AD mini Homeoffice Alza pre firmy

podmienky súťaže Asus

Verejná súťaž: ASUS ZENBOOK UX31A-R4003X

1.      ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1.Obchodná spoločnosť Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, so sídlom v Prahe 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 17000, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 8573, (ďalej len „Vyhlasovateľ“) organizuje v termíne od 00:00 hodín dňa 1. 7. 2012 do 23:59 hodín dňa 31. 10. 2012 (ďálej len „Lehota trvania“) v Českej republike verejnú súťaž nazvanú „ASUS ZENBOOK UX31A-R4003X“ (ďalej len „Súťaž“) a týmto stanovuje pravidlá a podmienky Súťaže, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke https://www.alza.cz/akce/asus-soutez akce  prevádzkovanej Vyhlasovateľom a sú platné a účinné na území Českej republiky.

2.      PREDMET SÚŤAŽE

2.1.       Predmetom Súťaže je navrhnúť dizajn pobočiek Vyhlasovateľa a vizualizáciu jednotlivých pobočiek Vyhlasovateľa, jedná sa o grafický návrh interiéru nakreslený v akomkoľvek grafickom programe, alebo nakreslený ručne, prevedený do elektronickej podoby, a zaslaný elektronicky vo formáte PDF, jpeg, apod. (ďalej len „Dielo“).
2.2.       Zmyslom Súťaže je reagovať na potreby zákazníkov Vyhlasovateľa a zlepšovať štandard služieb poskytovaných Vyhlasovateľom na pobočkách.
2.3.       Dielo by malo umožniť reagovať na neustály vývoj trhu a štandardy nakupovania u Vyhlasovateľa. Dielo s ohľadom na jeho prípadnú aplikáciu musí byť jedinečné, nezameniteľné a jednoznačne rozlíšiteľné od iných diel, ktoré sú najmä nie však výlučne využívané konkurentmi vyhlasovateľa. 

3.      ZÁKLADNÉ PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI 

3.1.       Každá fyzická osoba nad 18-násť rokov (ďalej len „Súťažiací“), ktorá splní podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách, sa môže zúčastniť Súťaže, ak:
a.         Má plnú spôsobilosť k právnym úkonom;
b.         Nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu k Vyhlasovateľovi, ako i k osobám s Vyhlasovateľom personálne a majetkovo spätými, vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych.
3.2.       Zo Súťaže budú vylúčení tí, ktorí:
a.         Nesplnia podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách;
b.         Budú konať v rozpore so zákonom a/lebo s dobrými mravmi;
c.         Uvedú nepravdivé alebo neúplné informácie.
3.3.       Súťažiaci na základe účasti v Súťažu poskytuje Vyhlasovateĺovi oprávnenie k použitiu Diela (ďalej len „Licencia“), a to na neobmedzené obdobie a bez územného obmedzenia. Súťažiaci Licenciu poskytuje ako výhradnú a nie je oprávnený Dielo používať a poskytnúť licenciu inej osobe okrem Vyhlasovateľa. Súťažiaci tak poskytuje Vyhlasovateľovi oprávnenie k použitiu Diela všetkými zákonom povolenými spôsobmi, vrátaene všetkých úprav Diela. Vyhlasovateľ je oprávnený poskytnúť Dielo alebo jeho ľubovolnú časť tretej osobe. Súťažiaci sa zaväzuje zaistiť Vyhlasovateľovi nerušený výkon práv vyplývajúcich z poskytnutej Licencie a bez zbytočného odkladu učiniť všetky právne kroky k odstráneniu obmedzení vo výkonu týchto práv. Vyhlasovateľ nie je povinný Licenciu k Dielu využiť. Na poskytnutie Licencie nemá vplyv prípadné rozhodnutie Súťažiaceho, že Súťaž nedokončí.
 
 

4.      PRAVIDLÁ ÚČASTI V SÚŤAŽI 

4.1.       Každý Súťažiaci spolu s uvedením svojho mena, priezviska, dátumu narodenia a trvalého bydliska zašle Dielo v elektronickej podobe v štandardnom formáte (grafický návrh interiéru nakreslený v akomkoľvek grafickom programe alebo nakreslený ručne prevedený do elektronickej podoby, a zaslaný elektronicky vo formáte PDF, jpeg, apod., ktorý umožní Vyhlasovateľovi riadne vyhodnotiť Dielo bez zadávania prípadných hesiel apod., v Lehote trvania Súťaže emailom na adresu [email protected], pričom v predmete tohoto emailu uvedie názov Súťaže „ASUS ZENBOOK UX31A-R4003X“.
4.2.       Na neskoro zaslané Diela, teda po uplynutí Lehoty trvania, nebude braný zreteľ.
4.3.       Súťažiaci nemajú právo na náhradu vynaložených nákladov na účasť v Súťaži.
 

5.      CENA V SÚŤAŽI A VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE 

5.1.       Najúspešnejšiemu súťažiacemu bude udelený ASUS ZENBOOK UX31A-R4003X.
5.2.       Vyhlasoovateľ Súťaže vyhodnotí dňa 30. 11. 2012 vo svojom sídle predložené Diela a preverí, že príslušný Účastník splnil podmienky v týchto pravidlách, a v tomto termíne sa zaväzuje Vyhlašovateľ výhercu Súťaže vyhlásiť a to minimálne na svojich webových stránkach https://www.alza.cz.
5.3.       Výhercom Súťaže sa stáva Súťažiaci, ktorý splnil podmienky v týchto pravidlách a ktorý je tvorcom najlepšieho Diela podľa vyhodnotenia prevedeného Vyhlasovateľom Súťaže.
5.4.       Vyhlasovateľ bude výhercu kontaktovať emailom na email výhercu, z ktorého zasielal Súťažné Dielo, a to najneskôr v lehote troch (3) pracovných dní po vyhodnotení Súťaže.
5.5.       Neprevzatá výhra, či výhra Súťažiaceho, ktorý nereaguje na správu Vyhlasovateľa o výhre, prepadajú Vyhlasovateľovi po uplynutí lehoty tridsatich (30) dní od vyhlásenia výsledkov Súťaže.
5.6.       Cena bude výhercovi Súťaže odovzdaná v sídle Vyhlasovateľa Súťaže, ak nebude dohodnuté inak.
5.7.       Proti rozhodnutiu Vyhlasovateľa sa nie je možné odvolať a jeho rozhodnutie o výhercovi Súťaže je tak konečné, neprezkúmateľné a ani ho nie je možné podrobiť súdnemu preskúmaniu.
 

6.      OSOBNÉ ÚDAJE 

6.1.       Zaslaním Diela na adresu [email protected] dáva Súťažiaci Vyhlasovateľovi v zmysle zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niekterých zákonov, v platném a účinnom znení (ďalej len „Zákon“), súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v rozsahu predovšetkým meno, priezvisko, adresa, tel. číslo za účelom preverenia jeho účasti v Súťaži, odovzdaní ceny. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu je účinné okamžikom doručenia Vyhlasovateľovi a má za následok vylúčenie Súťažiaceho z ďalšej účasti v Súťaži vrátane straty nároku na odovzdanie výhry, ak sa tak stane pred jej prevzatím. Súťažiaci má zároveň podľa ust. § 12 Zákona právo prístupu k týmto svojim osobným údajom a podľa ust. 21 tamtiež právo na vysvetlenie, právo ich opraviť, zablokovať alebo požiadovať ich doplnenie či likvidáciu.
6.2.       Účasťou v Sútaži dáva Súťažiaci súhlas s tým, že jeho meno, priezvisko, fotografia a slovné prejavy môžu byť použité pre účely propagácie Vyhlasovateľa a Vyhlasovateľ môže zadarmo použiť všetky slovné prejavy, audio i video nahrávky a fotografie Súťažiaceho, ktoré zabostaral v súvislosti s usporiadaním a vyhodnotením Súťaže a odovzdaním ceny, a to na obdobie piatich (5) rokov od začiatku Súťaže.
 

7.      ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1.       Táto súťaž je vyhlásená v zmyslu ust. § 847 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občiansky zákoník v znení neskorších predpisov.
7.2.       Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo Súťaž odvolať zo závažných dôvodov. Ak dôjde k odvolaniu Súťaže, Vyhlasovateľ je povinný poskytnúť primerané odškodnenie Súťažiacim, ktorí pred odvolaním Súťaže jej podmienky prevažne alebo zčasti už splnili.
7.3.       Vyhlasovateľ prehlasuje, že nie je zodpovedný za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.
7.4.       Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky Súťaže v nepodstatných bodoch a nahradiť cenu v Súťaži za cenu podobného typu alebo odpovedajúcej rovnakej hodnote.
7.5.       Tieto pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Súťažiaci zaslaním Diela na email Vyhlasovateľa  [email protected] vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami.
7.6.       Všeky prípadné spory, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, rieši výhradne Vyhlasovateľ podľa svojho uváženia.
 
V Prahe dňa 30. 6. 2012

Vytlačiť

P-DC1-WEB06
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií