieč rôznymi obchodmi.
 • Pri cloudových licenciách je nevyhnutné platiť pravidelne (mesačne/ročne).

Čo je druhotný softvér?

Ide o licencie z voľného trhu, ktoré sú postavené na základe tzv. vyčerpania práva autora kontrolovať ďalší predaj týchto licencií potom, čo ich už raz predal a dostal za ne zaplatené. Pokiaľ už trvalú, plne zaplatenú licenciu k softvéru daná organizácia nepotrebuje, môže ju predať bez akýchkoľvek obmedzení zo strany výrobcu.

Licencie z voľného trhu sú dodávané do Software Trading Platform – online platformy pre evidenciu a správu licencií dostupné na adrese swtp.eu.

Tzv. softvér z druhej ruky však musí splniť nasledujúce podmienky:

 • Softvér musí byť pôvodne uvedený na trh predajom v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru so súhlasom majiteľa autorských práv.
 • Licencia na softvér bola poskytnutá za poplatok, ktorý majiteľovi práv garantuje získanie odmeny zodpovedajúcej ekonomickej hodnote diela.
 • Majiteľ autorského práva poskytol pôvodnému nadobúdateľovi licenciu na časovo neobmedzené používanie kópie daného softvérového vybavenia.
 • Pôvodný majiteľ musí v okamihu predaja učiniť svoju kópiu nepoužiteľnú.

V prípade, že sú predchádzajúce podmienky splnené, je možné takýto prepredaj licencií z druhej ruky považovať za licenčne správny, čo napokon potvrdil aj Súdny dvor Európskej únie.

Microsoft 365: práca na tablete
Práca na tablete? Microsoft 365 sa prispôsobí akejkoľvek situácii.

Na trhu sú však veľmi často ponúkané softvérové licencie, ktoré nemajú jasný pôvod a môžu tak pre zákazníka, ako aj pre predajcov predstavovať právne a bezpečnostné riziká. Tieto licencie sú často ponúkané ako „druhotné licencie“, majú lákavú cenu a ich predajca často vystupuje vo svojej komunikácii veľmi seriózne.

Vedeli ste, že za legálnosť používaného softvéru vždy zodpovedá v prvom rade štatutárny zástupca organizácie (v prípade domácnosti rodičia), ktorá softvér používa, a nie jeho dodávateľ? Poškodený zákazník sa môže domáhať práva a náhrady škody na dodávateľovi nelegálnej licencie, tento proces je však pomerne zdĺhavý a dodávateľ medzitým často ukončí svoju činnosť.

Najčastejšie problémy spojené s predajom neoverených/druhotných licencií:

 • Ponúkaná licencia a jej edícia je iná, než predajca deklaruje. Môže ísť napríklad o nepredajné licencie určené pre neziskový sektor a vývojárov alebo o licencie na komerčné použitie s licenčným označením, ktoré sa nezhoduje so skutočným pôvodom aktivačného kľúča.
 • Aktivačný licenčný kľúč pochádza z trestnej činnosti – je ukradnutý alebo pochádza zo zaniknutej firmy, ktorá nevyčerpala svoje multilicencie.
 • Aktivačný kľúč je skutočne pravý a predajca spolu s kľúčom ponúka „potvrdenie pôvodného vlastníka o súhlase s prevodom licencie“, ale týmto spôsobom bol kľúč predaný mnohým zákazníkom. Navyše, potvrdenie pôvodného majiteľa nemusí byť pravé.
 • Predajca dodá falošný certifikačný COA štítok, na ktorom je vytlačený aktivačný kľúč iného produktu (napr. bezplatného produktu alebo kľúč z elektronickej distribúcie).
 • Môže ísť o kompletný falzifikát, keď ponúkaný kľúč nie je vôbec funkčný.

Kľúčové výhody a nevýhody druhotného softvéru

 • O desiatky percent nižšia cena pri porovnaní s novým softvérom.
 • Celkom široký výber licencií vrátane tých serverových alebo cloudových.
 • Pri nákupe v správnej spoločnosti je k dispozícii aj technická podpora.
 • Veľké množstvo podvodníkov, ktorí ťažia z neznalosti používateľov.
 • Pri nákupe do firmy nemusíte prejsť softvérovým auditom.
 • Reálna hrozba pokút.

Ako sa vyhnúť strate dát a problémom s druhotným softvérom?

V niektorých prípadoch sa možno stretnúť aj s prepredajom licencií pomocou rôznych diskusných skupín alebo na sociálnych sieťach. Myšlienka je zhruba taká, že si niekto napríklad zaobstará licenciu na Microsoft 365 pre rodiny, ktorú je možné využiť až pre 6 používateľov. A také licenčné číslo ďalej ponúka za poplatok na využitie dôverčivým používateľom. Čo sa môže stať?

Jednoducho to, že sa k svojim dátam a používateľskému účtu neprihlásite. Majiteľ účtu má totiž plnú kontrolu nad „rodinnými“ príslušníkmi, vrátane prístupu do ich účtu aj k dátam na cloudovom úložisku OneDrive. Ľahko tak môže „vašu“ licenciu prepredať ďalšiemu zákazníkovi a vám prístup úplne zrušiť.

Microsoft 365; mobilná aplikácia
Chráňte digitálne kópie svojho pasu, vodičského preukazu a ďalšie dôležité dokumenty v osobnom trezore. Vaše súbory budú zabezpečené prostredníctvom overovania identity, ale budú ľahko prístupné na všetkých vašich zariadeniach.

Podobná situácia môže nastať aj v prípade podozrivo lacných licencií na plný Microsoft Office 2019 alebo 2021. Záškodník môže výhodne ponúkať na stiahnutie upravený inštalačný balíček s integrovaným multilicenčným číslom. V prvom rade vám softvér môže kedykoľvek prestať fungovať (napríklad keď originálny vlastník licenčný kľúč zruší alebo po odhalení nekalých praktík priamo Microsoftom). Tiež veľmi riskujete inštaláciou neovereného softvéru, ktorý môže skryto obsahovať rôzne sledovacie nástroje, ktoré môžu útočníci neskôr využiť napríklad na vzdialené zašifrovanie PC.

i Mohlo by vás zaujímať

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že pokiaľ nechcete pripustiť žiadne licenčné problémy, nakupujte vždy a výlučne nové licencie u všeobecne preverených predajcov.

4,7 168×
Microsoft 365 pre jednotlivca CZ (BOX)
Kancelársky softvér Microsoft 365 pre 5 zariadení, maximálny počet používateľov v rámci licencie: 1 používateľ, prenosná licencia, kompatibilný s operačným systémom Windows, macOS, Android a iOS, obsahuje aplikácie: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Publisher, OneDrive a Skype, dĺžka predplatného: 12 mesiacov, spôsob licencovania: predplatné, spôsob inštalácie: na stiahnutie (elektronicky), vhodné pre domácnosti, určený pre mobilné zariadenie a PC, zemepisné obmedzenie: iba v EÚ, Originálny produkt MS (nejde o druhotnú licenciu)
+Darček Inštalácia na diaľku Alza služby - online instalace v hodnote 23,90 €
72,90 €
Na sklade 3 ks
Objednávací kód: SWOFPECZbII
4,7 168×
Microsoft 365 Business Standard CZ (BOX)
Kancelársky softvér Microsoft 365 pre 5 zariadení, maximálny počet používateľov v rámci licencie: 1 používateľ, prenosná licencia, kompatibilný s operačným systémom Windows, macOS, Android a iOS, obsahuje aplikácie: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Publisher, OneDrive, SharePoint Workspace a Teams, dĺžka predplatného: 12 mesiacov, spôsob licencovania: predplatné, spôsob inštalácie: na stiahnutie (elektronicky), vhodné pre firmy, určený pre mobilné zariadenie a PC, zemepisné obmedzenie: iba v EÚ, Originálny produkt MS (nejde o druhotnú licenciu)
162,90 €
Na sklade > 5 ks
Objednávací kód: SWOFBSCZbII
4,7 168×
Microsoft 365 Business Standard (elektronická licencia)
Kancelársky softvér Microsoft 365 pre 5 zariadení, maximálny počet používateľov v rámci licencie: 1 používateľ, prenosná licencia, kompatibilný s operačným systémom Windows, macOS, Android a iOS, obsahuje aplikácie: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access, Publisher, OneDrive, SharePoint Workspace a Teams, dĺžka predplatného: 12 mesiacov, spôsob licencovania: predplatné, spôsob inštalácie: na stiahnutie (elektronicky), vhodné pre firmy, určený pre mobilné zariadenie a PC, zemepisné obmedzenie: iba v EÚ, lic. kľúč nájdete v časti „Moja knižnica“ – „Licencie“, Originálny produkt MS (nejde o druhotnú licenciu)
162,90 €
Ihneď na stiahnutie
Objednávací kód: SWOFBSe_EU
4,3
Microsoft Windows 11 Pro CZ (OEM)
Operačný systém Microsoft Windows 11 Pro pre 1 zariadenie, neprenosná licencia, kompatibilný s operačným systémom Windows, dĺžka predplatného: bez obmedzení, spôsob licencovania: trvalá licencia, jazyková verzia: CZ, spôsob inštalácie: CD/DVD, vhodné pre domácnosti, pre firmy, pre školy a pre štátnu správu, určený pre PC, zemepisné obmedzenie: iba v EÚ, Originálny produkt MS (nejde o druhotnú licenciu)
182,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: SW_W11OEM_P_CZ
4,2
Microsoft Windows 11 Home CZ (OEM)
Operačný systém Microsoft Windows 11 Home pre 1 zariadenie, neprenosná licencia, kompatibilný s operačným systémom Windows, dĺžka predplatného: bez obmedzení, spôsob licencovania: trvalá licencia, jazyková verzia: CZ, spôsob inštalácie: CD/DVD, vhodné pre domácnosti, určený pre PC, zemepisné obmedzenie: iba v EÚ, Originálny produkt MS (nejde o druhotnú licenciu)
137,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: SW_W11OEM_H_CZ
Microsoft Windows Server Standard 2022, x64, CZ, 16 core (OEM) - Operačný systém Doručenie do
Alzaboxu zadarmo
Microsoft Windows Server Standard 2022, x64, CZ, 16 core (OEM)
Operačný systém MS Windows Server pre 1 zariadenie, kompatibilný s operačným systémom Windows, dĺžka predplatného: bez obmedzení, spôsob licencovania: OEM licencia, jazyková verzia: CZ, spôsob inštalácie: CD/DVD, vhodné pre firmy, určený pre PC, zemepisné obmedzenie: iba v EÚ, Originálny produkt MS (nejde o druhotnú licenciu)
988,90 €
Na sklade > 5 ks u dodávateľa
Objednávací kód: SWWSS2022CZ
Vytlačiť
P-DC1-WEB02
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií