Digitální žák TOPky na dovču

Pravidlá na lietanie s dronmi 2021 (LEGISLATÍVA)

Zobraziť katalóg

Článok

Aktualizované

Lietanie s dronmi, najčastejšie v podobe kompaktnej kvadrokoptéry s kamerou, sa teší čoraz väčšej obľube v rekreačnej aj profesionálnej sfére. Hoci svoj stroj ovládajú bezchybne, mnohí piloti dlho nepoznali platné pravidlá, a teda svojím lietaním porušovali legislatívu. Drony a ich piloti sa musia riadiť zákonnými predpismi, ktoré sú platné od 1.1.2021. Pôvodne malo byť od nového roka overenie vykonané prostredníctvom on-line testu a následnej povinnej registrácie, to sa však nestalo. Vytvoriť registračný formulár sa aj z dôvodu koronavírusovej situácie nepodarilo, hoci v Českej republike je už plne k dispzícii. Čo potrebujete o pravidlách na drony vedieť, sa dozviete v tomto článku.

i

Nové pravidlá na drony – povinná registrácia a testy v nedohľadne

Nové pravidlá na drony vychádzajúce z európskej legislatívy začali platiť 31. 12. 2020. To znamená, že by mala byť otvorená registrácia s on-line testom, ktorým musí prakticky každý pilot (aj bežného) dronu prejsť. Žiaľ koronavírusové opatrenia spôsobili, že si na registračný formulár aj online test budeme musieť ešte chvíľu počkať. Na test však budete mať neobmedzený počet pokusov a budete musieť správne zodpovedať aspoň tridsať otázok z celkových štyridsiatich. Ak sa tak stane a portál bude plne funkčný, od daného obdobia potom nebude možné väčšinu dronov bez tejto registrácie prevádzkovať. Zatiaľ však môžeme sledovať ako to pôjde pilotom zo susedného Česka.


V tomto článku rozoberáme ako staré, tak nové pravidlá. Všetky dôležité zmeny legislatívy sú popísané v prvej časti, zvyšok článku sa sústredí na pravidlá, ktorých oficiálna platnosť v tejto podobe skončila s rokom 2020. Mnohé z nich sa však zhodujú s novou legislatívou – kde došlo k zmenám, vám povie práve prvá časť článku. Po prečítaní získate dobrý prehľad o tom, čo prevádzka dronov vyžaduje.

Pravidlá na lietanie s dronom (legislativa)

Pravidlá na lietanie s dronom (legislatíva) – OBSAH

 1. Zmeny stručne: aké hlavné body európska legislatíva prináša?
 2. Zmeny podrobne: kategórie, značenie dronov a spôsob registrácie
 3. Ako budú prebiehať testy a registrácie?
 4. Drony budú mať novo štítky
 5. Drony: Veľký potenciál, ale aj riziká
 6. Ako nahliada na drony zákon?
 7. Kedy potrebujete licenciu na dron?
 8. Dopravný úrad drony príliš neobmedzuje, všade ale lietať nemôžete
 9. Základným pravidlom pre drony je lietanie na dohľad
 10. Na lietanie okolo osôb potrebuje dron povolenie (ich súhlas)
 11. Pilotný preukaz dron nevyžaduje, vyššie ako 300 m ale nelietajte
 12. Rušička dronov vás môže dostať do problémov
 13. Európska únia chystá pre drony ŠPZ

Zmeny stručne: aké hlavné body európska legislatíva prináša?

So začiatkom roka 2021 začnú platiť nové pravidlá pre drony, ktoré prinesú oproti tým súčasným niekoľko zmien. Tie si najskôr predstavíme v stručnom súhrne a nižšie ich potom vysvetlíme aj s detailmi.

Hlavné body, ktoré sa menia:

 1. Delenie dronov do kategórií Open, Specific a Certified.
 2. Ďalšie delenie dronov v kategórii Open do tried C0 – C4. Tieto triedy dronov majú rôzne požiadavky na pilota, ktoré sú určené súvisiacimi triedami prevádzkových obmedzení A1 – A3.
 3. Na základe triedy (C0 – C4) budú drony označené zodpovedajúcim štítkom.
 4. Prevádzkovateľ dronu bude mať povinnosť sa registrovať na Úrade pre civilné letectvo – tým získa 12-miestne osobné identifikačné číslo.
 5. Osobným identifikačným číslom bude musieť prevádzkovateľ označiť všetky svoje drony.
 6. Minimálny vek pilota dronu je novo stanovený na 16 rokov.
 7. Maximálna výška letu s dronom je znížená na 120 metrov nad zemou, a to aj mimo prevádzkové zóny a riadené okrsky.
 8. Mierne upravené pravidlá na lietanie v blízkosti osôb. Drony v kategórii C0 budú môcť lietať nad neutrálnymi osobami aj bez ich súhlasu, drony kategórie C1 nad osobami so súhlasom a drony C2 v horizontálnej vzdialenosti najmenej 30 m od nezúčastnených osôb.
 9. Zjednotenie pravidiel pre horizontálnu vzdialenosť letu od obytných, obchodných, rekreačných a priemyselných oblastí na minimálne 150 metrov pre triedy C2, C3 a C4.
 10. Komerčná prevádzka dronov sa bude novo riadiť pravidlami pre kategórie Specific alebo Certified.
i

Aká trieda sa týka bežných používateľov dronov?

Triedy C1 a C2 (resp. A1 a A2).

Aj keď sú nové pravidlá pomerne rozsiahle, bežných používateľov sa týka trieda iba buď obmedzenia A1 v prípade menších dronov (DJI Mavic Air 2, Mavic Mini), alebo A2 v prípade väčších dronov (DJI Phantom 4 Pro+ V2.0, Mavic 2 Pro).

Nároky na pilota sú v oboch prípadoch rovnaké: oboznámenie s používateľskou príručkou a absolvovanie on-line kurzu a skúšky. Rozdiely sú v podmienkach letu.

Zmeny podrobne: kategória, značenie dronov a spôsob registrácie

Na úvod je potrebné spomenúť, že nové pravidlá budú platiť rovnako vo všetkých krajinách Európskej únie, čo by malo pri cestovaní do zahraničia výrazne uľahčiť štúdium tamojších predpisov. Významnou zmenou, ktorá sa dotkne všetkých prevádzkovateľov, je povinnosť registrácie na Úrade pre civilné letectvo aj v prípade nekomerčnej prevádzky dronov. Drony budú navyše novo delené do troch kategórií a ich podtried, ktoré budú viazané na rôzne prevádzkové obmedzenia. A práve na to sa pozrieme zo všetkého najskôr.

Pravidlá pre drony – dron spz
Nové pravidlá pre drony nahradia doplnok X leteckého predpisu L 2, ktorým sa prevádzka dronov riadi dnes.

1) Otvorená kategória (Open)

V tejto kategórii budú zaradené drony, ktorých prevádzkovanie nebude podmienené certifikáciou, povolením ani vyhlásením, a to v prípade, že budú platiť všetky z týchto podmienok:

 • maximálna vzletová hmotnosť dronu nepresahuje 250 g,
 • dron nie je pri dopade schopný vyvinúť vyššiu kinetickú energiu ako 80 joulov,
 • dron nie je vybavený kamerou ani iným snímačom schopným zachytiť osobné údaje (v prípade hračky je prítomnosť kamery prípustná).

V prípade, že na strane dronu tieto podmienky splnené nebudú, bude v otvorenej kategórii vyžadované, aby sa prevádzkovateľ registroval na Úrade pre civilné letectvo a absolvoval on-line kurz a skúšku.

Nasledujúca časť môže byť mätúca, pretože obsahuje dva druhy tried. Kým triedy A špecifikujú prevádzkové obmedzenia, triedy C sa týkajú fyzických vlastností dronov. Triedy prevádzkových obmedzení (A) sú priamo viazané na triedy bezpilotných lietadiel (C). To znamená, že prevádzka každej triedy dronov (C) je regulovaná jednou alebo viacerými triedami prevádzkového obmedzenia (A).

Trieda obmedzenia A1: pravidlá letu, požiadavky na pilota a zaradené drony

Platí na bezpilotné systémy tried:
C0, C1
Podmienky letu
 • Pilot bezpilotného lietadla triedy C1 neprelietava nad zhromaždeniami osôb a dôvodne predpokladá, že nepreletí nad žiadnou nezapojenou osobou.
 • Piloti ostatných lietadiel, ktoré patria do triedy obmedzenia A1 môžu prelietavať nad nezapojenými osobami, nie však nad zhromaždeniami osôb.
Nároky na pilota
 • Pre triedu C1: oboznámenie s používateľskou príručkou a absolvovanie on-line kurzu a skúšky.
 • Pre pilotov ostatných lietadiel, ktoré patria do triedy obmedzenia A1: oboznámenie s používateľskou príručkou dronu.
Príklady dronov zodpovedajúcich tejto triede DJI Mavic Air 2, Mavic Mini, DJI Mavic Pro

Trieda obmedzenia A2: pravidlá letu, požiadavky na pilota a zaradené drony

Platí na bezpilotné systémy tried:
C2
Podmienky letu
 • Bezpilotné lietadlo neprelietava nad nezapojenými osobami a udržiava od nich bezpečnú vzdialenosť minimálne 30 metrov.
 • Pri prevádzkovaní bezpilotného lietadla v nízkorýchlostnom režime (low speed mode) a po vyhodnotení situácie možno minimálnu vzdialenosť od nezapojených osôb skrátiť na 5 metrov.
Nároky na pilota
 • Oboznámenie s používateľskou príručkou.
 • Absolvovanie on-line kurzu a skúšky.
 • Podanie vyhlásenia o praktickom výcviku a zloženie ďalšej skúšky z teórie.
Príklady dronov zodpovedajúcich tejto triede DJI Phantom 4 Pro+ V2.0, Mavic 2 Pro & Mavic 2 Zoom

Trieda obmedzenia A3: pravidlá letu, požiadavky na pilota a zaradené drony

Platí na bezpilotné systémy tried:
C2, C3, C4
Podmienky letu
 • Prevádzka len v priestore, kde pilot odôvodnene očakáva, že nebudú ohrozené žiadne nezapojené osoby, a to po celú dobu prevádzky bezpilotného lietadla
 • Let je vykonávaný v bezpečnej vodorovnej vzdialenosti najmenej 150 metrov od obytných, obchodných, priemyselných alebo rekreačných priestorov.
Nároky na pilota
 • Absolvovanie on-line výcvikového kurzu.
 • Zloženie on-line skúšky teoretických vedomostí.
Príklady dronov zodpovedajúcich tejto triede DJI Matrice 200 V2, Matrice 600 Pro apod.

Triedy C0 – C4 a ich vymedzenie

Do akých tried drony kategórie Open podľa špecifikácií radíme, určujú parametre v nasledujúcej tabuľke.

Triedy bezpilotných systémov v otvorenej kategórii C0 C1 C2 C3 C4 (modely)
Prevádzkové obmedzenia A1 A1 A2, A3 A3 A3
Max. vzletová hmotnosť < 250 g < 900 g nebo < 80 J (dopadová energia) < 4 kg < 25 kg a 3 m < 25 kg
Max. prevádzková rýchlosť < 19 m/s < 19 m/s nastaviteľné < 3 m/s (okrem letúňov) nie nie
Max. výška letu nad zemou < 120 m AGL < 120 m AGL < 120 m AGL < 120 m AGL nie
Obmedzenie pohonu elektro < 24 V elektro < 24 V elektro < 48 V elektro < 48 V nie
Follow-me režim < 50 m < 50 m nie nie nie
Failsafe systém nie áno áno (okrem pripútaných) áno (okrem pripútaných) len prednastavená poloha, zákaz automatického letu
Pripútaná prevádzka nie nie lanko < 50 m lanko < 50 m nie
Zabezpečený riadiaci a kontrolný spoj nie nie áno (okrem pripútaných) áno (okrem pripútaných) nie
Limitovaná hlučnosť nie < 85 dB (okrem pripútaných) < 97 dB podľa MTOM (okrem letúňov) nie, len povinný štítok (okrem letúňov) nie
Sériové číslo nie áno áno áno nie
Identifikácia za letu nie áno áno (okrem pripútaných)* áno (okrem pripútaných)* nie
Geo-awereness nie áno** áno** áno** nie
Indikácia nízkého stavu batérie nie áno áno áno nie
Svetlá pre ovládateľnosť a odlíšenie nie áno áno áno nie
Používateľská príručka áno áno áno áno áno
Informačný leták EASA áno áno áno áno áno

Zdroj: letejtezodpovedne.cz

*sériové číslo, registračné číslo prevádzkovateľa, poloha, výška, traťový uhol, rýchlosť a poloha pilota alebo miesta vzletu

**upozornenie pilota na obmedzené priestory

2) Špecifická kategória (Specific)

Bezpilotné systémy v tejto kategórii nie sú delené podľa parametrov a prevádzkových vlastností, ale na základe typu prevádzkovania. Drony do nej spadajú, pokiaľ sa podmienky ich prevádzky nezmestia do podmienok kategórie otvorenej. Ide o drony využívané predovšetkým na profesionálne činnosti a ich prevádzkovateľ bude musieť vypracovať tzv. posúdenie prevádzkových rizík, ktoré následne zhodnotí Úrad pre civilné letectvo, ktorý tiež vydá povolenie.

Max. veľkosť dronu
Typ letu
Letové obmedzenia:
1 m VLOS nemožno lietať nad zhromaždeniami osôb
3 m VLOS možno lietať len nad plochou, kde sa nachádzajú iba zapojené osoby; nemožno lietať nad zhromaždeniami osôb
1 m BVLOS možno lietať nad riedko osídlenými oblasťami
3 m BVLOS možno lietať len nad plochou, kde sa nachádzajú iba zapojené osoby

VLOS (Visual Line of Sight): priamy vizuálny dohľad pilota.
BVLOS (Beyond Visual Line of Sight): bez priameho vizuálneho dohľadu pilota.

3) Certifikovaná kategória (Certified)

Táto kategória sa netýka súčasných prevádzkovateľov dronov ani v rámci komerčnej činnosti. Namiesto toho počíta s budúcnosťou, v ktorej nám budú nad hlavami lietať veľké bezpilotné systémy prevážajúce osoby a všelijaký náklad. A práve tie budú v rámci tejto kategórie regulované. Preto sa na certifikovanú kategóriu pozrieme len zbežne.

Hlavným ukazovateľom na delenie medzi špecifickou a certifikovanou kategóriou je miera rizika, akú prevádzka dronu predstavuje v prípade nehody. Pravidlá prevádzky bezpilotných systémov v certifikovanej kategórii budú do istej miery porovnateľné s pravidlami, akými sa už dnes riadi prevádzka lietadiel. Náročnou certifikáciou budú musieť prejsť samotné bezpilotné stroje, ale aj piloti a prevádzkovateľ. O zaradení do certifikovanej kategórie bude treba usilovať v prípade, že platí aspoň jedna z týchto podmienok:

 • bezpilotný systém s rozmermi väčšími či rovnými 3 m je prevádzkovaný nad zhromaždením osôb,
 • prevádzka zahŕňa prepravu osôb,
 • prevádzka zahŕňa prepravu nebezpečného tovaru.

Ako budú prebiehať testy a registrácia?

V prípade väčšiny dronov bude od 1. 1. 2021 (pôvodne 1. 7. 2020) platiť pre ich prevádzkovateľov povinnosť registrácie na Úrade pre civilné letectvo (CAA). To umožní zákonné prevádzkovanie bezpilotných systémov nielen v SR, ale aj v ostatných krajinách EÚ. Registrácia bude spojená s on-line školením a on-line testom, ktorý bude musieť prakticky každý žiadateľ splniť. Jeho konkrétna podoba zatiaľ nie je známa, mal by ale zahŕňať testovanie znalostí ohľadom dronov samotných, príslušných leteckých predpisov aj zásad ochrany súkromia a osobných údajov.

Pravidlá pre drony – dron spz
Výhodou nových pravidiel pre drony je celoúniová platnosť registrácie.

Po úspešnej registrácii získa prevádzkovateľ 12-miestne identifikačné číslo, ktorým označí všetky svoje bezpilotné systémy. Dron pritom pôjde kúpiť aj bez registrácie, prevádzkovať ho ale bude môcť iba registrovaný prevádzkovateľ. Jeho minimálny vek je pritom novo stanovený na 16 rokov.

Kde bude možné s dronom lietať?

Najzásadnejší rozdiel je nové obmedzenie maximálnej výšky letu. Novo bude možné lietať s väčšinou dronov v otvorenej kategórii najviac 120 m nad zemou. Samotné zóny, v ktorých je možné lietať, sa ale v zásade nemenia. V budúcnosti by síce mali tieto zóny prejsť zmenou štruktúry, prevádzkovatelia dronov by ale tieto zmeny nemali príliš pocítiť.

Drony budú mať novo štítky

Každý dron bude musieť byť už z výroby označený štítkom určujúcim jeho triedu (C0 – C4). K prevádzkovaniu drona danej triedy sa potom budú vzťahovať preňho špecifické obmedzenia podľa tried A1 – A3. Z dnes dostupných informácií možno vyvodiť, že nepôjde o priamu registráciu drona, ale o registráciu prevádzkovateľa, ktorý dron označí svojím vlastným identifikačným číslom.

Pravidlá pre drony – štítky
Takto budú vyzerať štítky, ktorými budú musieť byť opatrené všetky drony v kategórii Open (C0 – C4).

Ako vyplýva z informácií uvedených vyššie, registrácia bude povinná iba pri prevádzke dronov v otvorenej kategórii, ktorých hmotnosť presahuje 250 g alebo sú pri dopade schopné vyvinúť vyššiu kinetickú energiu ako 80 joulov alebo sú vybavené kamerou či iným snímačom schopným zachytiť osobné údaje.

i

Tu končí časť článku zaoberajúca sa zmenami v legislatíve a nasleduje starší obsah spracovávajúci pravidlá prevádzky dronov tak, ako platila do konca roka 2020.

Dron: Veľký potenciál, ale aj riziká

S rastúcim počtom používateľov a modelov dronov vzrastá aj množstvo ich aplikácií. Pokiaľ hovoríme o rekreačnej a civilne zárobkovej činnosti, najčastejšie myslíme využívanie dronov na vyhotovenie videozáznamov a fotografií. Niet divu, drony ponúkajú prístup do miest, do ktorých sa človek bežne nedostane a so schopnosťou zhotovovať obrazové záznamy sa naskytá veľa možností ako napríklad vytvorenie výškových panorám v miestach bez rozhľadní alebo kopcov, a navyše z oveľa väčšej výšky.

Drony legislatíva – využitie
Musíte s dronom legislatívu dodržiavať aj keď natáčate pre súkromné účely na vlastnom pozemku? Áno, samozrejme.

Drony sa navyše v posledných rokoch dostávajú aj do výbavy mnohých tímov záchranných zložiek. Kým hasiči ich môžu používať na vyhľadávanie ohnísk požiarov a policajti na monitorovanie demonštrácií či futbalových zápasov, iné tímy, ako napríklad záchranná alebo horská služba, nimi môžu hľadať osoby v ťažko dostupných miestach, napríklad tie, ktoré zavalila lavína.

Všetko má ale svoju odvrátenú stránku. S tým, ako sa drony stávajú čím ďalej rozšírenejšími a dostávajú sa aj do rúk amatérov, vzrastajú aj riziká. Jediný dron dokáže paralyzovať prevádzku celého letiska. V takom prípade sú škody v rádoch desiatok miliónov – napríklad chaos vzniknutý na londýnskom letisku Gatwick spôsobil podľa BBC zrušenie 400 letov, dotkol sa 82 tisícok cestujúcich a len aerolinkám EasyJet spôsobil škodu 15 miliónov libier. Legislatíva regulujúca drony tak nadobúda na dôležitosti a je vymáhaná zo strany štátu s čím ďalej väčším dôrazom.

Ako nahliada na drony zákon?

V zákone, presnejšie v predpisoch Dopravného úradu, sa nič ako slovo „dron“ neobjavuje. Pre nás dôležitý predpis pozná iné štyri relevantné termíny: „autonómne lietadlo“, „diaľkovo riadené lietadlo“, „modely lietadiel“ a „lietadlo – hračka“. Kým „autonómne lietadlo“ nás nezaujíma takmer vôbec a „diaľkovo riadené lietadlo“ zahŕňa aj bezpilotné lietadlá s hmotnosťou 20 kg a väčšou, termín „modely lietadiel“ nás zaujímajú veľmi.

Pravidlá pre drony legislatíva – zákony
Zákonom dané pravidlá pre drony pre vás v tomto článku zhrnieme.

Medzi týmito dvoma relevantnými pojmami zákon rozlišuje na základe niekoľkých parametrov. Ani jeden typ lietadla nesmie byť schopný niesť človeka. Modelom lietadla sa potom chápe model lietadla podľa osobitného predpisu11) s motorom alebo bez motora, ktorý nie je vybavený zariadením umožňujúcim automatický let na určené miesto, je po celú dobu letu riadený pilotom na diaľku pomocou riadiacej stanice a s ktorým pilot na diaľku udržiava priamy vizuálny kontakt. Na takéto bezpilotné lietadlo nepotrebujete žiadne povolenie ani registráciu v prípade, že je jeho vzletová hmotnosť nižšia ako 20 kg. Platí to ale len za situácie, keď dron využívate na rekreačné účely – viď nasledujúca kapitola.

Autonómne lietadlo

„Bezpilotné lietadlo, ktoré neumožňuje zásah pilota do riadenia letu či trajektórie.“

Diaľkovo riadené lietadlo

„Lietadlo určené na prevádzku bez pilota na palube.“

„Poznámka: V medzinárodnom kontexte ide o nadradenú kategóriu diaľkovo riadených lietadiel, autonómnych lietadiel i modelov lietadiel; na účely tohto doplnku sa bezpilotným lietadlom rozumejú všetky bezpilotné lietadlá okrem modelov lietadiel s maximálnou vzletovou hmotnosťou nepresahujúcou 25 kg.“

Modely lietadla

„Lietadlo, ktoré nie je schopné niesť človeka na palube, je používané na súťažné, športové alebo rekreačné účely, nie je vybavené žiadnym zariadením umožňujúcim automatický let na zvolené miesto, a ktoré, v prípade voľného modelu, nie je diaľkovo riadené inak ako na účely ukončenia letu alebo ktoré, v prípade diaľkovo riadeného modelu, je po celú dobu letu pomocou vysielača priamo riadené pilotom v jeho vizuálnom dohľade.“

Kedy potrebujete licenciu na dron?

Na čo ale registráciu dronu a povolenie Dopravný úrad potrebujete, je lietanie na účely zárobkové, experimentálne alebo výskumné. A to aj v prípade, keď ide o dron do 20 kg. V praxi to teda znamená, že ak s dronom napríklad niečo natočíte alebo vyfotografujete a následne to predáte či inak použijete k zárobku, musíte byť zaregistrovaný na Dopravnom úrade, vykonávate totiž letecké práce dronom. Pokiaľ zhotovené materiály uchováte pre vlastnú potrebu, prípadne ich budete distribuovať voľne, žiadne úrady o tom informovať nemusíte.

i Mierne nejasné sú situácie, kedy vám zhotovené materiály dopomôžu k zárobku nepriamo, napríklad pri publikácii na web, kde máte nasadenú reklamu. Takáto forma publikácie bez kontaktovania DÚ by vás podľa nás nemala dostať do problémov.

Dopravný úrad drony príliš neobmedzuje, všade ale lietať nemôžete

Pokiaľ veríte, že môžete s dronom letieť kam sa vám zachce a zákon vám do toho nebude hovoriť, zrejme vás vyvedieme z omylu. Ovládaním dronu sa stávate účastníkom letovej prevádzky, a musíte teda počítať s tým, že po vás Dopravný úrad bude vyžadovať dodržiavanie niektorých pravidiel.

Pravidlá pre drony – zákaz lietania okolo letísk.
Legislatíva dronom a ich pilotom prísne zakazuje let v blízkosti letísk, v zónach ATZ a CTR.

Tým pravidlom, ktorého porušenie by vás mohlo priviesť do najväčších problémov, je absolútny zákaz lietania v niektorých oblastiach. S dronom nemôžete narušiť bezletové zóny v okolí letísk, vojenských základní, elektrární, niektorých pamiatok alebo centier miest a tiež národných parkov. Napríklad lietanie blízko letiska Václava Havla alebo Pražského hradu by vás mohlo prísť veľmi draho.

Okolo letísk rozlišujeme dva druhy zón, ktoré sú pre nás relevantné – ATZ (letiskové prevádzkové zóny) a CTR (riadený okrsok).

 • ATZ zónu nájdeme v okolí letísk bez služby riadenia letovej prevádzky a musíme od nich s dronom udržiavať odstup 5,5 km.
 • CTR zóna obklopujú riadené letiská. Ich horizontálna rozloha je individuálna.
Pravidlá pre drony legislatíva – DronView
Keď sa pozriete v aplikácii DronView na Prahu, zistíte, že je takmer celá pokrytá riadenými okrskami letísk Ruzyně (Václava Havla Praha), Vodochody a Kbely.

Ak sa vám teraz zatemnilo a máte pocit, že s dronom nemôžete lietať takmer nikde, určite vás poteší, že zákon zase tak prísny nie je. Zákon nahliada zvláštnym spôsobom na drony do 0,91 kg – s nimi môžete lietať aj vnútri tejto zóny až do výšky 30 m okrem bezprostredného okolia pristávacích a vzletových koridorov letísk. Menšie drony sa do tohto hmotnostného limitu bez problémov zmestia, pri DJI až po model Mavic 2 Pro.

Zóna ATZ

„Letisková prevádzková zóna ATZ (Aerodrome traffic zone) je zriadená na letiskách, kde nie je poskytovaná služba riadenia letovej prevádzky. Je vymedzená horizontálnou kružnicou (alebo jej časťou) s polomerom 3 NM (5,5 km) od referenčného bodu letiska a vertikálne zemským povrchom a nadmorskou výškou 4 000 stôp (1 200 m), pokiaľ Dopravný úrad neustanovuje inak. Pokiaľ zasahuje vertikálne alebo horizontálne do takto vymedzeného priestoru vzdušný priestor triedy C alebo D alebo zakázaný priestor, tvoria hranice ATZ hranice týchto priestorov. Do výšky 300 m AGL je ATZ vzdušný priestor triedy G, nad túto výšku ide o triedu E.

ATZ sú vyznačené v leteckej mape ICAO, nie však v mapovej aplikácii AisView. Možno využiť zoznam všetkých letísk v SR aj ČR, okolo ktorých sa ATZ nachádza a ktorý je uvedený vo VFR príručke (dostupné k nahliadnutiu na webových stránkach).

Prevádzka bezpilotných lietadiel a/alebo modelov lietadiel v ATZ možno vykonávať na základe splnenia podmienok prevádzkovateľa letiska a je potrebné ho koordinovať s letiskovou letovou informačnou službou (AFIS) či stanovišťom poskytovaním informácií známej prevádzky alebo prevádzkovateľom letiska (ak nie je služba AFIS alebo poskytovanie informácií známemu prevádzky zaistené).“

Zóna CTR

„Riadený okrsok CTR (Control zone) je riadený vzdušný priestor siahajúci od povrchu zeme do nadmorskej výšky 1 500 m. V CTR je poskytovaná služba riadenia letovej prevádzky a ide o vzdušný priestor triedy D.

Horizontálne hranice CTR sú vyznačené v leteckej mape ICAO alebo v aplikácii AisView.“

Základným pravidlom pre drony je lietanie na dohľad

Mnohých láka lietanie s dronom čisto podľa prístrojov, presnejšie povedané výhradne podľa obrazového prenosu z pripevnenej kamery. Razom si prídete ako vo vrtuľníku a otvára sa vám veľa prieskumnických možností. Kto by nechcel letieť niekam, kam práve nemôže dôjsť pešo, prípadne tam, kam sa pešo nedostane takmer nikto?

Drony legislatíva – lietanie na dohľad
V SR môžete lietať s dronom len na dohľad.

V SR máte smolu, s dronom totiž môžete lietať len na dohľad vlastných očí, a to bez akýchkoľvek vizuálnych pomôcok okrem lekárom predpísaných okuliarov a šošoviek. Znamená to teda, že s dronom nesmiete letieť tak ďaleko, aby ste s ním stratili zreteľný vizuálny kontakt a ani medzi neho a seba nesmiete postaviť žiadnu prekážku, ktorá by vám vo výhľade bránila (stromy, budovu, kopec). Z toho pochopiteľne vyplýva aj zákaz lietania v noci.

Na lietanie okolo osôb potrebuje dron povolenie (ich súhlas)

Aj keď to tak z niektorých videí na internete nepôsobí, so svojím dronom skutočne nesmiete lietať v bezprostrednej blízkosti budov a osôb. Dôvodom týchto opatrení je najmä bezpečnosť, a to nielen v zmysle ochrany zdravia, ale aj ako opatrenie na zachovanie súkromia.

Dron zákon - lietanie v zástavbe
Pravidlá pre drony hovoria, že v hustej mestskej zástavbe si zalietate málokde na svete.

Plošne platí zákaz lietania nad osobami bez ich súhlasu, ak by ste teda chceli zaobstarať výškové zábery na koncerte plnom ľudí a vystúpili nad ich hlavy, ktokoľvek z davu sa môže sťažovať na polícii, ktorá by v takom prípade s najväčšou pravdepodobnosťou zasiahla a urobila kroky potrebné na začatie správneho konania s Dopravným úradom. To by zrejme skončilo značnou finančnou penalizáciou. Aj bez prihliadnutia k zákonu nie je lietanie nad ľuďmi zodpovedné. Či chceme, alebo nie, technika môže zlyhať a niekoho vážne zraniť.

! S dronom nesmiete lietať ani nad pozemnými komunikáciami, pri súhre náhod by ste mohli ohroziť účastníkov prevádzky.

Pri lete s dronom ste zo zákona povinný dodržiavať predpísané vzdialenosti na vzlet a pristátie, od osôb a stavieb a od osídlených oblastí. V tomto prípade je v nej hraničná vzletová hmotnosť dronu 7 kg. Pod ňou musíte dodržiavať vzdialenosť „bezpečnú“, nad ňou už špecifikované hodnoty. V tomto prípade tabuľka nerieši, či je dron využívaný k leteckým prácam – pravidlá sú rovnaké.

i 7 kg je na bežný dron veľa. Orientačne: modely z rodiny DJI Mavic majú menej ako 1 kg, DJI Phantom kilogramovú hranicu prekonáva len o niekoľko sto gramov a maximálna vzletová hmotnosť profesionálneho dronu DJI Inspire 2 je 4 kg.

Vzdialenosť označovaná ako „bezpečná“ nie je zvlášť špecifikovaná a je teda na vás, aby ste ju určili. Pamätajte, že sami nesiete za dron zodpovednosť a je aj vo vašom záujme, aby nikoho neohrozil. V ďalších materiáloch príslušných úradov je bezpečná horizontálna vzdialenosť opísaná ako dvojnásobok výšky. Aj my odporúčame sa týmto riadiť.

Pilotný preukaz dron nevyžaduje, vyššie ako 300 m ale nelietajte

Pretože ste pri lietaní s dronom účastníkom letovej prevádzky bez pilotného preukazu a nijako o ňom neinformujete riadenie letovej prevádzky, musíte sa pohybovať vo vertikálnych limitoch určených pre váš typ lietadla. S dronom – hračkou sa môžete legálne pohybovať vo vzdialenosti nie väčšej ako 300 m od osoby, ktorá ovláda lietadlo – hračku a vo výške nie väčšej ako 30 m (100 ft) nad úrovňou zeme.

Dron zákon – lietanie v noci
Zákon pre drony s priamou viditeľnosťou zakazuje aj lietanie v noci, preto keď sa stmieva, je čas dron uschovať.
i Ak ste pilot dronu – začiatočník, určite sa vyšším polohám vyhnite. Nielenže by ste v nich mohli z nedostatku pozornosti spôsobiť leteckú nehodu, ale tamojšie poveternostné podmienky vyžadujú aj vysokú zručnosť ovládanie dronu.

Rušička dronov vás môže dostať do problémov

Pre majiteľov dronov je určite dobrá správa, že im v SR nikto dron zostreliť nesmie, a to ani na súkromnom pozemku. To ale neocení nikto z tých, komu neslušný pilot dronu naruší súkromie neoprávneným náhľadom do záhrady. V prípade, že sa tak stane, nemáte prakticky príliš veľa možností, ako sa ihneď brániť. Na internete určite nájdete návody na zostrojenie zachytávacej siete do podvesu pod vlastný dron alebo články o špeciálnych zbraniach, ktoré drony šetrne uzemnia, že by ale bol niekto ochotný tieto finančne nákladné riešenia využiť v domácich podmienkach, skôr pochybujeme.

Licencia na dron – letecké práce dronom
Licenciu na dron musíte mať v prípade, že vykonávate letecké práce dronom, z ktorých profitujete.

Čo ale v prípade, kedy dron narúša vaše súkromie, urobiť môžete, je zaobstarať vlastné fotografie dronu a zavolať Polícii SR. Pilot by mal byť na dohľad od dronu, môžete sa po ňom pozrieť a pokúsiť sa ho identifikovať. Môžete ho aj odfotiť, jeho fotografiu však nesmiete nikde zverejniť, len ju predajte polícii. Pokiaľ nie je pilot v priamom vizuálnom kontakte s dronom, porušuje ďalší predpis Dopravného úradu.

i Drony komunikujú so svojimi ovládačmi v dvoch režimoch. Kým v EÚ schválený EC mód má výkon 25 mW, v ostatných krajinách môžete používať (pokiaľ to tamojšie zákony nezakazujú) FCC mód s výkonom 100 mW a teda vyšším dosahom.

A teraz k spomínaným rušičkám: drony možno vyrušiť aj špeciálnym vysielačom – rušičkou dronov – ktorú môžete buď zakúpiť, alebo aj vyrobiť. Ich používanie je ale nelegálne. Mnoho dronov používa na komunikáciu s ovládacími prvkami sieť WiFi, ktorú takéto zariadenia úplne zahltia. Takéto rušenie je ilegálne, rovnako ako rušenie ďalších sietí vrátane GSM. Zakazuje to aj zákon č. 351/2011 Zb. v § 65.

Odsek 1 a 2 § 65 zákona č. 351/2011 Z. z.

"Siete a zariadenia sa zriaďujú a prevádzkujú tak, aby sa predchádzalo škodlivému rušeniu"

"Prevádzkovať možno len také elektrické alebo elektronické zariadenie, ktorého úroveň rušenia vznikajúceho pri prevádzke neprekračuje úroveň, nad ktorou iné zariadenie nemôže fungovať v súlade s jeho určením, a ktoré je skonštruované tak, aby malo primeranú vlastnú odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu, ktorá mu umožní byť v prevádzke v súlade s jeho určením"

Európska únia chystá pre drony ŠPZ

Dnes musia drony registrovať a skúšky skladať len piloti, ktorí využívajú bezpilotné systémy na komerčné účely. To by sa ale mohlo zmeniť s už schváleným návrhom Európskeho parlamentu, ktorý by mal platiť v celej EÚ v roku 2021. Jeho cieľom je podľa EÚ zavedenie bezpečnostných opatrení pre drony, ktorých počet každým dňom rastie, a teda by mohli byť čím ďalej väčším rizikom v prípade, že by nedošlo k vymedzeniu jasných pravidiel.

Pravidlá pre drony – dron ŠPZ
Dron teraz nemusí mať ŠPZ ani nič podobné, EÚ však vytvára nový systém registrácií dronov, ktorý by mohol poznávacie štítky zaviesť.

Najskôr si povedzme, čo zásadné EÚ oproti dnešným slovenským zákonom neobmedzí. Neobmedzí oblasti, kde je možné s dronom lietať. Súčasťou novej legislatívy pre drony je síce rad obmedzení letových oblastí, všetky ale už v SR platia. Pre nás to teda znamená len zjednotenie pravidiel, ako napríklad zákaz lietania okolo ciest alebo mimo dohľadu, pre celú EÚ.

Nové európske pravidlá ale predsa len pocítime. Asi tým najdôležitejším je zavedenie povinnej registrácie všetkých prevádzkovateľov dronov s dopadovou kinetickou energiou väčšou ako 80 J. Táto hodnota je spojená s množstvom kinetickej energie potrebnej na vážne zranenie človeka. Drony, ktoré ju sú schopné pri dopade vyvinúť, sú potenciálne nebezpečné a budú musieť byť registrované.

Pravidlá pre drony – dron ŠPZ
Môžete zaobstarať úchvatné zábery, pravidlá pre drony ale hovoria, že by ste nemali lietať nad hlavami osôb bez ich súhlasu a etika by vám nemala dovoliť narušovať ich súkromie. To je dokonca protizákonné.

A práve teraz prichádza na rad spomínaná ŠPZ pre drony. Na rozdiel od súčasných pravidiel, po uvedení novej legislatívy budú musieť byť registrované prakticky všetky drony, okrem tých najmenších modelov, aj so svojimi pilotmi, nech sú to amatéri, alebo profesionáli. Na registráciu bude potrebné splniť online test a viditeľne dron vybaviť pridelenou poznávacou značkou. Pravidlá pre drony teda nakoniec nevyzerajú tak prísne a všetko by ste mali po ich zavedení zvládnuť z pohodlia domova.

i V AlzaMagazíne pre vás máme aj ďalšie články:

Aby ste lietali dronom s istotou, že neporušujete žiadne pravidlá ani nariadenia, musíte mať niečo načítané, nie je toho však veľa. Veríme, že všetko podstatné komplexne zhrnul tento článok, prečítanie ďalších materiálov ale určite tiež nie je na škodu. Článok pre vás budeme pravidelne aktualizovať, aby ste boli informovaní v prípade akejkoľvek zmeny pravidiel.

Čo sme o pravidlách pre drony napísali skôr?

Dôležitou otázkou je, kedy je dron hračka a kedy ide o bezpilotné lietadlo, na ktoré je potrebný pilotný preukaz. Prípadne môžeme túto otázku formulovať inak: Kedy môžeme používať kvadrokoptéru bez akéhokoľvek povolenia? V prípade, že budeme riadiť „model lietadla“, tak nie. „Model lietadla“ je v rámci leteckých predpisov lietadlo, ktoré sa používa len na rekreačné účely, má hmotnosť pod 20 kg a počas konania musí pilot udržiavať vizuálny kontakt s riadeným lietadlom.

Lietanie s veľkým „L“

Ak kvadrokoptéru nebudete používať na komerčné či akékoľvek zárobkové účely a ovládať ju manuálne vo vašom dohľade, nepotrebujete pilotný preukaz. Video či snímky si môžete natáčať pre osobnú potrebu. Problém môže nastať, ak by ste napríklad používali dron k natáčaniu videa, ktoré by ste chceli speňažiť – v takom prípade by išlo o leteckú prácu bez povolenia.

Aj keď na lietanie s modelmi lietadiel nepotrebujete povolenie, musíte sa riadiť istými pravidlami. K väčšine pravidiel je potrebný len sedliacky rozum. Lietaním s modelom lietadla či dronom sa stávame účastníkmi leteckej prevádzky v rovnakom zmysle, ako je chodec účastník prevádzky cestnej. Aj keď je model malý a ľahký, je potrebné myslieť na to, že pri páde môže niekomu ublížiť alebo spôsobiť škodu, za ktorú bude jeho majiteľ zodpovedný.

Parrot AR.Drone 2.0

Lietanie s dronom je zábavné

Lietanie je potrebné prevádzkovať v bezpečnej vzdialeností od ľudí (odporúča sa minimálne 50 m), od budov a od husto obývaných oblastí. Je veľmi dôležité, aby sme sa s našimi lietajúcimi miláčikmi vyhli leteckej prevádzke. To znamená nelietať v blízkosti letísk, a to ako v blízkosti veľkých medzinárodných, malých športových, tak aj heliportov. Rovnako tak sa musíme vyhnúť leteckej prevádzke aj mimo letiska.

Ďalej by sme sa mali vyhýbať zakázaným leteckým priestorom čiže bezletovým zónam. Na území Slovenskej republiky sú miesta, kde jednoducho nesmie lietať nič. Každého určite napadnú jadrové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach, avšak takýchto priestorov je v Slovenskej republike viac. Pre ich kompletný prehľad je potrebné zakúpiť leteckú mapu, alebo ísť na stránku Letovej prevádzkovej služby Slovenskej republiky.

Čo ale robiť, keď sa vám lietanie s dronom natoľko zapáčilo, že by ste si chceli urobiť letecký preukaz? V tom prípade si detailne naštudujte pravidlá pre lety bezpilotných lietadiel na stránkach (odporúčame na prečítanie aj rekreačným používateľom) a kontaktujte Dopravný úrad.

4,5 81×
RYZE Tello
Dron - HD kamera, dosah prenosu 100 m, doba prevádzky 13 min, max. rýchlosť 15 km/h, autoštart, skladacie, autopristátie, stabilizácia obrazu a mobilná aplikácia, hmotnosť 80 g, súčasťou balenia batéria a model
115 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: CVI516r
4,5 81×
RYZE Tello Boost Combo - kvadrokoptéra RC Drone combo
Dron - HD kamera, dosah prenosu 100 m, max. rýchlosť 29 km/h, skladacie a stabilizácia obrazu, hmotnosť 80 g, súčasťou balenia 3 batérie, model, nabíjacia stanica, rc kábel micro-usb, súprava náhradných vrtúľ a skrutkovač
169 €
Na sklade > 5 ks
Do polnoci objednáš, ráno v AlzaBoxe máš!
Info
Objednávací kód: CVI516q45
Vytlačiť
P-DC1-WEB20
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií