Levé ucho Alza dny 3D soutěž LEGO

Energetické štítky: Ako sa v nich vyznať?

Zobraziť katalóg

Článok

Aktualizované 31

V marci 2021 nadobudli účinosť nové energetické štítky, ktorých konečný formát a vizualizáciu v roku 2019 schválila Európska komisia. Neustály technologický vývoj a predovšetkým zmätočný význam znamienok „plus“ si vyžiadali návrat k triedam A až G bez pridaných znamienok. Ako vyzerajú nové energetické štítky a aké prebehli zmeny? Čo si EÚ od nových nariadení o Ekodizajne sľubuje a čo priniesla novelizácia energetických štítkov bežnému spotrebiteľovi? Pripravili sme pre vás prehľad tých najdôležitejších informácii.

Nové energetické štítky od marca 2021

Nové energetické štítky od marca 2021 – OBSAH

 1. Prečo došlo k zmene energetických štítkov
 2. Od kedy platia nové energetické štítky a akých spotrebičov sa týkajú
 3. Ako vyzerajú nové energetické štítky?
 4. Jednotlivé fázy prechodu na nové štítky
 5. Nové požiadavky na opraviteľnosť a recyklovateľnosť spotrebičov
 6. Obrázkový prehľad jednotlivých kategórií pôvodných a nových energetických štítkov
 7. Aký je prínos nových energetických štítkov a nariadení Ekodizajnu
 8. Zdraželi v súvislosti s novými energetickými štítkami spotrebiče?

Prečo došlo k zmene energetických štítkov

Energetické štítky informujú o tom, do akej kategórie energetickej účinnosti sa daný spotrebič radí. Ide o komplexný systém platný v celej EÚ, ktorý pomáha spotrebiteľom lepšie sa orientovať pri nákupe elektrického spotrebiča a ľahko rozpoznať ten najúčinnejší. Zároveň výrobca motivuje k inováciám prospešným ako pre spotrebiteľov, tak aj pre životné prostredie.

Systém energetických štítkov bol zavedený v roku 1995 a veľmi sa osvedčil. Avšak v súčasnosti používané triedy A+, A++ a A+++, ktoré priniesla aktualizácia z roku 2010, sa stali postupom času neprehľadné a mätúce. Väčšina nových výrobkov sa totiž ocitla v tých najvyšších kategóriách (A+, A++ a A+++), zatiaľ čo v tých najnižších sa nevyskytoval žiadny produkt. Spotrebiteľov to mohlo viesť k domnienke, že pri kúpe spotrebiča v triede A+ si kupuje jeden z najúčinnejších výrobkov na trhu, avšak skutočnosťou je, že kategória A+ bola v úspornosti až na treťom mieste. Okrem toho, neustále sa zdokonaľujúce technológie by si čoskoro žiadali pridanie dokonca štvrtého znamienka. Zmena systému štítkovania bola teda nevyhnutná.

i Pre konkrétnu predstavu, finančný rozdiel medzi dvoma triedami podľa nového hodnotiaceho systému (napr. medzi triedou C a E) môže byť až 70 € v priebehu 10 rokov.
Nové energetické štítky od marca 2021
Budova Berlaymont, sídlo Európskej komisie

Od kedy platia nové energetické štítky a akých spotrebičov sa týkajú

S cieľom o väčšiu zrozumiteľnosť a prehľadnosť energetických štítkov a vzhľadom na neustály technologický vývoj ohlásila teda EÚ aktualizáciu energetických štítkov.

Európska komisia schválila nové energetické štítky pre 6 skupín spotrebičov (päť skupín domácich spotrebičov a šiesta, nová skupina výrobkov označovaných štítkami).

 1. Umývačky riadu
 2. Práčky a kombinované práčky so sušičkou
 3. Chladničky, mrazničky a vinotéky
 4. Svietidlá
 5. Elektronické displeje (displeje televízorov, monitorov a digitálnych informačných displejov)
 6. Komerčné chladiace zariadenia s priamou predajnou funkciou, teda komerčné chladničky používané v predajniach a predajných automatoch

Nové energetické štítky sú platné od 1. marca 2021. Na svetelných zdrojoch sa nové štítky objavili od 1. septembra 2021.

Pre niekoho môže byť prekvapením, že vo výpočte spotrebičov chýbajú vedľa práčok a práčok so sušičkou tiež samotné sušičky bielizne. Nielen že sušička tiež spadá do kategórie prania, ale veľakrát si ju spotrebitelia kupujú zároveň s práčkou a rozdielne označenie na energetickom štítku môže byť pre nich mätúce. Avšak v prípade ostatných skupín elektrických spotrebičov, ako sú práve aj bubnové sušičky, ďalej potom rúry, kotly a klimatizácie, sa súčasný energetický štítok zatiaľ nezmenil. Zmena ho čaká až v nasledujúcich rokoch.

i Nové energetické štítky sú v platnosti od 1. 3. 2021 a platia pre umývačky riadu, práčky a práčky so sušičkou, chladničky, elektronické displeje a komerčné chladničky.

Ako vyzerajú nové energetické štítky?

Spotrebiteľa celkom iste najviac zaujíma, ako nové energetické štítky vyzerajú a ako sa líšia oproti pôvodným štítkom.

Zmena stupnice

Hlavnou zmenou je opustenie tried A+, A++ a A+++ a návrat k stupnici v rozsahu AG. Takže najnovšie je najúspornejší výrobok označený triedou „A” a najmenej šetrný je označený triedou „G”. Zmeny v stupnici aj nové nariadenia v spôsobe merania viedli k tomu, že najúspornejšie výrobky pýšiace sa v súčasnosti triedou A+, A++ alebo A+++ sa po zavedení zmien objavili v triede B až D. Nový systém tak poskytol dostatočný priestor pre ďalší technologický vývoj a možnosť postupu spotrebičov do vyšších, ešte úspornejších tried mnoho rokov.

Väčšia informovanosť

Energetické štítky v závislosti od výrobku uvádzajú nielen spotrebu elektriny, ale aj ďalšie energetické a neenergetické informácie, napríklad informácie o spotrebe vody na každý umývací alebo prací cyklus, o úložnej kapacite, o vydávanom hluku atď. Intuitívne grafické znaky slúžia na ešte lepšie porovnanie produktov a informovanejší výber tovaru. V prípade chladiacej techniky sa po novom dočítame informácie o objeme chladničky či mrazničky, v prípade vinoték nebude objem uvádzaný v litroch ako doteraz, ale v počte fliaš vína s objemom 0,75 litrov.

Úprava metodiky merania

Nová metodika merania sa týka umývačiek, práčok a kombinovaných práčok so sušičkou. V prípade týchto spotrebičov sa namiesto ročnej spotreby počítanej z ročného priemeru, ktorý sa často nezlučoval s reálnym používaním, počíta spotreba na 100 pracích/umývacích/sušiacich cyklov, čo robí tento údaj prehľadnejší a pre spotrebiteľov pochopiteľnejší. Ročná spotreba udávaná v kWh zostáva v prípade chladničiek, mrazničiek a vinoték, keďže tieto spotrebiče sú v prevádzke 365 dní v roku. Napriek tomu sa údaje na starom a novom štítku môžu líšiť, pretože aj tu došlo k zmene metodiky merania, ktorá je teraz presnejšia.

Eco režim ako nový spoločný ukazovateľ

Ďalšou inováciou je zapojenie režimu Eco ako ukazovateľa, v ktorom je meraná spotreba vody, dĺžka programu, hlučnosť a ďalšie parametre pre práčky, umývačky a tiež práčky so sušičkami. Práve režim Eco bol zvolený v prípade týchto spotrebičov ako spoločný ukazovateľ, podľa ktorého môže spotrebiteľ prehľadne porovnať podstatné hodnoty jednotlivých spotrebičov.

Nové energetické štítky od marca 2021 Nové energetické štítky od marca 2021 Nové energetické štítky od marca 2021
Nové energetické štítky pre umývačky riadu, práčky a práčky so sušičkou.

Ešte viac informácií o výrobku prostredníctvom QR kódu

Určite vítanou novinkou je možnosť vstupu verejnosti do databázy pre registráciu výrobkov s názvom EPREL, čo spotrebiteľovi umožňuje ešte presnejšie a podrobnejšie porovnanie jednotlivých výrobkov. O čo ide? EPREL je online databáza EÚ, kam majú výrobcovia povinnosť zaregistrovať svoje výrobky uvedené na trh od 1. augusta 2017, vrátane podrobnej technickej dokumentácie potrebnej na monitorovanie dodržiavanie predpisov. Databáza EPREL tak umožňuje vyššiu transparentnosť a ľahší dohľad nad dodržiavaním predpisov.

A akým spôsobom sa spotrebiteľ k týmto informáciám dostane? Slúži na to QR kód, ktorý po novom nájdete na novom energetickom štítku. Po načítaní tohto QR kódu smartfónom alebo tabletom získate ďalšie nekomerčné informácie o danom produkte. Dostupné sú aj najrôznejšie aplikácie, ktoré pomôžu spotrebiteľovi pri rozhodovaní sa o kúpe (napríklad výpočet návratnosti alebo porovnávanie jednotlivých modelov).

i Novým prvkom energetických štítkov je aj QR kód, po ktorého načítaní, smartfónom alebo tabletom, sa vám zobrazia podrobnejšie (nekomerčné) informácie k danému výrobku. 

Jednotlivé fázy prechodu na nové štítky

Zmena v štítkovacom systéme bola pre spotrebiteľa pomerne významná. Celý proces prebaľovania mal niekoľko fáz a sprevádzala ho aj mediálna kampaň zameraná na občanov, ktorá bola zahájená začiatkom roka 2021, teda ešte pred oficiálnym zavedením nových štítkov.  

Prechod zo starého na nové štítkovanie

 1. V prvej fáze, teda od 1. 11. 2020 do 28. 2. 2021 prikladali výrobcovia do balenia predmetných výrobkov oba energetické štítky – štítok starý a štítok nový. Od 1. 3. 2021 odchádzali tieto elektrospotrebiče od výrobcov už len s jedným, a teda novým energetickým štítkom.
 2. Druhá fáza bola vyhradená na prebaľovanie v kamenných a internetových obchodoch a trvala 14 pracovných dní, teda od 1. 3. 2021 do 18. 3. 2021.  

Nové požiadavky na opraviteľnosť a recyklovateľnosť spotrebičov

Účinnosť využívania zdrojov, zníženie spotreby energie a obmedzenie jej plytvania má v EÚ stále väčší význam. Preto systém energetických štítkov doplnilo tiež nové nariadenia o Ekodizajne. 

Začiatkom júla 2019 prijala Európska komisia súbor 11 nariadení týkajúcich sa Ekodizajnu, ktoré zahŕňajú rovnaký počet skupín výrobkov – 6 skupín výrobkov s pozmenenými a novými štítkami (umývačky riadu, práčky, práčky so sušičkou, chladničky, svietidlá, elektronické displeje, komerčné chladničky) a 5 skupín výrobkov, pri ktorých sa používanie štítkov neplánuje (elektromotory, vonkajšie napájacie zdroje, výkonové transformátory, servery, dátové úložiská a zváracie zariadenia).

Nové nariadenia o Ekodizajne podporujú obehové hospodárstvo a ešte väčšiu úsporu energie. Dôraz je teda kladený predovšetkým na opraviteľnosť výrobkov, ich ľahkú rozobrateľnosť, dostupnosť náhradných dielov, možnosť modernizácie a samozrejme recykláciu.

Nové energetické štítky od marca 2021 Nové energetické štítky od marca 2021
Nové energetické štítky pre chladničky a vinotéky

Obrázkový prehľad jednotlivých kategórií pôvodných a nových energetických štítkov

Prinášame dizajnové spracovanie pôvodných a nových energetických štítkov platných od 1. marca 2021 s detailným popisom a vysvetlením jednotlivých symbolov.

Nové energetické štítky od marca 2021 Nové energetické štítky od marca 2021
Rozdiel medzi pôvodným a novým energetickým štítkom pre chladničky a umývačky riadu.
Nové energetické štítky od marca 2021 Nové energetické štítky od marca 2021
Rozdiel medzi pôvodným a novým energetickým štítkom pre práčky a práčky so sušičkou.
Nové energetické štítky od marca 2021 Nové energetické štítky od marca 2021 Nové energetické štítky od marca 2021
Rozdiel medzi pôvodným a novým energetickým štítkom pre svietidlá, televízory, monitory, displeje a vinotéky.

Aký je prínos nových energetických štítkov a nariadení Ekodizajnu

Nové energetické štítky sú zrozumiteľnejšie a prehľadnejšie. Spotrebiteľovi poskytnú jasnejšie a lepšie porovnateľné informácie, čo mu pomáha lepšie sa rozhodnúť pri nákupe nového spotrebiča. Ďalším prínosom je, že nový spôsob štítkovania drží krok s technologickým pokrokom, pretože poskytuje dostatočnú rezervu v zlepšovaní a zdokonaľovaní energetickej účinnosti spotrebičov.

V neposlednom súbor predpisov o energetickom označovaní podstatne prispieva k dlhodobým cieľom EÚ v oblasti energetiky a klímy. Interné odhady Európskej komisie predpokladajú, že nové štítky by mali zabezpečiť celkovú ročnú úsporu energie do roku 2030 na 38 TWh, čo zodpovedá ročnej spotrebe elektrickej energie v Maďarsku. V spojení s balíčkom 11 nariadení o Ekodizajne sa očakáva, že tieto opatrenia prinesú do roku 2030 dodatočnú celkovú ročnú úsporu energie vo výške 94 TWh, čo je viac ako ročná spotreba elektrickej energie v Belgicku a Luxembursku.

Nové energetické štítky od marca 2021 Nové energetické štítky od marca 2021
Nové energetické štítky pre svietidlá a elektronické displeje

Zdraželi v súvislosti s novými energetickými štítkami spotrebiče?

Je nutné si uvedomiť, že každá inovácia sa vo výsledku premietne v koncovej cene spotrebiča. Ide však o záležitosť, o ktorej odborníci vyhlasujú, že je v záujme celého trhu. Kúpu spotrebiča by sme preto mali brať ako investíciu do vlastnej domácnosti a pokiaľ možno radšej zaplatiť viac za spotrebič s nízkou energetickou spotrebou a dlhoročnou zárukou opraviteľnosti než za spotrebič, za ktorý síce zaplatíme tretinu ceny, avšak táto nízka cena sa automaticky prejaví v dĺžke jeho životnosti a nákladoch na prevádzku.

i V AlzaMagazíne pre vás máme aj ďalšie články:

Ak uvažujete o nákupe novej práčky, sušičky, chladničky, televízora či iného spotrebiča, určite si vyberiete v našej najširšej ponuke, doplnenej špičkovým zákazníckym servisom a užitočnými recenziami spotrebiteľov. 

4,0
GORENJE BO76SYB
Vstavaná rúra – rozmery 59,7 × 59,5 × 54,7 cm (V׊×H), objem 71 l, vybavená grilom, horným, spodným ohrevom, pravým horúcim vzduchom, rozmrazovaním, ventilátorom, disponuje teleskopickým vysúvaním plechu, príkon 3300 W, 3-vrstvové sklo dvierok, časovač, detská poistka, displej, dotykové ovládanie, tlmené zatváranie dvierok a vnútorné osvetlenie, čistenie rúry vodou, energetická trieda A+, sieťový kábel so zástrčkou súčasťou balenia, klasický dizajn, čierna farba
473,90 €
Na objednávku – termín upresníme
Objednávací kód: GORTR027
2,0
VELIS EVO 100
Bojler – objem 80 l, príkon 1500 W, vertikálne a horizontálne, smaltované vykurovacie teleso, rozmery 125,1 × 50,6 × 27,5 cm (V׊×H), horčíková anóda, bezpečnostný ventil, termostat, ukazovateľ teploty, ochrana pred legionelle a ochrana pred mrazom
Cenová bomba
349,90 € Ušetríte 89 €
Na sklade 2 ks
Objednávací kód: ARISTCZ017
5,0
VELIS WIFI 100 EU O
Bojler – objem 80 l, príkon 1500 W, vertikálne, medené vykurovacie teleso, rozmery 125,1 × 50,6 × 27,5 cm (V׊×H), horčíková anóda, bezpečnostný ventil, ukazovateľ teploty a elektronický termostat
Zľavnené -9 %
389 € 427,90 €
Na sklade 1 ks
Objednávací kód: ARISTCZ030
4,8 14×
LG F2DV9S8H2 + 10 rokov záruka na invertorový motor po registrácii
Parná práčka so sušičkou spredu plnená, energetická trieda: E, účinnosť odstr. a sušenia: B, kapacita prania: 8,5 kg, kapacita prania a sušenia: 5kg, spotreba energie prania a sušenia: 314 kWh/100 cyklov, spotreba vody (celý cyklus): 80l, hlavné funkcie: parný program, invertorový motor, odložený štart, rýchly program, displej, pridanie bielizne v priebehu prania, ovládanie mobilom, detská poistka a zvukový signál ukončenia programu, špeciálne technológie: Fuzzy logic, 1170 ot./min pri odstreďovaní, 85×60×47.5 cm (V׊×H)
778,90 €
Na sklade > 5 ks
Objednávací kód: LGPS019
LG RC91V9AV2QR - Sušička prádla Doručenie na
predajňu zadarmo
4,4
LG RC91V9AV2QR + 10 rokov záruka na duální invertorový motor a kompresor
Sušička prádla – kondenzačná, samostatne stojacia, energetická trieda A+++, účinnosť sušenia A, maximálne množstvo bielizne 9 kg, hlučnosť 62 dB odhadovaná ročná spotreba energie 194 kWh, napojenie na odpad, samočistiaci kondenzátor, tepelné čerpadlo, displej, vnútorné osvetlenie, detská poistka, program pre alergikov a zvukový signál ukončenia programu, možnosť pripojenia cez WiFi, diaľkové ovládanie, rozmery 85 × 60 × 69 cm (V׊×H), hmotnosť 57 kg, súprava na pripojenie odpadu súčasťou balenia
828,90 € Cena s CashBack  Podrobnosti
888,90 €
Na sklade > 5 ks
Objednávací kód: LGSU012
LG GMX844MCKV - Americká chladnička Doručenie na
predajňu zadarmo
4,9 13×
LG GMX844MCKV + 10 rokov záruka na kompresor
Americká chladnička – štvordverová, energetická trieda F, objem chladničky 288 l, objem mrazničky 220 l, 1 chladiaci okruh, total No Frost, s pripojením na vodu, výrobník ľadových kociek, výdajník vody, displej, LED osvetlenie, indikácia otvorených dverí chladničky, super chladenie, Multi-AirFlow, elektronické ovládanie teploty, manuálna regulácia teploty, antibakteriálne tesnenie, InstaView Door-in-Door™, inteligentná, detský zámok, Door-in-Door™, Door Cooling+, Linear Cooling, Zero Clearance, rozmery 178,7 × 83,5 × 73,4 cm (V׊×H)
1 799 €
Na sklade > 5 ks
Objednávací kód: LGCHL024
LG GML844PZKZ - Americká chladnička Doručenie na
predajňu zadarmo
4,9
LG GML844PZKZ + 10 rokov záruka na kompresor
Americká chladnička – výška 178.7cm, energetická trieda E, objem chladničky 285l, objem mrazničky 143l, hlučnosť 40dB, klimatická trieda N a T, počet políc chladničky 3, počet priehradiek mrazničky 6, nofrost, super mrazenie, led osvetlenie, icemaker výrobník ľadu a s pripojením na vodu, výška 178.7cm, šírka 83.5cm, hĺbka 73.4 cm, hmotnosť 124kg
1 349 €
Na sklade > 5 ks
Objednávací kód: LGCHL046
Vytlačiť
P-DC1-WEB20
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií