FreeBuy_pravidlá 15. týždeň

Pravidlá súťaže Nakúp zadarmo

pre týždeň 10. 12. 2012 až 16. 12. 2012

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Obchodná spoločnosť Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, sídlom Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (ďalej len „Alza“) organizuje v termíne od 00:00 hodín dňa 10. 12. 2012 do 23:59 hodín dňa 16. 12. 2012 marketingovú súťaž zvanú „NAKÚP ZADARMO“ (ďalej len „Súťaž“) a týmto stanoví pravidlá a podmienky Súťaže, ktoré sú k dispozícií na internetovej stránke https://www.alza.sk/nakup-zadarmo-pravidla prevádzkovanej Alzou.


2. Základné podmienky účasti v súťaži

2.1. Každá fyzická osoba staršia 15 rokov a právnická osoba (ďalej len „Účastník“), ktorá splní podmienky Súťaže uvedenej v týchto pravidlách, sa môže zúčastniť Súťaže, hlavne nie však výlučne:

a. Je plne spôsobilá k právnym úkonom alebo je rozumovo tak vyspelá, že dokáže posúdiť následky svojho jednania ako Účastníka, a zároveň je schopná svoje jednanie ovládnuť;

b. Zakúpi v termíne od 00:00 hodín dňa 10. 12. 2012 do 23:59 hodín dňa 16. 12. 2012 (ďalej len „Termín“) v Alze na jej prevádzkovaných e-shopoch akýkoľvek tovar a/alebo získa licenčné oprávnenie a/alebo si objedná službu (ďalej len „Plnenie“);

c. Preukáže sa riadnou úhradu a nadobudnutie Plnenia podľa hore uvedeného, tj. prevzatie Plnenia, najneskor ku dňu vyhlášenia výsledkov;

d. Účastník sa môže účastniť s jedným daňovým dokladom týkajúcim sa Plnenia (aj napriek tomu, že sa týka viac položiek) iba jedenkrát. Viacnásobná účasť v tejto Súťaži je možná, ale vždy s novým číslom daňového dokladu, to jest so získaním ďalšieho Plnenia od Alzy;

e. Nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu k Alze, ako aj k osobám s Alzou personálne a majetkovo spätými, vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych.

2.2. Zo Súťaže budú vylúčení, prípadne im nebudú poskytnuté výhry, tí, ktorí:

a. Nesplnia podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách;

b. Budú jednať v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi a/alebo sa dopustia podvodného jednania v súvislosti so Súťažou;

c. Uvedú v Súťaži nepravdivé alebo neúplné informácie.

3. Pravidla účasti v súťaži

3.1. Každý Účastník odpovie v Termíne do tridsiatich (30) minút po objednaní Plnenia na otázku „Koľko si myslíte, že Alza celkom predá MB operačnej pamäte v notebookoch v období od pondelka 17. 12. 2012 do nedele 23. 12. 2012 (12:00)?“ (ďalej len „Otázka“), pričom tým, že zadá odpoveď na Otázku do príslušného okienka, potvrdzuje, že splňuje podmienky pre účasť v Súťaži a mieni sa jej zúčastniť a odsúhlasí svoje kontaktné údaje z príslušnej objednávky Plnenia aj pre Súťaž. Registrácia odpovede Účastníka na Otázku sa prevedie až po vykonaní transakcie týkajúcej sa Plnenia, teda prijatia Plnenia Účastníkom, so spätnou účinnosťou k času poskytnutia odpovede na Otázku Účastníkom.

3.2. Po vykonanej registrácii zašle Alza Účastníkovi potvrdzovací email mimo iného s Otázkou a odpoveďou Účastníka na Otázku spolu s podmienkami Súťaže.

3.3. V prípade, že bude z akéhokoľvek dôvodu zrušená zmluva týkajúca sa Plnenia, (byť čiastočne), alebo dobropisovaná, ktorého fakturácia bola využitá k účasti a výhre v Súťaži, bude výherca povinný bezodkladne výhru vrátiť Alze, prípadne mu nebude umožnené využiť šek na nákup tovaru v Alze, týmto si Alza vyhradzuje právo šeky deaktivovať.

3.4. Alza pre spresnenie uvádza, že termínom „predá“ v Otázke sa rozumie: „zákazníci objednajú v Alze a Alza vystaví daňový doklad“.

3.5. Alza ďalej uvádza, že termínom „notebooky“ v Otázke sa rozumie: „všetky predané produkty zaradené v kategórii https://www.alza.sk/notebooky/18842920.htm“.


4. Ceny v súťaži

4.1. Účastníci Súťaže môžu pri splnení podmienok v týchto pravidlách vyhrať nasledujúce:
1. – 100. cena – Šek/y na nákup tovaru v Alze na portáloch prevádzkovaných Alzou v hodnote Plnenia vrátane DPH, kedy tieto šeky možno použiť jednotlivo či vo svojom súhrne na jednu či viac transakcií v termíne do 31. 1. 2013, avšak v žiadnom prípade nie je možné tieto šeky vymeniť za peniaze.

4.2. Alza vyhodnotí dňa 24. 12. 2012 vo svojom sídle došlé odpovede na Otázku a preverí, že príslušný Účastník splnil podmienky týchto pravidiel.

4.3. Výhercami Súťaže sa stávajú Účastníci Súťaže, ktorí splnili podmienky v týchto pravidlách a odpovedali správne na Otázku. V prípade, že žiadny Účastník neodpovie správne na otázku, budú ceny rozdelené podľa blízkosti k správnej odpovedi na Otázku. V prípade zhody dvoch či viacerých tipov na Otázku, teda tzv. blízkosti k správnej odpovedi na Otázku, bude mať prednosť ten, ktorý bol doručený Alze skôr.

4.4. Alza bude považovať za správnu odpoveď na Otázku údaj získaný z informačného systému Alzy.

4.5. Alza bude výhercu kontaktovať elektronicky na email výhercu, ktorý uviedol Účastník pred odpoveďou na Otázku, a to najneskôr v lehote troch (3) pracovných dní po vyhodnotení Súťaže.

4.6. Neprevzaté výhry, resp. kupóny, ktoré sa napodarilo doručiť výhercovi, prepadajú po uplynutí lehoty triciatich (30) dní od vyhlásenia výsledkov Súťaže v Alze.

4.7. Cena bude výhercovi odovzdaná Alzou elektronicky na email, ktorý zadal Účastník ako kontaktný pri objednávke Plnenia, ak nebude dohodnuté inak. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že Alza vykoná aktivácie šeku na nákup tovaru Alzy na portáloch prevádzkovaných Alzou pre výhercu najskôr šestnácty (16.) deň po vyhlášení výsledkov.


5. Osobné údaje

5.1. Zaslaním odpovede na Otázku dáva Účastník Alze v zmysle zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon“), súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v rozsahu hlavne meno, priezvisko, adresa za účelom preverenia jeho účasti v Súťaži a odovzdaní ceny. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu je účinné okamžikom doručenia Alze a má za následok vylúčenie Účastníka z ďalšej účasti v Súťaži vrátane straty nároku na odovzdanie výhry, ak sa tak stane pred jej prevzatím. Účastník má zároveň podľa ust. § 12 Zákona právo prístupu k týmto svojim osobným údajom a podľa ust. 21 tamtiež právo na vysvetlenie, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich doplnenie či likvidáciu.

5.2. Účasťou v Súťaži dáva Účastník súhlas s tým, že jeho meno, priezvisko, kontaktné mesto, fotografia a slovné prejavy môžu byť použité pre účely propagácie Alzy a Alza môže zadarmo použiť všetky slovné prejavy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, ktoré obstaral v súvislosti s organizovaním a vyhodnotením Súťaže a odovzdaním ceny, a to na obdobie piatich (5) rokov od počiatku Súťaže.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. V zmysle ust. § 845 zákona č. 40/1964 Sb., občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nie je možné výhru zo Súťaže vymáhať.

6.2. Alza prehlasuje, že nie je zodpovedná za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.

6.3. Alza si vyhradzuje právo zmeniť podmienky Súťaže a nahradiť ceny v Súťaži za ceny podobného typu alebo odpovedajúcej rovnakej hodnote.

6.4. Tieto pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, přičom každý Účastník zaslaním odpovede na Otázku vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami.

6.5. Všetky prípadné spory, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, rieši výhradne Alza podľa svojho uváženia.


V Prahe dňa 7. 12. 2012

Vytlačiť

P-DC1-WEB03
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií