AlzaPlus+ 30% zľava na vybrané elektrobicykle

RGB alebo smart contracty na Bitcoine

Zobraziť katalóg

Článok

Publikované

Bitcoin je často vnímaný ako ten starý dobrý blockchain vynikajúci v ohľadoch bezpečnosti či decentralizácie, ktorý toho však oveľa viac neponúkne. Chvíľami sa až môže zdať, že budúcnosť smeruje iba k divokej tokenizácii všetkého možného na alternatívnych blockchainoch, „demo“ decentralizovaným financiám alebo komunitnému zberateľstvu jpegov. Zdanie však často klame. Čo keby sa aj Bitcoin mohol stať plnohodnotnou „smart contract platformou“? A ako do toho všetkého zapadá projekt RGB?

RGB alebo smart contracty na Bitcoinu

RGB alebo smart contracty na Bitcoine – OBSAH

 1. Úvod: Na Bitcoine nie sú smart contracty? Omyl.
 2. História projektu a tím za RGB
 3. Technická zákernosť RGB – držte si klobúky
 4. Bitcoinové smart contracty pred RGB
 5. Čo všetko môže na RGB fungovať?
 6. RGB vs. smart contracty na Ethereu
 7. Ako vidí RGB Martin Habovštiak?
 8. Súčasný progres a budúcnosť projektu

Úvod: Na Bitcoine nie sú smart contracty? Omyl.

Hneď na úvod je vhodné spomenúť, že ak ste sa nechali altcoinermi presvedčiť o tom, že na Bitcoine žiadne smart contracty nie sú a nikdy byť nemôžu, ste na omyle. Smart contracty na Bitcoine boli, sú a v budúcnosti ich bude pravdepodobne ešte dosť pribúdať. Na konkrétne príklady nie je potrebné chodiť ďaleko. Na princípe „inteligentných zmlúv“ sú založené napríklad multi-sig funkcie alebo celý Lightning Network. V rámci takzvaných 2. vrstiev potom existuje veľa ďalších protokolov vzniknutých pri pokusoch priniesť na Bitcoin smart contracty, o niektorých z nich si niečo málo povieme ešte nižšie v článku.

Aby to bolo fér, je ale treba povedať, že doterajšie smart contracty na Bitcoine patria medzi tie jednoduchšie. V prípade pokusov na 2. vrstve potom väčšinou išlo o vo výsledku nefunkčné alebo konceptuálne nezmyselné riešenia, od ktorých sa časom viac-menej upustilo alebo sa minimálne nerozšírili tak masívne ako Lightning Network, ktorý je samozrejme svetlou výnimkou. Budúcnosť by však mohla byť sľubnejšia!

Bitcoin + RGB
Logo RGB v celej svojej kráse.

Čo je to teda RGB?

RGB je škálovateľným a na princípoch dôvernosti postaveným smart contract systémom pre Bitcoin a Lightning Network, ktorý umožňuje vytváranie a procesovanie jednoduchších aj veľmi zložitých „inteligentných zmlúv“. RGB nie je typickým tokenovým protokolom na 2. vrstve. Každopádne je s jeho pomocou možné vydávať a spravovať vysoko škálovateľné, programovateľné a súkromné tokenizované aktíva rôznych druhov.

i Skratka RGB vychádza zo spontánnej prezývky, ktorá vznikla v podstate ako anekdota k názvu „Colored coins”, projektu, ktorý čiastočne inšpiroval vznik RGB. Má ísť o narážku na farebný model RGB (red, green, blue). Pokiaľ v tom nevidíte zmysel, môžete sa uspokojiť s vymysleným, ale trefným významom: RGB – „Really Good for Bitcoin”.

História projektu a tím za RGB

Začiatok príbehu RGB siaha až niekam do roku 2016, kedy klient organizácie BHB Network požiadal o preskúmanie pripravovaného projektu s ERC20 tokenom. Tím analytikov dospel k záveru, že ide o hrozný nápad z hľadiska škálovateľnosti, bezpečnosti a súkromia. Jeden z vtedajších členov tímu, Giacomo Zucco, vtedy ale začal nad týmto odsúdením ďalej premýšľať a dospel k záveru, že vývojári usilujúci o tokenizáciu sa môžu rovno spoľahnúť na robustnosť blockchainu Bitcoinu. Ak však majú byť tokenizované aktíva postavené na Bitcoine, potom musia brať do úvahy obmedzenia základnej vrstvy a snažiť sa nezneužívať tak vzácny blokový priestor. Lightning Network našťastie ponúka všetky vlastnosti potrebné na vyvinutie ideálneho protokolu tretej vrstvy, ktorý bude spĺňať kritériá škálovateľnosti, bezpečnosti aj súkromia. A po týchto uvedomeniach sa začali diať veci...

Bitcoinový blok
Blokový priestor sa s rastúcou adopciou a frekvenciou používania Bitcoinu stáva vzácnejším. Na webe Bitfeed si môžete prezrieť šikovnú vizualizáciu plnenia mempoolu a tvorenia blokov.

Najprv pevné základy

Princípy tzv. client-side validation (validácia na strane klienta), ktoré boli predstavené už v roku 2016 Peterom Toddom, doplnené o koncept tzv. single-use seals (jednorazové pečate), potom dodali celej idei off-chain smart contractov nádej na ešte lepšie odľahčenie a zdokonalenie súkromia. Tieto počiatočné koncepty boli prepojené a spracované do pôvodného návrhu ešte pod taktovkou vývojárskeho zoskupenia BHB Network.

Projekt RGB si už vo svojich začiatkoch získal podporu a financovanie od veľkých organizácií ako Poseidon Group, Fulgur Ventures, a dokonca aj Bitfinexu (Tether). Jednou z hlavných pôvodných vízií bola práve prítomnosť tokenov USDT na bitcoinovej/lightningovej sieti (aj keď úplne prapôvodnou víziou Giacoma Zucca bol skôr boj proti shitcoinom na etherovej sieti).

A teraz poctivé kódovanie

V roku 2019 potom Giacomo Zucco založil asociáciu LNP/BP Standards Assosiation s víziou plne sa venovať podpore projektov pracujúcich na zdokonaľovaní lightningových a bitcoinových protokolov a podporil zmeny v organizácii projektu. RGB potom prevzal ako nový hlavný vývojár Maxim Orlovsky, ktorý spoločne so svojím tímom a nezávislými prispievateľmi dodnes doplnil až 95 % kódu v rámci dočesávania základov a rozširovania čiastkových funkcionalít.

RGB – Maxim Orlovsky
Zatiaľ čo obrázok vyššie vám umožní cítiť sa na chvíľu ako Maxim Orlovsky, nasledujúci odkaz vás zavedie na jeho Twitter, kde môžete sledovať najnovšie aktuality ohľadom RGB.

Zaujímavosťou je, že jedným z prispievateľov projektu, ktorí Orlovskému poskytovali drahocenné rady a peer-reviews, bol aj náš krajan Martin Habovštiak zo slovenskej Paralelnej Polis. Jeho hlavným príspevkom do projektu bola expertíza programovacieho jazyka Rust.

Technická zákernosť RGB – držte si klobúky

To, čo sa Giacomu Zuccovi a Peterovi Toddovi podarilo vymyslieť v reálnych teoretických rovinách, doviedol tím Maxima Orlovského do štádia, kedy existuje funkčný produkt takmer ready na ostrú prevádzku.

Aby bolo vysvetlenie technickej stránky zrozumiteľné, je potrebné najprv dodať, že RGB nemá ani princípy siete ako napríklad bitcoinový alebo lightningový protokol. RGB je možné popísať ako open-source sériu protokolov, v rámci ktorej je každý smart contract iba akýmsi súborom účastníkov contractu, ktorí môžu interagovať pomocou rôznych komunikačných kanálov (v predvolenom režime sa počíta s LN).

RGB využíva blockchain Bitcoinu iba ako vrstvu na potvrdenie stavu záväzku voči anti-double-spending princípom, po uzavretí kanála udržuje kód smart contractu a dáta mimo reťaz, vďaka čomu ho možno považovať za metódu s dobrou škálovateľnosťou (nezahlcuje bitcoinový blockchain dátami a žiadosťami o valid). Vývoj stavu smart contractu je definovaný a validovaný schémou mimo reťazca, za všetkým stojí práve koncept client-side validation.

i Ku konceptu client-side validation sa nižšie v texte vrátime ešte vo väčšom detaile. Teraz je ale správny čas spomenúť, že tento a mnoho ďalších podkladových konceptov RGB vychádza z už dávno existujúcich ideí, ktoré sú teraz iba domýšľané a zdokonaľované. Napríklad princípy podobné client-side validation rozoberal dokonca samotný Satoshi už v prvých rokoch existencie Bitcoinu.

Zasadenie RGB do kontextu vrstiev

Ak chceme na lepšie pochopenie všetkých problematík zaradiť RGB do vrstvených protokolových štruktúr správne, budeme sa musieť zmieriť s faktom, že jeho miesto je niekde medzi 2. a 3. vrstvou. Dôvodom je jednoducho to, že set protokolov RGB môže pôsobiť ako 2. vrstva nad základnou bitcoinovou vrstvou (aj keď veľmi neefektívne a so zbytočným zaťažením bitcoinovej siete), a zároveň aj ako 3. vrstva, teda nadstavba nad 2. vrstvou – Lightning Networkom. Pokiaľ sa strácate v pojmoch súvisiacich s vrstvami a označeniami jednotlivých sietí, pozrite sa na naše články o LNP/BP protokoloch a Lightning Networku.

RGB v štruktúre vrstiev
Pokiaľ by sa používanie smart contractov na Bitcoine s RGB dočkalo rovnakej popularity ako tokenizácie na Ethereu a prebiehalo by v rámci 2. vrstvy v priamej interakcii so základnou vrstvou Bitcoinu, pravdepodobne by ju zbytočne zahltilo. Použitie RGB v rámci 3. vrstvy teda nie je len možnosťou, ale skôr nevyhnutnosťou.

Pojmy klient-side validation a single-use seals

Aby mohla client-side validation (validácia na strane klienta) správne fungovať s ohľadom na škálovateľnosť, bezpečnosť aj súkromie, a vylúčiť potrebu vykonania on-chainovej validácie pri každom prevode vlastneného tokenizovaného aktíva v rámci RGB, musel byť celý pôvodný nápad doplnený ešte konceptom tzv. single-use seals (jednorazové pečate). Ten umožní zredukovať potrebu vykonávania on-chainových validácií iba na moment uzatvárania komunikačného kanálu s čiastkovými smart contract operáciami, ktoré boli predtým off-chainovo validované všetkými účastníkmi contractu.

Zjednodušene sa dá povedať, že RGB využíva ako bezpečnostný mechanizmus single-use seals, ktoré sú už v základnom protokole Bitcoinu definované nad výstupmi bitcoinových transakcií (UTXO – unspent transaction output). RGB vám ale navyše pri vysporiadávaní UTXO (ktoré je zároveň aj uzavretím single-use seal jednorazovej pečate) umožňuje viac než iba posielať bitcoiny. V skutočnosti môžete súčasne preposielať v podstate akékoľvek dáta smart contractov, ktoré boli doteraz vďaka client-side validation menené a validované súkromne mimo blockchain Bitcoinu (v rámci schémy RGB/lightningových kanálov). Tieto previazania teda vo výsledku umožňujú ktorejkoľvek strane, ktorá má históriu stavu smart contractu, overiť jeho jedinečnosť pri finálnom vysporiadaní UTXO na bitcoinový blockchain.

RGB schéma
RGB zabezpečí kľud na hlavnom bitcoinovom blockchaine tým, že odbaví divokú smršť čiastkových smart contract operácií mimo neho pomocou Lightning Networku.

Je RGB v podstate boostom Lightning Networku?

Koncepty vyššie vám možno pripadajú až podozrivo veľmi podobné funkcionalitám Lightning Networku. A tú podobnosť nemožno poprieť. RGB v tomto ohľade dobre odkrýva jeden z variantov, ako si vlastne predstavovať 3. (alebo 2. – 3.) vrstvu Bitcoinu. Už od začiatku malo byť boostom Lightningu, aby na ňom umožnilo presuny tokenizovaných aktív peer to peer, bez rizika double-spendingov, bez zahlcovania 1. vrstvy dátami, a zároveň s ohľadom na súkromie a decentralizáciu. Keďže RGB nemá ani vlastnosti prepojenej siete, vydavatelia smart contractov v podstate strácajú moc a prehľad v momente, keď ich čriepky vypustia do sveta. Napriek tomu, že sú jednotlivé smart contracty udržiavané oddelene, je možná aj ich vzájomná interakcia prostredníctvom Bifrostu, ďalšieho nadstavbového protokolu nad Lightningom.

Lightning Network po implementácii RGB
Aká bude budúcnosť schémy Lightning Networku po vypustení finálnej implementácie RGB?

RGB odpovedá všetkým LNP/BP štandardom

Štandardy LNP/BP (Bitcoin Protocol/Lightning Network Protocol) sú sériou špecifikácií a osvedčených praktík na riešenie na 2. a 3. vrstve, ktoré nechcú počítať so soft forkami alebo hard forkami na úrovni bitcoinového blockchainu.

Návrh RGB plne spĺňa všetky kritériá špecifikácie LNP/BP:

 • Nevyžaduje ďalší soft fork alebo hard fork v bitcoinovom blockchaine.
 • Nenaruší ekonomické incentívy ťažiarov.
 • Neznečistí bitcoinový blockchain zbytočnými dátami priamo nesúvisiacimi so štandardnými transakciami.
 • Na svoje fungovanie nevyžaduje implementáciu akýchkoľvek utility alebo security tokenov.
 • Nie je závislý na iných ako bitcoinových blockchainoch.
LNP/BP a Pandora Core
Už niekoľkokrát spomínaná LNP/BP Standards Association a jej logo, nech k nej máte tiež nejaký vizuálny vnem. A k tomu rovno aj logo Pandora Core AG, partnerského zoskupenia vyvíjajúceho protokoly podľa LNP/BP štandardov (zakladateľmi sú Maxim Orlovsky a Olga Ukolova).

Kompatibilita RGB – aj s Taprootom sa už počíta

Návrh RGB počíta so všetkými menšími aj väčšími implementáciami a upgradmi, ktoré na bitcoinový a lightningový protokol prišli v minulosti alebo sú momentálne aktuálne. Ponúkne pochopiteľne plnú kompatibilitu s Lightning Networkom a ďalej napríklad so SegWitom, Eltoo, Miniscriptom, Atomic swapy a podporuje napríklad aj pripojenie na sieť Tor.

Bitcoinové smart contracty pred RGB

RGB nie je prvým projektom usilujúcim sa o prinesenie smart contractov na Bitcoin. V minulosti vznikali najrôznejšie modely, z ktorých niektoré sú vo vývoji aj dnes. Napríklad skôr spomínaný koncept Colored coins spočíval v „zafarbovaní“ veľmi malých častí bitcoinu (napr.: pár tisíc satoshi), čím sa tieto bitcoiny stali rozpoznateľnými od ostatných a mohla k nim byť pridaná informácia, ktorej význam bol čitateľný pre softvér kompatibilný s Colored coins. Koncept však pracoval s verziou skladovania dát na bitcoinovom blockchaine, čo sa ukázalo byť veľmi neperspektívnou cestou. Vo výsledku ale poslúžil ako inšpirácia na ďalšie zaujímavé snahy.

Nadväzujúcimi projektmi so snahou o vytvorenie smart contractov na Bitcoine sú potom napríklad Omni a Counterparty. Ide o samostatné protokoly postavené na Bitcoine. Omni bol prvou platformou, na ktorej sa objavil stablecoin Tether (USDT). Veľkým problémom je ich vysoká miera závislosti na 1. bitcoinovej vrstve. Podobne sú na tom aj sidechainy RSK a Liquid. Na tých už síce vznikajú pokusy o vytvorenie DeFi produktov alebo NFTéčiek, dosť sa však polemizuje o ich bezpečnosti. Všetky tieto projekty majú problémy so škálovateľnosťou vplyvom neefektívnej práce s dátami a odbavovania transakcií.

Vrstvy a predchodcovia RGB
Takto vyzerá zasadenie predchodcov RGB do schémy vrstiev. RSK a Liquid sú ľahko nižšie, pretože sa o nich často hovorí ako o riešeniach vrstvy 1,5.
i Predstava jednej vrstvy pod ostatnými vrstvami stojacej základne, zabezpečujúcej ich najdôležitejšie štandardy a záruky, sa nazýva „Settlement layer”. Do tejto „zúčtovacej vrstvy” sa raz za čas zapíše stav účtov na kontrolu čiastkových transakcií a zmien vykonávaných mimo bitcoinový blockchain.

Bude RGB ďalším umierajúcim pokusom o smart contracty na Bitcoine?

Keďže RGB nie je samostatným blockchainom, sidechainom, a dokonca ani úplne prepojenou sieťou s problematicky riešenou škálovateľnosťou, bezpečnosťou, decentralizáciou či súkromím, ba naopak funguje ako boost Lightning Networku, čím efektívne a neinvazívne využíva záruky blockchainu Bitcoinu, jeho šance na úspešné prinesenie smart Bitcoin sú vyššie ako v prípade jeho predchodcov. RGB navyše nekončí decentralizovanými financiami či zbieraním zberateľských predmetov, jeho potenciál by mal siahať oveľa ďalej.

Čo všetko môže na RGB fungovať?

RGB vďaka svojej stavbe ponúkne široké možnosti pri tokenizácii aktív. Umožní vytváranie a pokročilé operácie so zameniteľnými tokenmi, aké poznáme z prostredia DeFi (decentralizované financie na alternatívnych blockchainoch), alebo vydávanie tokenizovaných cenných papierov (napr. akcie, opcie a futures), to môže prebiehať úplne anonymne, ale aj úplne verejne. Samozrejmosťou je aj možnosť vydávania stablecoinov. RGB podporuje aj minting v poslednej dobe populárnych NFTéčiek (nezameniteľných tokenov), ktoré je možné používať na tokenizáciu umenia, herných skinov alebo akýchkoľvek zberateľských predmetov. S RGB bude možné predávať nielen priame vlastníctvo NFT, ale aj oprávnenie pre jednorazový či mnohonásobný prístup k nemu, čím vzniknú ešte šikovnejšie spôsoby monetizácie obsahu. Ďalej je prostredníctvom neho možná definícia rôznych foriem nositeľských práv (voting a pod.).

RGB by ale malo nájsť využitie v mnohých odvetviach ďaleko za hranicami finančného sveta. Podľa slov jeho vývojárov môže ďalej priniesť inteligentné riešenia v oblasti:

 • Decentralizovaných digitálnych identít,
 • roamingových profilov,
 • správy a administrácie kľúčov a autorizačných oprávnení,
 • licencovanie,
 • účtovných systémov a trackingu (napr. dodávateľských reťazcov),
 • alebo dokonca udržiavanie decentralizácie a odolnosti voči cenzúre pri vysoko záťažových výpočtoch budúcich pokročilých systémov umelej inteligencie.

Na protokole RGB by mali dobre fungovať aj utility (úžitkové) tokeny používané na prístupy k službám, produktom a informáciám (energie, lekárske záznamy atď.).

RGB vs. smart contracty na Ethereu

Nemá zmysel zakrývať, že RGB je z veľkej časti vyvíjané ako konkurencia smart contractov predovšetkým na Ethereu. A aj keď s tým mnohí môžu nesúhlasiť, je dobré si priznať, že súčasné etherové DeFi a podobné snahy na ďalších smart contract platformách síce nejako fungujú, ale majú stále nedostatky v základných otázkach, či už sa bavíme o škálovateľnosti, zabezpečení alebo súkromí. Ďalšou komplikáciou sú možné budúce tendencie k cenzúre niektorých transakcií slúžiacich na presun nadmerne hodnotného tokenizovaného aktíva. Na transparentnom blockchaine by mohli zabezpečovatelia siete (ťažiari) tieto transakcie odmietať pre nedostatočnú odmenu za spracovanie takto veľkých presunov hodnoty. Poďme si teda zhrnúť, ako tieto problematiky rieši v porovnaní s Ethereom práve RGB:

 • Problematiku škálovateľnosti oddeľuje RGB od bitcoinového blockchainu vďaka možnosti neobmedzených off-chain validácií na strane klienta.
 • V oblasti bezpečnosti RGB sa plne spolieha na garancie bitcoinového blockchainu (jednorazové pečate atď.).
 • Súkromie a riziká cenzúry následne riešia ukladaním dát smart contractov úplne mimo bitcoinový blockchain.
 • Aj s vysporiadávaním hodnoty tokenizovaných aktív v rámci bitcoinových transakcií udržuje úplne nezmenené prostredie pre ťažiarov.
 • Nevytvára žiadne paralelné riešenie a umožňuje stavať priamo na najbezpečnejšom a najdecentralizovanejšom blockchaine bez potreby ďalšieho tokenu a pod.
RGB vs Ethereum
Vývojári RGB poňali porovnanie s ETH po svojom a poňali to bez príkras.

Vitaliku, chyť RGB, keď to dokážeš

Vďaka sofistikovaným princípom ako client-side validation a single-use seals skombinovaným so silnými bezpečnostnými zárukami bitcoinového blockchainu a súkromím lightningových kanálov prinesie RGB na Bitcoin všetko, čo je sľubované vývojármi Etherea a ďalšími „next gen blockchain“ projektmi. K tomu by malo poskytnúť úplne nové možnosti vo svete smart contractov, čo povedie k vzniku plne decentralizovaných technologických riešení aj mimo finančného odvetvia. Môže byť toto všetko vôbec reálne?

Ako vidí RGB Martin Habovštiak?

Je potrebné vziať do úvahy, že vývojári svojím projektom zvyčajne pevne veria, a nie je teda divu, že je momentálne dianie okolo RGB vykresľované dosť nádejne. Určite by však nepristalo naznačovať, že ide iba o akési nenahraditeľné pozdvihnutie. O RGB sa pozitívne vyjadruje stále viac osobností z jadra bitcoinerov a ako sa implementácia blíži svojej finálnej podobe, k projektu sa pridávajú ďalší vývojári, aby pomohli vyriešiť čiastkové prekážky a všetko mohlo dospieť k úspešnému koncu vývoja.

Vždy je ale dobré vypočuť si názor nezávislého odborníka. Martin Habovštiak bol ochotný poskytnúť jeho osobný pohľad a zhodnotenie projektu, ktoré postavil na skúsenostiach získaných pri tom, keď v začiatkoch RGB pomáhal Maximu Orlovskému s niektorými zákernosťami programovacieho jazyka Rust.

i „Princípy RGB mi dávajú zmysel z filozofického aj technického pohľadu. Z toho, ako som mal čas nahliadnuť do niektorých detailov, musím uznať, že škálovateľnosť, súkromie aj bezpečie sú vyriešené naozaj na úrovni, a aj s prípadnými muchami by to malo byť stále riešené lepšie ako napríklad Ethereum. Celý kód je navyše napísaný v programovacom jazyku Rust, ktorý sa výborne hodí na písanie vysokospoľahlivého kódu. Celkovo je v štýle kódovania vidieť veľký dôraz na kvalitu a starostlivosť. Pokiaľ existujú nejaké neistoty, je to iba otázka reálnej užitočnosti, či bude vo výsledku záujem stavať prostredníctvom RGB DeFi atď. na Bitcoine. V každom prípade, aj keby RGB nakoniec nebolo využívané, už teraz sa stalo veľkým prínosom pre rustové bitcoinové knižnice a vzniklo množstvo infraštruktúry okolo, ktorá bude pre Bitcoin určite užitočná do budúcnosti.“
Martin Habovštiak

Martin Habovštiak

Martin je programátor so špecializáciou na bezpečnosť, súkromie, Bitcoin a systémové programovanie. Dlho bol aktívnym členom Progressbaru a je spoluzakladateľom Bratislavskej Paralelnej Polis. Vymyslel Turbo kanály, našiel zraniteľnosti v rôznom softvéri a má bohatý profil na GitHube. Viac sa o ňom dozviete na jeho osobnej stránke, kde môžete využívať aj platené mikrokonzultácie ohľadom Lightning Network.

Súčasný progres a budúcnosť projektu

Od roku 2019, kedy sa naplno rozbehlo kódovanie, projekt zaznamenal výrazný posun. Postup bol od začiatku natoľko rýchly, že už v júni 2020 vstúpilo RGB do beta testovania. Odvtedy sa dopĺňajú čiastkové implementácie a prebieha vývoj ďalších produktov, ktoré RGB priblížia bežným používateľom. Dopísanie kódu je odhadované na prelom roku 2021 a 2022. Finálna implementácia RGB by teda po ďalšom testovaní mohla byť vypustená už v priebehu budúceho roka.

Čo už na RGB vzniklo?

Na začiatok je tu už spomínaná organizácia Pandora Core AG, ktorá už vydala prvú peňaženku s podporou RGB (MyCitadel) a vyvinula nástroj na vydávanie aktív (Bitcoin Pro). V prvej polovici roku 2022 sa potom chystá na RGB vypustiť algoritmický stablecoin, ďalšie aktívum v podobe wrapped Bitcoinu a USDT bridge (z ERC20 na RGB).

Ešte jeden krok a máme tu „BiFi”?

Existujú už aj na RGB priamo nenaviazané spoločnosti, ktoré plánujú stavať na jeho protokole. Jednou z nich je napríklad švajčiarska Condensat technologies, kotrá má veľké ciele a plánuje otvorenie prvej bitcoinovej banky. S Pandora Core AG chce spolupracovať na emisii a správe bitcoinových aktív. Podobným smerom mieri aj ďalšia spoločnosť regulovaná vo Švajčiarsku s kryptomenovými produktmi Bitcoin Suisse. Firma Nodl má zasa záujem budovať infraštruktúru RGB uzlov. Trendy zámery má následne zoskupenie Satoshi Games, ktoré čaká na vypustenie RGB mainnetu preto, aby na ňom mohlo neskôr stavať svoje blockchainové hry.

RGB má pred sebou určite pár zaujímavých mesiacov až rokov a len čas ukáže, aký potenciál skutočne skrýva. Už teraz však môže byť pre nás všetkých dôkazom toho, že blockchainové technológie idú prudko vpred, a čo sa pred pár rokmi zdalo nemožné, sa dnes pomaly stáva realitou. Pokiaľ sa vám podarí na chvíľu odvrátiť pozornosť od sledovania bitcoinových cyklov a prepnete sa do režimu nižších časových preferencií, budete sa mať pravdepodobne ešte naozaj na čo tešiť.

Matouš Wachutka

Matouš Wachutka

Som content špecialista, venujem sa tvorbe a optimalizácii webového obsahu a svoje schopnosti a know-how rád predávam ďalej v rámci onboardingových aktivít. Na dennej báze študujem kryptomeny, blockchainové technológie, koncepty decentralizácie a zaujímam sa o ich súvislosti s princípmi osobnej slobody a zodpovednosti. Snažím sa prispieť k popularizácii týchto ideí. Vo voľnom čase sa rád nechávam uniesť skúmaním rôznych alternatívnych konceptov reality alebo zákonov rezonancie.


4,8 71×
TREZOR T
Hardvérová peňaženka – šifrovacia, podporuje 500 mien, USB-C, microSD, Password Manager
225,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: TREZBIT1d
4,8 358×
TREZOR Bitcoin Wallet White
Hardvérová peňaženka – šifrovací, OLED displej 128×64, ľahké použitie na Windows, OS X, Linux, USB
69,90 €
Na objednávku – termín upresníme > 5 ks
Očakávame 1. 6. 2023
Objednávací kód: TREZBIT
4,5 47×
Ledger Nano X Onyx Black Crypto Hardware Wallet
Hardvérová peňaženka – šifrovacia, ľahké použitie na Windows, OS X, Linux, BIP39/BIP44, USB-C, Bluetooth, kompatibilita s iOS/Android
158,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: TREZBIT7d
4,8 358×
TREZOR One Black
Hardvérová peňaženka – podpora 600 kryptomien (Bitcoin, Litecoin, Ethereum…), Password manager, U2F a ďalšie funkcie na správu digitálnej identity, OLED displej 128×64, jednoduché použitie na Windows, OS X, Linux, USB
69,90 €
Na objednávku – termín upresníme > 5 ks
Očakávame 1. 6. 2023
Objednávací kód: TREZBIT1
Google Titan Bluetooth
Autentizačný token – bezpečnostný kľúč na dvojfaktorové overovanie, FIDO
Cena nebola stanovená
Na objednávku – termín upresníme
Objednávací kód: GOOGLET2
Google Titan USB-A
Autentizačný token – bezpečnostný kľúč na dvojfaktorové overovanie, FIDO
Cena nebola stanovená
Na objednávku – termín upresníme
Objednávací kód: GOOGLET1
4,7
Bitcoin: Peníze budoucnosti
Elektronická kniha - autor Dominik Stroukal a Jan Skalický, 170 stran
4,56 €
Ihneď k čítaniu
Objednávací kód: EK22762
Vytlačiť
P-DC1-WEB20
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií