Pravidla soutěže 12x XBOX 360 zdarma

1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00,  zapsána v obchohodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Alza“) organizuje v termínu od 00:00 hodin do 20:00 hodin dne 16.1. 2013 (dále jen „Doba konání“) marketingovou soutěž zvanou „12x XBOX ZDARMA“ (dále jen „Soutěž“) s výběrem výherce každou hodinu od 09:00 hodin do 20:00 hodin dne 16.1. 2013 (dále jen „Doba výběru“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce provozované Alzou.

2.      ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

 
2.1. Každá fyzická osoba starší 15-ti let a právnická osoba (dále jen „Účastník“), která splní podmínky    Soutěže uvedené v těchto pravidlech, se může účastnit Soutěže, zejména nikoliv však výlučně:

a. Je plně způsobilá k právním úkonům nebo je rozumově tak vyspělá, že dokáže posoudit následky svého jednání jako Účastníka, a zároveň je schopná své jednání ovládnout, nebo je řádně založená v souladu s příslušnými právními předpisy;
b. Zakoupí v Době konání u Alzy na jí provozovaných e-shopech jakékoliv zboží a/nebo získá licenční oprávnění a/nebo si objedná službu (dále jen „Plnění“) v minimální hodnotě 1.000,- Kč /40 € (slovy: jeden tisíc korun českých/ čtyřicet Euro) včetně příslušné sazby DPH;
c. Prokáže řádnou úhradu a nabytí Plnění dle shora uvedeného, mj. převzetí Plnění nejpozději ke dni předání výhry;
d. Účastník se může účastnit s jedním daňovým dokladem týkající se Plnění (byť se týká více položek) pouze jedenkrát. Vícenásobná účast v této Soutěži je možná, ale vždy s novým číslem daňového dokladu, to jest se získáním dalšího Plnění od Alzy;
e. Sdělí Alze své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu a kontaktní telefon;
f.  Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Alze, jakož i k osobám s Alzou personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.
 

2.2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:

a.  Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
b.  Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
c.  Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.
 

2.3. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

3.      PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI

 
3.1. Každý Účastník, který si objedná Plnění v Době konání a odpoví v Době konání na otázku „Jak se nazývá náš revoluční způsob nakupování? /Ako sa volá náš revolučný spôsob nakupovania? “ (dále jen „Otázka“) bude mít nárok v případě správně odpovědi být zařazen do slosování o nepeněžitou výhru, o jeden výrobek XBOX, přičemž tím, že zadá odpověď na Otázku do příslušného okénka, potvrzuje, že splňuje podmínky pro účast v Soutěži a hodlá se jí účastnit a odsouhlasí své kontaktní údaje z příslušné objednávky Plnění i pro Soutěž.

3.2. V případě, že bude z jakéhokoliv důvodu zrušena smlouva týkající se Plnění, (byť částečně), nebo dobropisována, jehož fakturace byla využita k účasti a výhře v Soutěži, bude výherce povinen neprodleně výhru vrátit Alze, případně mu nebude umožněno výhru si převzít. 

4.      CENY V SOUTĚŽI

 
4.1. Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující:
 
1. – 12. cena – XBOX (dále jen „Produkt“).
 
4.2.  Alza vyhodnotí v Době výběru ve svém sídle došlé odpovědi na Otázku a prověří, že příslušný Účastník splnil podmínky v těchto pravidlech. Alza každou celou hodinu v Době výběru ve svém sídle vyhodnotí odpovědi na Otázku ze všech zákazníků, kteří si objednali Plnění od začátku Doby konání do příslušné hodiny v Době výběru (poprvé tak v 9:00 hodin) a v případě více správných odpovědí provede losování jednoho Účastníka ze všech zákazníků, kteří si do konce předmětné hodiny Doby výběru od začátku Doby konání Soutěže objednali Plnění a správně odpověděli na Otázku. Losování proběhne celkem dvanáctkrát a v Soutěži bude rozdáno celkem dvanáct (12) Produktů, každou hodinu Doby výběru bude rozdán jeden Produkt. Losování bude provádět pověřený zaměstnanec Alzy, přičemž vyhraje ten Účastník, jehož odpověď na otázku byla správná a jehož číslo objednávky bude vylosováno.

4.3. Alza bude považovat za správnou odpověď na Otázku údaj získaný z informačního systému Alzy, tj. budou slosovány pouze objednávky Plnění Účastníků přijaté informačním systémem Alza.

4.4. Alza bude výherce Produktu kontaktovat ve smyslu údajů sdělených Účastníkem při objednávce Plnění, a to nejpozději ve lhůtě tří (3) pracovních dnů po vyhodnocení Soutěže.

4.5. Nepřevzaté výhry, které se nepodaří doručit výherci, propadají po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení výsledků Soutěže Alze.

4.6. Cena bude výherci předána Alzou nejdříve patnáctý (15.) den po převzetí Plnění Účastníkem.
 

5.      OSOBNÍ ÚDAJE

 
5.1. Zasláním odpovědi na Otázku dává Účastník Alze ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Alze a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

5.2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Alzy a Alza může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období pěti (5) let od počátku Soutěže. 

6.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 
6.1. Ve smyslu ust. § 845 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů nelze výhru ze Soutěže vymáhat.

6.2. Alza prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

6.3. Alza si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.

6.4. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník zasláním odpovědi na Otázku vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

6.5. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Alza dle svého uvážení.
 
 
V Praze dne 14. 1. 2013

Vytlačiť

P-DC1-WEB06
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií