Vyberte prvok na stránke, ktorého sa chyba týka

Využi dopravu zadarmo! Vlož do košíka kód ZAPLATENEONLINE pri objednávke nad 40 Eur vr. DPH. Viac informácií tu

Letná súťaž Letní kampaň - krása

Bitcoin a ekológia (NÁZOR): Na čo aktivisti zabúdajú

Zobraziť katalóg

Článok

Aktualizované

Ekologickí aktivisti sa nás pomocou masových médií snažia presvedčiť o tom, že Bitcoin je katalyzátorom globálneho otepľovania, prípadne inej environmentálnej katastrofy. Je to naozaj tak? Bude prevádzka Bitcoinovej siete s narastajúcim počtom používateľov dlhodobo neudržateľný? Vyrovná sa ťažba Bitcoinu ťažbe ropy? Je Bitcoin zastaralý? Bude nahradený menou, ktorá bude na svoje fungovanie potrebovať zlomok energie, dnes spotrebovanej ťažbou Bitcoinu?

Štyri body na ktoré zabúdajú ekologickí aktivisti v súvisloti s Bitcoinom – OBSAH

  1. Ani globálna adopcia Bitcoinu nespôsobí ekologickú katastrofu
  2. Medzi ťažbu ropy a ťažbu Bitcoinu nepatrí znamienko rovnosti
  3. Nepotrebujeme vytvoriť kryptomenu, ktorá nespotrebuje toľko energie
  4. Neporovnatelnosť s aktuálnou finančnou infraštruktúrou

Ani globálna adopcia Bitcoinu nespôsobí ekologickú katastrofu

Spotreba energie pri ťažení Bitcoinu priamo nezávisí od veľkosti transakcií ani ich počtu. To znamená, že spotreba energie sa nemusí zmeniť, ani ak sa počet používateľov Bitcoinu ľubovoľne znásobí. Nie je podstatné, či posielam 0.001 alebo 100 Bitcoinu, energiu to spotrebuje rovnako. Spotreba energie totiž závisí od počtu ťažiarov v sieti.

„Madam,mám obavy o priebeh vášho tehotenstva, pi súčasnom tempe rastu bude mať Vaše brucho veľkosť tejto budovy už o 5 rokov.“ Andreas Antonopoulos reaguje na nezmyslené predikcie dopadov ťažby Bitcoinu niektorých médií.

Počet používateľov Bitcoinu rastie exponenciálne, počet ťažiarov však rastie oveľa pomalšie, a tento trend sa pravdepodobne z ekonomických dôvodov nezmení. Dnes je ťažba Bitcoinu profesionálnym odvetvím, pretože nemožno ťažiť na osobných počítačoch, ale priamo na to určených špecializovaných hardvérových zariadeniach.. 

i

Ťažiari prevádzkujú svoju aktivitu za účelom zisku, to ich prirodzene núti k znižovaniu nákladov a teda čo najväčšej efektivite, čo ich vedie konať ekologicky.

Medzi ťažbu ropy a ťažbu Bitcoinu nepatrí znamienko rovnosti

Pri výpočtoch dopadov ťažby Bitcoinu ekologickí aktivisti často neberú do úvahy zdroje energie. Pre továrne a obchody je značne nevýhodné sídliť vo vyľudnených oblastiach za cenu nízkych nákladov na elektrinu, a preto je pre nich často výhodné siahnuť po drahšej a často nie tej najekologickejšej možnosti, pretože náklady na dopravu zamestnancov a neatraktívne dlhého cestovania za prácou by mali nepriaznivejší vplyv, než drahšia elektrina. Výpočtová technika na ťažbu Bitcoinu však na rozdiel od pásov v továrni nepotrebuje niekoľko stoviek až tisícok ľudí na obsluhu. Dátové centrá sa preto stavajú v blízkosti nielen ekonomických, ale aj ekologických zdrojov.

Príkladom sú slnečné, geotermálne a vodné energie. Obzvlášť vodné zdroje produkujú nadbytok elektriny v nočných hodinách, takže je cena za energiu, ktorá by bola tak ako tak vytvorená, buď veľmi nízka, alebo je dokonca zadarmo. Ak takéto centrum navyše stojí v krajine s chladným podnebím, ubúdajú náklady spotrebovanej elektriny na chladenie ťažobných zariadení (tu skôr ako ekologický altruizmus zo strany ťažiarov hľadajme dôvody rýdzo ekonomické, resp. snahu o minimalizáciu nákladov).

S každoročne sa zvyšujúcou produkciou zemného plynu rastie tiež odpadová energia vzniknutá pri jeho ťažbe. Pre prevádzkovateľa ťažby je veľmi výhodné túto odpadovú energiu využiť. A už sa tak deje, spoločnosť Upstream Data sa venuje efektívnemu využitiu odpadovej energie, a buduje dátové centrá priamo na mieste ťažby zemného plynu po celom svete. Je nezmyselné, neekonomické aj neekologické v každej lokácii, v ktorej prebieha ťažba, stavať továrne alebo domy na využitie odpadového tepla. Vystavať v týchto miestach dátové centrá nenáročná na ľudský faktor sú preto ideálnym riešením. 

Ťažba pri ťažbe Ťažba pri ťažbe Ťažba pri ťažbe Ťažba pri ťažbe
Dátové centrá Upsteamdata.

Ale čo Čína?

V Číne je na ťažbu využívaná neekologická uhoľná energia. Aktuálne je najlacnejšia, pretože ju Čínska vláda dotuje, to sa však po náraste počtu dátových centier nutne zmení. Čínska vláda nemá motiváciu prispievať na ťažbu Bitcoinu. Na rozdiel od súkromníkov, poskytujúcich vodnú elektrinu za veľmi nízke ceny v nočných hodinách, pretože sa im to ekonomicky oplatí. Tento problém je teda dočasný a spôsobený štátnymi intervenciami.. 

Avšak už dnes je aj v Číne hojne využívaná vodná energia. V provincii Sichuan je aktuálne 30 vodných elektrární a niekoľko desiatok ďalších vo výstavbe a nachádza sa tu väčšina Čínskych ťažiarov. 

Využitiu odpadového tepla priamo z ťažby Bitcoinu sa venuje napríklad spoločnosť Crypton. Využitie odpadového tepla na ohrev vody v domácnosti tu.

i

Ťažba Bitcoinu

Bitcoin je mena existujúca na blockchaine. Blockchain je spojový zoznam blokov fungujúci ako decentralizovaná účtovná kniha. Nahrádza funkciu centrálnych a komerčných bánk. Teda emisiu meny a uskutočnenie transakcií medzi používateľmi. Bitcoinoví ťažiari overujú transakcie medzi používateľmi na základe predošlých informácií uvedených v blockchaine. Novovytvorené bloky nemôžu byť v rozpore s informáciami uvedenými v predošlých blokoch. Ťažiari hľadajú náhodné číslo, pričom náročnosť jeho hľadania sa obmieňa na základe počtu ťažiarov. Tým sa udržuje pravidelný časový rozostup overenia jedného bloku. Ťažiar, ktorý nájde náhodné číslo má právo pridať blok s transakciami do blockchainu a tým transakciu validovať.

Za to je prevádzkovateľ ťažby odmenený dvoma spôsobmi. Za validáciu bloku dostáva 12,5 Bitcoinu. Táto odmena sa každé štyri roky (210 000 blokov) znižuje na polovicu. V roku 2009 pri spustení Bitcoinu bola odmena 50 Bitcoinov za overený blok, medzi rokmi 2013 – 2016 bola odmena 12,5 Bitcoinu, v roku 2020 sa bude odmena znovu poliť na 6,25 Bitcoinu. Pretože je Bitcoinu obmedzené množstvo, teda 21 miliónov mincí, prebieha v prípade Bitcoinu jav nazvaný deterministická inflácia. Vieme teda, kedy sa doťaží posledný Bitcoin. To sa stane v roku 2140 (väčšina Bitcoinu však bude vyťažená do roku 2033), do tej doby sa budú odmeny za vyťažený blok neustále zmenšovať. Pretože ťažiari musia byť k ťažbe ekonomicky motivovaní aj po vyťažení všetkých Bitcoinov, dostávajú odmeny aj v podobe transakčných poplatkov.

Nepotrebujeme vytvoriť kryptomenu, ktorá nespotrebuje toľko energie

Naopak! Objem spotrebovanej energie na ťažbu Bitcoinu za jeden rok sa dnes pohybuje asi ako objem spotrebovanej energie na Slovensku za jeden rok. Vďaka tomu máte istotu, že vaše prostriedky sú v bezpečí, nie je totiž nikto, kto by si mohol dovoliť uvoľniť toľko energie, aby Bitcoin napadol.

V prípade, že by mal Bitcoin zlomok výpočtovej sily ktorú má dnes, bolo by pri vynaložení dostatočnej výpočtovej sily možné vykonať double spending, prípadne 51 % útok. Keď bol Bitcoin 3. 1. 2009 spustený, bežala ťažba iba na osobnom počítači Satoshi Nakamota. Aj dnes by mohol transakcie overovať jeden počítač, ale práve vysoká výpočtovej sila je jedna z vecí, ktorá robí Bitcoin zaujímavým. S rastúcou výpočtovou silou Bitcoinovej siete sa zvyšuje jej bezpečnosť a sťažuje možnosť napadnutia

i

Double spending a 51 % útok

51 % útok môže nastať v prípade, že prevádzkovateľ ťažby alebo ťažobný pool dosiahne 51 % výpočtovej kapacity siete. Potom síce nemôžu disponovať s vašimi účtami, ale môžu cenzurovať platby, vykonávať Double Spend (dvojité útraty jednej mince) alebo meniť históriu siete. To má za následok stratu dôvery v danú sieť. Ako náročné je nielen v prípade Bitcoin, ale aj ostatných kryptomien vykonať 51 % útok sa môžete pozrieť tu.

Neporovnatelnosť s aktuálnou finančnou infraštruktúrou

Stále častejšie vznikajú štúdie porovnávajúce spotrebu energie na ťažbu Bitcoinu a prevádzku aktuálnej infraštruktúry potrebnej na fungovanie finančného systému. Tieto systémy sú však neporovnateľné.

Bitcoin zastáva všetky funkcie bankového systému bez potreby obrovskej infraštruktúry a prebujnenej byrokracie. Bitcoinová peňaženka nám dáva možnosť vlastniť prvé skutočne privátne peniaze, teda peniaze, ktoré mi nemôže žiadny štát konfiškovať alebo znížiť ich hodnotu prostredníctvom expanzívnej menovej politiky (napríklad nadmerná emisia peňazí) Napríklad vo Venezuele, Cypre a Zimbabwe. Nemusíme žiadať bankového úradníka o vykonanie transakcie s našimi peniazmi ani čakať dva dni, než sa naša žiadosť uskutoční. Nemusíme tiež nikomu vysvetľovať, prečo sme na svoj účet prijali či poslali sumu väčšiu než xxx (suma sa v rôznych krajinách sveta sa líši). 

ekologicka-tazba-bitcoinu
Na ťažbu Bitcoinu je ekonomické využívať ekologické zdroje energie.

Jednotlivé služby zabezpečujúce chod aktuálneho finančného systému sa špecializujú na konkrétne odvetvia; Centrálna banka, komerčné banky, PayPal, Visa, Western Union. Tieto systémy sú teda neporovnateľné pre svoje vlastnosti.

Vlastnosti Bitcoinu sú umožnené predovšetkým vďaka decentralizácii, ktorá je vždy nákladnejšia, než centralizované služby. Aktuálne služby vo finančníctve sú však časovo neefektívne, plné nepotrebnej byrokracie, neuveriteľného počtu ľudí, nákladné marketingovo, ťažba medi a niklu, ich preprava po celom svete a následná razba mincí, tlač bankoviek, softvéry, databázy, hardvérové zariadenia (obrovské a honosné budovy centrálnych a komerčných bánk aj reklamy vo všetkých variantoch) samozrejme platí v rôznych podobách zákazník. A nie sú zabezpečené jednou službou – ako Bitcoin.

Nie je teda možné porovnávať energiu spotrebovanú na Bitcoin a energiu spotrebovanú na služby PayPalu, ale energiu spotrebovanú na Bitcoin a energiu spotrebovanú na všetky centrálne banky, komerčné banky, PayPal a ostatné služby tvoriace aktuálny finančný systém. V tomto ohľade je Bitcoin oveľa efektívnejší ako aktuálny finančný systém.

?

Aké dôsledky mal a má finančný systém riadený štátmi?

Cez infláciu financované vojny (prvá a druhá svetová vojna boli financované cez infláciu, druhá svetová vojna skončila až po nedostatku kapitálu v Nemecku, ak by nebol finančný systém v rukách štátov, mohli sme týmto konfliktom predísť) a chudobu v kedysi bohatých štátoch.


i Mohlo by vás zaujímať
1. Maker DAO. Decentralizovaná banka na blockchaine.
2. Ťažba kryptomien. Ako začať ťažiť kryptomeny?
3. PIVX (PIVX). Rýchla, anonymná kryptomena.
4. Bitcoin (BTC). Všetko o najznámejšej virtuálne mene.
5. Dogecoin (DOGE). Kryptomena s nádychom recesie!
6. Prečo vôbec potrebujeme kryptomeny? Dává to zmysel!
7. Kryptomeny (KURZY). Tie najznámejšie a najdôležitejšie kryptomeny!

V posledných niekoľkých rokoch bolo napísané mnoho článkov a vydaných niekoľko štúdií, ktoré predpovedali globálne ekologické katastrofy spôsobené ťažbou Bitcoinu. Neuveriteľné čísla predpovedaného zvyšovania teploty a scenáre pripomínajúce sci-fi filmy však plynú z nevedomosti, akým spôsobom Bitcoin funguje.


lucie Komárková

Lucia Komárková

Lucia Komárková; anarchokapitalistka a kryptoanarchistka je členkou Students for Liberty a spolupracuje so Slobodným prístavom. Venuje sa rakúskej ekonómii a dosiahnutiu slobody predovšetkým vďaka exponenciálnym technológiám na čele s Bitcoinom.

TREZOR Bitcoin Wallet White - Hardvérová peňaženka
-39%
TREZOR Bitcoin Wallet White
Hardvérová peňaženka – šifrovací, OLED displej 128×64, ľahké použitie na Windows, OS X, Linux, USB

-39% 89,90 €
54,90 €
Kúpiť
Akciová cena
Na sklade > 5 ks
Môžete mať ihneď na 4 predajniach
Objednávací kód: TREZBIT
TREZOR Bitcoin Wallet Black - Hardvérová peňaženka
-36%
TREZOR Bitcoin Wallet Black
Hardvérová peňaženka – šifrovací, OLED displej 128×64, ľahké použitie na Windows, OS X, Linux, USB

-36% 89,90 €
57,95 €
Kúpiť
Akciová cena
Na sklade > 5 ks
Môžete mať ihneď na 2 predajniach
Objednávací kód: TREZBIT1
TREZOR T
Hardvérová peňaženka – šifrovacia, podporuje 500 mien, USB-C, microSD, Password Manager

166,90 €
Kúpiť
Akciová cena
Na ceste 1 ks
Očakávame 25.5.2019
Objednávací kód: TREZBIT1d
Ledger Bitcoin Wallet Nano S - Hardvérová peňaženka
-36%
Ledger Bitcoin Wallet Nano S
Hardvérová peňaženka šifrovací, ľahké použitie na Windows, OS X, Linux, BIP39 / BIP44, micro USB

-36% 96,90 €
61,90 €
Kúpiť
Akciová cena
Na sklade > 5 ks
Môžete mať ihneď na 5 predajniach
Objednávací kód: TREZBIT6
Ledger Bitcoin Wallet Nano S Transparent - Hardvérová peňaženka
-40%
Ledger Bitcoin Wallet Nano S Transparent
Hardvérová peňaženka – šifrovacia, ľahké použitie na Windows, OS X, Linux, BIP39/BIP44, micro USB

-40% 96,90 €
58,30 €
Kúpiť
Akciová cena
Na sklade > 5 ks
Môžete mať ihneď na predajni Bratislava - centrála
Objednávací kód: TREZBIT6d
YubiKey 5C Nano
Hardvérová peňaženka – autentizačný token, šifrovací multifunkčný USB-C mini token

77,90 €
Kúpiť
Prijímame predobjednávky
Objednávací kód: YUBIa09
KeepKey Bitcoin Wallet - Hardvérová peňaženka
-50%
KeepKey Bitcoin Wallet
Hardvérová peňaženka – šifrovacia, OLED displej 256x64, ARM Cortex M3, ľahké použitie na Windows, OS X, Linux, Android, micro USB

-50% 155,90 €
77,90 €
Kúpiť
Akciová cena
Na sklade > 5 ks
Môžete mať dnes
Objednávací kód: TREZBIT7
0
Vytlačiť
Skúste nové Alza Premium Moja Alza Prihlásiť Ako nakúpiť
WEB21
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi