Emise pro AP+ v app - všechny segmenty Nákupy pod palcom s aplikáciou Alza

Prevádzkové kvapaliny v aute – ktoré dopĺňať a ako často?

Zobraziť katalóg

Článok

Aktualizované

Okrem paliva je v aute niekoľko ďalších dôležitých kvapalín. Síce ich nie je nutné dopĺňať tak často, každý vodič by mal ale vedieť, že v aute sú, a že je nutné myslieť na ich dobrý stav a dostatočné množstvo. O akých kvapalinách je reč? Ktoré stačí dopĺňať a ktoré je potrebné pravidelne meniť? Čo vyriešite svojpomocne a na čo sa musí pozrieť mechanik? To všetko si v tomto článku povieme. 

Prevádzkové kvapaliny v aute – hladina oleja

Prevádzkové kvapaliny v aute – OBSAH

  1. Olej – bez pravidelnej výmeny si rýchlo zničíte motor
  2. Chladiaca kvapalina – nielen aby sa auto neprehrievalo
  3. Brzdová kvapalina – nejazdíte so zvodnatenou brzdovkou?
  4. Oleje v prevodovke a posilňovači riadenia
  5. Kvapalina do ostrekovačov
  6. AdBlue – bez močoviny nový diesel nenaštartujete

Olej – bez pravidelnej výmeny si rýchlo zničíte motor

Aby motor správne fungoval, je nutné ho mazať. A to výrazne. Nájdeme v ňom totiž nespočetné množstvo trecích plôch, ktoré sa trením neopotrebovávajú len vďaka tomu, že sú chránené olejovým filmom. Olej sa ale pri mazaní motora znečisťuje a tvoria sa v ňom karbónové usadeniny. Tým sa zhoršujú jeho mazacie vlastnosti. Z toho dôvodu je dôležité olej pravidelne meniť, a to spoločne s olejovým filtrom.

Prevádzkové kvapaliny v aute – dolievanie oleja
Motorový olej je nutné nielen meniť, ale aj dolievať. A to pravidelne.

Servisný interval sa bude líšiť podľa modelu vášho auta a oleja, ktorý je v ňom práve použitý. Takým všeobecným pravidlom ale je, že sa olej mení po 15 000 km alebo po 1 roku – záleží, ktorá hranica nastane skôr. Interval môže byť kratší, alebo naopak dlhší – to je častejší prípad. Existujú totiž takzvané longlife oleje, teda oleje s dlhšou životnosťou a predĺženým servisným intervalom. Tie sa spravidla menia raz za dva roky alebo po 30 000 km. Dajú sa ale použiť len v niektorých automobiloch a aby to nebolo na úkor životnosti motora, je potrebné jazdiť s autom šetrne. 

i

Nezabudnite pravidelne kontrolovať hladinu oleja

Olej v aute tiež ubúda. V niektorých motoroch rýchlejšie, v niektorých pomalšie a v iných takmer vôbec. Je vhodné pravidelne kontrolovať hladinu oleja, ideálne každých 1 000 km. Slúži na to mierka, ktorá je súčasťou viečka umiestneného v kryte motora. Mierku vytiahnete, očistíte starou handrou, znovu zasuniete až na doraz a znovu vytiahnete. Potom sa pozriete, kam až siaha hladina oleja. Mala by byť medzi ryskami „min“ a „max“. Pokiaľ je v blízkosti spodnej rysky, alebo dokonca pod ňou, je dôležité olej doliať. 

Olej môže byť od inej značky ako ten, ktorý už v motore je, musí mať ale rovnakú viskozitu a výkonnostnú triedu. Vyznať sa v týchto parametroch a vybrať správny olej vám pomôže náš návod Ako na výber motorového oleja.

Pokiaľ patríte medzi garážových majstrov, zvládnete výmenu oleja a olejového filtra aj sami. Pokiaľ si rozhodnete výmenou ušpiniť vlastné ruky, môžete ušetriť aj niekoľko desiatok eur. Avšak bežný vodič, ktorý sa v motore príliš nevyzná, by mal radšej navštíviť autoservis. Za výmenu oleja a olejového filtra v ňom nechá približne 100 až 150 €. Cena sa odvíja od modelu auta a hodinovej sadzby servisu. 

Chladiaca kvapalina – nielen aby sa auto neprehrievalo

Aj chladiaca kvapalina sa musí pravidelne meniť. Jej úlohou totiž nie je len chladenie motora, ale aj ochrana jeho určitých častí. Tú zaisťujú aditíva, ktoré sú súčasťou každej chladiacej kvapaliny. Niektoré aditíva chránia motor proti tvorbe vodného kameňa, iné napríklad proti korózii. Mnoho týchto negatívnych javov by pritom spôsobovala samotná chladiaca kvapalina, keby v nej aditíva neboli. Problém je v tom, že tieto aditíva sa aj so svojimi vlastnosťami z chladiacej kvapaliny postupne vytrácajú. A bez nich sa môže motor ľahko poškodiť. 

Prevádzkové kvapaliny v aute – pokazené auto
Zanedbaná výmena chladiacej kvapaliny vám môže priniesť celý rad problémov. Stará kvapalina môže zamŕzať, alebo sa naopak rýchlo uvariť. Pokiaľ začne rýchlo ubúdať, je čas na okamžitú návštevu servisu.

Práve z týchto dôvodov je nutné chladiacu kvapalinu pravidelne meniť. Jej chladiace ani nemrznúce vlastnosti sa počas jej životnosti zase tak dramaticky nemenia. Stará sa o ne totiž presný mix glykolu a malého množstva vody. Pokiaľ sa začne auto prehrievať, môže ísť o únik chladiacej kvapaliny alebo iný problém. Únik býva častá starosť predovšetkým v prípade starších áut. 

Ak sa rozhodnete chladiacu kvapalinu doliať, najlepšie urobíte, keď si kúpite chladiacu kvapalinu označenú ako „ready to use“ alebo len „ready“. Ide o správne nariedenú zmes pripravenú na naliatie do motora. V niektorých prípadoch síce možno dolievať iba vodu alebo koncentrát, v takom prípade je ale potrebné zmerať aktuálny bod tuhnutia, a až na základe toho sa rozhodnúť, ktorú zo zložiek doliať. Chladiaca kvapalina je pritom pomerne lacná záležitosť.

i

Ako doliať chladiacu kvapalinu?

Na doliatie chladiacej kvapaliny musíte najskôr nájsť jej nádrž. Tá má spravidla guľový tvar a nájdete na nej dve rysky – „min“ a „max“. Hladina chladiacej kvapaliny by mala byť medzi nimi. Pokiaľ je kvapaliny málo, je nutné ju doliať. Nechajte však motor vychladnúť, aby ste sa nepopálili. 

Ktorú kvapalinu vybrať vám prezradí nádržka alebo manuál automobilu. Každý typ chladiacej kvapaliny má aj inú farbu, takže sa môžete pri výbere orientovať aj podľa nej. Dnes rozlišujeme typy G10 (žltá), G11 (modrá, modrozelená či zelená), G12 (červená), G12+, G12++ a G13 (všetky majú fialovú alebo ružovú farbu). Farby nemožno miešať, rôzne typy kvapalín spravidla áno.

Výmenu chladiacej kvapaliny je potrebné vykonávať raz za tri roky v prípade starších kvapalín G11 a raz za päť v prípade kvapalín novších. Interval odporúčaný výrobcom vášho auta by ste mali nájsť v manuáli. Pokiaľ tam žiadny nenájdete, prípadne sa dočítate, že nie je nutné kvapalinu meniť, platí vyššie popísaný interval 3 alebo 5 rokov. Neoficiálne sa ale niekedy odporúča skrátenie intervalu na 2 – 3 roky bez ohľadu na typ kvapaliny, autu tým neuškodíte. 

Pretože výmena chladiacej kvapaliny vyžaduje dôkladné odvzdušnenie, ktoré môže byť niekedy veľmi náročné, mali by ste ju prenechať mechanikom v autoservise.

Brzdová kvapalina – nejazdíte so zvodnatenou brzdovkou?

Pokiaľ zanedbáte dve vyššie popísané výmeny, auto si rozbijete tak, že prestane ísť. Keď zanedbáte výmenu brzdovej kvapaliny, auto môže prestať brzdiť. A to ide potom o život, alebo aspoň o veľmi stresujúce a nebezpečné chvíle. Brzdová kvapalina totiž časom vodnatie, a keď je zvodnatelá príliš, ľahko sa pri brzdení uvarí – odparí sa. Potrubie teda už nie je naplnené nestlačiteľnou kvapalinou, ale stlačiteľným plynom. Pedál v takom prípade zmäkne a brzdy prestávajú reagovať, alebo reagujú len málo.

Prevádzkové kvapaliny v aute – brzdy
Súčasťou výmeny brzdovej kvapaliny je aj dôkladné odvzdušnenie brzdového potrubia.

Aj v prípade brzdovej kvapaliny platí, že je možné jej výmenu vykonať svojpomocne. Ako vyzerá postup výmeny, sa dozviete v našom článku Výmena brzdovej kvapaliny – radšej hneď ako neskoro, aj v tomto prípade je ale lepšie prenechať prácu autoservisu. Brzdové potrubie je totiž potrebné pri výmene kvapaliny odvzdušniť, a to si vyžaduje nielen vhodné nástroje, ale aj know-how. Brzdový systém je navyše taký dôležitý, že skrátka nie je vhodné riskovať nedokonalosti spôsobené nedostatkom skúseností.

Typický interval na výmenu brzdovej sú dva roky, ale ako vždy sa môže líšiť podľa vášho konkrétneho vozidla. Navyše ide o pomerne lacný úkon, ktorý vás v servise spravidla príde na menej ako 40 € vrátane materiálu. Samotná brzdová kvapalina pritom stojí 10 – 15 €. Niekedy je ale potrebné brzdovú kvapalinu tiež doliať, a to pokiaľ zistíte, že je jej málo. K náhlemu úbytku by dôjsť nemalo, ten býva skôr znamením poruchy. Spoločne s opotrebovaním bŕzd sa ale hladina v nádržke mierne znižuje. Pokiaľ klesne pod rysku „min“, je na čase kvapalinu doliať.

Je však potrebné vybrať správny typ – spoznáte ho podľa označenia DOT doplneného o číslo, ktoré nájdete ako na nádržke brzdovej kvapaliny, tak na kanistri správneho produktu. Na Alze si správny typ brzdovej kvapaliny vyberiete ľahko.

Oleje v prevodovke a posilňovači riadenia

V aute nájdeme ešte ďalšie oleje. Po motorovom oleji je v dôležitosti ďalší na rade olej v prevodovke, a nemali by ste zabúdať ani na existenciu hydraulického oleja v posilňovači riadenia.

Olej v manuálnej prevodovke

Olej v prevodovke je nutné meniť aj napriek tomu, že výrobcovia niekedy uvádzajú, že má rovnakú životnosť ako auto. Takéto odporúčania totiž počítajú s krátkou životnosťou auta. Pokiaľ ale chcete s autom bez problémov najazdiť 200 – 300 tisíc kilometrov, alebo aj viac, je dôležité olej pravidelne meniť. Výmeny by mali prebiehať raz za 50 – 100 tisíc km podľa toho, ako veľmi auto zaťažujete. Ak jazdíte bežne s ťažko naloženým autom, alebo dokonca s prívesom, je nutné meniť olej častejšie ako keby ste väčšinou jazdili len naľahko, teda napríklad sami do práce.

Prevádzkové kvapaliny v aute – radiaca páka
Výmena oleja v manuálnej prevodovke je jednoduchšia a výrazne lacnejšia ako výmena oleja v automate.

Oleje do manuálnych prevodoviek sú podobné tým motorovým. Plnia podobnú mazaciu funkciu a tiež používajú rovnaké špecifikácie viskozity SAE (napr. 80W-90). V prípade niektorých áut je možné dokonca do prevodovky naliať olej určený na mazanie motora. Vždy je však nutné použiť špecifikáciu, ktorú udáva manuál vozidla. Pokiaľ v ňom žiadnu špecifikáciu nenájdete, preberte ju s vašim automechanikom, výmenu by ste aj tak mali nechať na ňom. Na vás je len stráženie jej intervalu.

Cena výmeny oleja v manuálnej prevodovke je podobná ako cena výmeny oleja v motore. Vyjde vás teda na 80 – 150 € v závislosti od množstva oleja v prevodovke a hodinovej sadzbe vášho autoservisu.

Olej v automatickej prevodovke

S postojom výrobcov k životnosti oleje v automatických prevodovkách je to podobné ako v prípade prevodoviek manuálnych. Podľa výrobcov je olej doživotný. Tí pritom ale počítajú s výrazne kratšou životnosťou, než akú si predstavuje majiteľ vozidla. V automatickej prevodovke je teda skutočne nutné olej meniť, a to pravidelne. Bežne sa udáva, že s prvou výmenou môžete počkať do 120 tisíc kilometrov, potom ale interval skrátiť na 60 tisíc. Touto starostlivosťou je možné predĺžiť životnosť automatickej prevodovky pokojne na 400 až 500 tisíc kilometrov (samozrejme v závislosti od modelu auta).

Samozrejme, aj výmenu oleja v automate by mal vykonávať autoservis a oproti manuálu sa celkom predraží. Začína asi na 250 €, v prípade niektorých áut sa ale môže vyšplhať pokojne na viac ako dvojnásobok. Okrem práce a oleja na doplnenie je totiž potrebné zaplatiť aj hydraulický filter, aditíva a extra olej na preplach, ktorého môže byť 12 alebo pokojne 25 litrov.

Hydraulický olej posilňovača riadenia

Pokiaľ má vaše auto hydraulický alebo (skôr) elektrohydraulický posilňovač riadenia, máte o ďalšiu kvapalinu na výmenu navyše. Majitelia áut s elektromechanickým posilňovačom ju riešiť nemusia, olej v posilňovači totiž nemajú. Hoci vám manuál auta interval výmeny oleja v posilňovači riadenia spravidla neprezradí, výmena oleja by mala „správne“ prebehnúť každých 50 až 100 tisíc kilometrov alebo raz za dva roky.

Prevádzkové kvapaliny v aute – volant
Pokiaľ riadenie vydáva zvláštne zvuky alebo tuhne, môže byť čas na výmenu oleja v posilňovači.

Existujú ale vodiči, ktorí prešli s autom bez tejto výmeny aj dvojnásobok a nemajú žiadne problémy. Pokiaľ sa chcete vydať touto cestou, môžete sa začať stretávať so zníženou účinnosťou posilňovača či so zvukmi, ako je kvílenie alebo praskanie. V takom prípade vás preplach servoriadenia a výmena oleja z problémov dostane, znamená to ale, že ste výmenu v minulosti zanedbávali. Najlepšie je konzultovať stav oleja v servise. Výmena vás vyjde na 120 € (orientačne).

Kvapalina do ostrekovačov

Medzi kvapaliny do auta, ktoré je nutné pravidelne dopĺňať, patria samozrejme tiež kvapalina do ostrekovačov. Udržiavanie jej optimálnej hladiny je však výhradne na vás, je totiž neuveriteľne jednoduché. Že vám kvapalina dochádza, spoznáte podľa kontrolky na palubnej doske. Keď sa rozsvieti, ešte by malo v nádržke zostávať dostatočné množstvo kvapaliny na dojazd, je ale najvyšší čas ju doliať – ideálne čo najskôr, aby ostrekovače neprestali fungovať. Zmes do ostrekovačov máme dvojakú – zimnú a letnú.

Prevádzkové kvapaliny v aute – stierač
Kvalitná zmes do ostrekovačov dokáže spoločne so stieračmi očistiť aj silne znečistené sklo. Má to ale svoje limity.

Primárnou úlohou zimných kvapalín je nezmrznúť, ďalej by ale mali pomôcť s odstránením námrazy z okien a čistením skla od „zimných“ nečistôt, teda napríklad od soli. Kvalitné kvapaliny sú založené na báze etanolu (prírodný lieh), ktorý má na rozdiel od alternatívnych látok (spravidla acetón či metanol) nižší bod topenia (mrznutie) a je šetrnejší pre gumové tesnenia alebo lak automobilu.

Letné kvapaliny nemusia byť nemrznúce, mali by mať ale lepšie čistiace vlastnosti, aby pomohli zo skla odstrániť aj silnejšie nečistoty, ako je napríklad zaschnutý hmyz alebo peľ. Je pravda, že v praxi je účinnosť rôzna a niekedy sa skrátka bez očistenia skla handrou nezaobídete. Kvalitnejšia kvapalina toho ale pochopiteľne odstráni viac.

i

Pokiaľ vás zaujíma, ako dopriať autu tú najlepšiu starostlivosť, prečítajte si náš článok Ako umyť auto.

Od jari do jesene by ste mali mať v aute letnú kvapalinu, s prvými mrazmi ale nastáva čas liať tú zimnú, a to až do doby, než sa oteplí. Pokiaľ jazdíte autom len občas, je lepšie nedopĺňať kvapalinu až po okraj. Vyhnete sa tým situácii, keď v aute ešte stále zostávajú dva litre letnej zmesi, aj keď už treba liať tú zimnú. Pre sviatočných alebo víkendových vodičov je lepšie voziť kvapalinu v menšej nádobe v kufri a dolievať ju postupne.

Kvapaliny sa predávajú ako hotové zmesi, alebo ako koncentráty, ktoré je nutné zriediť vodou, ideálne demineralizovanou/destilovanou vodou. Pri letných koncentrátoch je pomer riedenia jasne uvedený, v prípade tých zimných nájdeme väčšinou tabuľku, ktorá uvádza pomer pre rôzne body topenia (tuhnutie/mrznutie). Môžete si teda vybrať, či chcete, aby bola zmes nemrznúca do -10 °C alebo -30 °C.

AdBlue – bez močoviny nový diesel nenaštartujete

V dôsledku emisnej normy Euro 6 používa rad moderných dieselových motorov tzv. AdBlue na znižovanie emisií oxidov dusíka. Z používateľského ani finančného hľadiska nejde o žiadnu katastrofu. Hrdlo nádrže na močovinu (AdBlue) nájdete hneď vedľa hrdla nádrže na naftu, aj keď v prípade starších áut môže byť ešte v kufri. AdBlue môžete doplniť buď z pištole pri špeciálnom stojane na čerpacej stanici, alebo z kanistra. Cena za liter sa v roku 2022 pohybuje zhruba od 0,80 € Sk po 2 € za liter. Zlacňuje a zdražuje podobne ako palivo.

Spotreba AdBlue predstavuje zhruba 5 % spotreby paliva. Môže to byť viac aj menej v závislosti od konkrétneho auta. Ak jazdíte za 6 litrov nafty na 100 km, pri cene 1,20 € Sk za liter AdBlue a vyššie uvedenej spotrebe vás močovina vyjde asi na 0,4 € za každých 100 km. Tak ako sa líši spotreba AdBlue a veľkosť nádrže auta, líši sa aj interval dolievania. Pri niektorých autách je potrebné močovinu dolievať každých 4 000 km, pri iných je to výrazne viac. Každopádne, na nízku hladinu vás upozorní palubný počítač vo vašom aute. Doplnenie ale nepodceňujte, pokiaľ AdBlue dôjde, auto vás síce nechá dôjsť, už ale znova nenaštartujete. Presný objem nádrže nájdete v manuáli auta.

i V AlzaMagazíne pre vás máme aj ďalšie články:

Väčšinu kvapalín v aute vymeníte svojpomocne len ťažko, alebo ich sami nevymeníte vôbec. Aj tak je ale dôležité, aby ste na ne pamätali a pravidelne o výmenu žiadali servis. Pokiaľ si nie ste istí, či je výmena danej kvapaliny nutná, môžete v servise skonzultovať jej aktuálny stav.

4,7 106×
SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-40 - 4 litre
Motorový olej - 5W-40, syntetický, longlife, API CF, CZ distribúcia, objem 4l - 5,98 €/1 l
23,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR962
5,0 158×
Castrol EDGE 5W-30 LL TITANIUM FTT 5 l
Motorový olej - 5W-30, syntetický, longlife, ACEA C3, VW 504.00 a VW 507.00, BMW Longlife-04, MB 229.51 a MB 229.31, Porsche C30, DE distribúcia, objem 5l - 8,98 €/1 l
44,90 €
Momentálne nedostupné
Objednávací kód: AUPR989
4,8 36×
Originálny motorový olej VW 0W30 LONGLIFE III FE; 1 l
Motorový olej - 0W-30, syntetický, longlife, VW 504.00 a VW 507.00, objem 1l - 10,90 €/1 l
10,90 €
Na sklade > 10 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR271519
4,8 39×
TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W30 - 5 liter
Motorový olej - 5W-30, syntetický, ACEA A1, B1 a A5, B5, Ford WSS M2C913-C, Ford WSS M2C913-D a Ford WSS M2C913-B, CZ distribúcia, objem 5l - 7,58 €/1 l
37,90 €
Na sklade 3 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR930
4,9 40×
VELVANA Fridex G Plus Ready -30 °C 3 L červený G12
Chladiaca kvapalina G12 (Typ D) – ihneď na použitie, pre osobné automobily, červená farba, ochrana proti zamrznutiu do -30 °C, objem 3 l, podľa noriem a štandardov ASTM D3306, BS 6580 (GB), MAN 324 SNF a VW TL 744-D/F - 2,06 €/1 l
Cenová bomba
6,19 € Ušetríte 1,73 €
Na sklade 3 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR277661
5,0 18×
MOTUL MOTOCOOL EXPERT 1 L
Chladiaca kvapalina – koncentrát, pre motocykle, žltá farba, ochrana proti zamrznutiu do -37 °C, ochrana proti varu do 135 °C, objem 1 l - 5,89 €/1 l
Cenová bomba
5,89 € Ušetríte 0,60 €
Momentálne nedostupné
Objednávací kód: AUPR04648
4,9 16×
VELVANA Brzdová kvapalina Syntol HD DOT4 500 ml
Brzdová kvapalina – Syntol HD DOT4 500ml - 8,78 €/1 l
Zľavnené -10 %
4,39 € 4,90 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR277658
4,9 11×
TOTAL Traxium Gear 8 75W80 1 l
Prevodový olej 75W-80 – pre manuálnu prevodovku, špecifikácia API GL-4+, objem balenia 1 l - 7,90 €/1 l
7,90 €
Na sklade 3 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR3965
5,0
MOBIL ATF 3309 1 l
Prevodový olej – pre automatickú prevodovku, špecifikácia API GL-4, objem balenia 1 l - 8,80 €/1 l
Zľavnené -7 %
8,80 € 9,49 €
Na sklade 2 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: AUPR07811
Vytlačiť
P-DC1-WEB14
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií