Pravidlá súťaže 100 tabletov zadarmo - 8. 4. 2013 - 14. 4. 2013

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA


1.1. Obchodná spoločnosť Alza.cz a.s, IČO 27082440, DIČ CZ27082440, sídlom Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prahe, oddiel B, vložka 8573, (ďalej len „Alza“) organizuje v termíne od 00:01 hodín dňa 8. 4. 2013 do 23:59 hodín dňa 14. 4. 2013 (ďalej len „Doba konania“) marketingovú súťaž zvanú „“ (ďalej len „Súťaž“) a týmto stanovujú pravidlá a podmienky Súťaže, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke https://www.alza.sk/100tabletu prevádzkovanej Alzou.


2. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI


2.1. Každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov a právnická osoba (ďalej len „Účastník“), ktorá splní podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách, sa môže zúčastniť Súťaže, najmä nie však výlučne:
a.   Je plne spôsobilá na právne úkony alebo je rozumovo tak vyspelá, že dokáže posúdiť následky svojho konania ako Účastníka, a zároveň je schopná svoje konanie ovládnuť, alebo je riadne založená v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
b.  Kúpi v Dobe konania u Alzy na jej prevádzkovaných e-shopoch akýkoľvek tovar a / alebo získa licenčné oprávnenie a / alebo si objedná službu (ďalej len „Plnenie“) v minimálnej hodnote 300, - Kč (slovom: tristo korún českých) alebo 12 eur (slovom: dvanásť eur) vrátane príslušnej sadzby DPH (ďalej len „Minimálna hodnota“);
c.  Preukáže riadnu úhradu a nadobudnutie Plnenia podľa vyššie uvedeného, ??oi. prevzatie Plnenia najneskôr ku dňu odovzdania výhry;
d.  Účastník sa môže zúčastniť s jedným daňovým dokladom týkajúceho sa Plnenia (hoci sa týka viacerých položiek) iba raz. Viacnásobná účasť v tejto Súťaži je možná, ale vždy s novým číslom daňového dokladu, to znamená so získaním ďalšieho Plnenia aspoň v Minimálnej hodnote od Alzy;
e.  Poskytne Alze svoje kontaktné údaje, najmä svoje meno, priezvisko, adresu vrátane krajiny, email a mobilný telefón;
f.  Nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu k Alze, ako aj osobám s Alzou personálne či majetkovo spätými, vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych.
2.2. Zo Súťaže budú vylúčení, prípadne im nebudú poskytnuté výhry, tí, ktorí:
a.  Nesplnia podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách;
b. Budú konať v rozpore so zákonom a / alebo s dobrými mravmi a / alebo sa dopustia
    podvodného konania v súvislosti so Súťažou;
c. Uvedú v Súťaži nepravdivé alebo neúplné informácie;
d. Ukončia zmluvu na Plnenie prípadne im bude Plnenie dobropisované.
2.3. V prípade vylúčenia Účastníka nemá takýto Účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktorá by mu mohla vzniknúť.


3. PRAVIDLÁ ÚČASTI V SÚŤAŽI


3.1. Každý Účastník, ktorý si objedná Plnenie v Dobe konania a odpovie v Dobe konania na otázku „Koľko má Alza spolu na Slovensku a v Čechách pobočiek??“ (ďalej len „Otázka") bude mať možnosť vyhrať nefinančnú výhru, resp. v prípade viacerých správnych odpovedí byť zaradený do žrebovania o nefinančnú výhru, o jeden tablet špecifikovaný nižšie, pričom tým, že zadá odpoveď na Otázku do príslušného okienka, potvrdzuje, že spĺňa podmienky pre účasť v Súťaži a chce sa jej zúčastniť a odsúhlasí svoje kontaktné údaje z príslušnej objednávky Plnenie aj pre Súťaž.
3.2. V prípade, že bude z akéhokoľvek dôvodu zrušená zmluva týkajúca sa Plnenia (hoci len čiastočne), alebo dobropisovaná, ktorého fakturácia bola využitá k účasti a výhre v Súťaži, bude výherca povinný bezodkladne výhru vrátiť Alze, prípadne mu nebude umožnené výhru si prevziať.


4. CENY V SÚŤAŽI


4.1. Účastníci Súťaže sa môžu pri splnení podmienok v týchto pravidlách vyhrať nasledujúce:
- 100. cena - Tablet Sencor Element 8V3 16GB White Aluminium (ďalej len „Produkt").
4.2. Alza vyhodnotí v nasledujúci pracovný deň v 8:00 hodín po Dobe konania vo svojom sídle prijaté odpovede na otázku a preverí, že príslušný Účastník splnil podmienky v týchto pravidlách.
4.3. Výhercom sa stáva Účastník Súťaže, ktorý splnil podmienky tejto Súťaže a správne odpovedal na otázku. V prípade viacerých správnych odpovedí na otázku ako je poskytovaných Produktov, budú výhercovia vyžrebovaní povereným zamestnancom Alzy, kedy vyhrá ten Účastník, ktorý splnil podmienky tejto Súťaže a odpovedal správne na otázku a ktorého číslo faktúry vystavenej Alzou na Plnenie bude vyžrebované.
4.4. Jednotliví výhercovia vrátane svojho mena, priezviska, mesta a štátu bydliska budú po vyhodnotení zverejnení na http :// www.alza.sk/100tabletu.
4.5. Alza bude považovať za správnu odpoveď na Otázku údaj získaný z informačného systému Alzy, oi. teda budú žrebované len objednávky Plnenia Účastníkov prijaté a vyfakturované informačným systémom Alza.
4.6. Alza bude výhercu Produktu kontaktovať na mobilný telefón nahlásený Účastníkom pri objednávke Plnenia, a to najskôr v lehote pätnástich (15.) dní po vyhodnotení Súťaže, kedy Alza pošle výhercovi Produktu SMS s výherným kódom a informáciou o platnosti poukazu v tomto znení: "Vyhrali ste! Jedinečný poukaz pre vyzdvihnutie výhry XXXXXXXXXX. Platnosť poukazu od xx xx do XX.XX.XXX. Viac informácií na www.alza.sk/100tabletu .“
4.7. Neprevzaté výhry, príp. výhry, ktoré nemožno odovzdať vylosovaným výhercom, pretože sa zistí, že nesplnili podmienky Súťaže, budú odovzdané náhradníkom, ktorí budú vybraní povereným zamestnancom Alzy z Účastníkov, ktorí splnili podmienky Súťaže a odpovedali správne na Otázku. Bez ohľadu na uvedené, výhry, ktoré sa nepodarí doručiť výhercovi, prepadajú po uplynutí lehoty tridsiatich (30) dní od vyhlásenia výsledkov Súťaže Alzy.
4.8. Cena bude výhercovi odovzdaná Alzou, teda Alza bude aktivovať kód na odber Produktu, najskôr pätnásty (15.) deň po obdržaní výherného kódu, kedy si Alza vyhradzuje právo vykonať kontrolu splnenia podmienok Súťaže. Najneskôr do štrnástich (14) dní po vykonanej aktivácii výherného kódu výherca môže vložiť jedenkrát (1x) výherný kód na webe www.alza.sk do poľa „Zľavový kód / Darčekový šek", čím sa mu do košíka vloží automaticky zadarmo Produkt, kedy si výherca ďalej zvolí, či si zdarma vyzdvihne produkt v sídle Alzy alebo si zvolí inú dopravu, ktorú však bude musieť uhradiť sám.
4.9. O prípadnom vyradení zo Súťaže je výherca informovaný telefonicky a je mu oznámený dôvod jeho vyradenia povereným zamestnancom Alzy.
4.10. Alza neposkytuje na Produkt žiadnu záruku, avšak v prípade poškodenia Produktu priamo z výroby vykoná výmenu Produktu.


5. OSOBNÉ ÚDAJE


5.1. Zaslaním odpovede na Otázku dáva Účastník Alze v zmysle zákona č 101/2000 Z. z., O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon"), súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v rozsahu najmä meno, priezvisko, adresa a kontaktný telefón za účelom preverenia jeho účasti v Súťaži a odovzdania ceny. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia Alze a má za následok vylúčenie Účastníka z ďalšej účasti v Súťaži vrátane straty nároku na odovzdanie výhry, stane sa tak pred jej prevzatím. Účastník má zároveň podľa ust § 12 Zákona právo prístupu k týmto svojim osobným údajom a podľa ust § 21 taktiež právo na vysvetlenie, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich doplnenie alebo likvidáciu.
5.2. Účasťou v Súťaži dáva Účastník súhlas tým, že jeho meno, priezvisko, kontaktné mesto, fotografia a slovné prejavy môžu byť použité pre účely propagácie Alzy vrátane zasielania obchodných oznámení a Alza môže bezplatne používať všetky slovné prejavy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, ktoré zaobstarala v súvislosti s usporiadaním a vyhodnotením Súťaže a odovzdaním ceny, a to na obdobie piatich (5) rokov od začiatku Súťaže.


6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


6.1. V zmysle ust § 845 zákona č 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, nemožno výhru zo Súťaže vymáhať.
6.2. Alza prehlasuje, že nie je zodpovedná za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.
6.3. Alza si vyhradzuje právo zmeniť podmienky Súťaže a nahradiť ceny v Súťaži za ceny podobného typu alebo zodpovedajúce rovnakej hodnote.
6.4. Tieto pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Účastník zaslaním odpovede na otázku vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami.
6.5. Všetky prípadné spory, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, rieši výhradne Alza podľa svojho uváženia.

 V Prahe, dňa 22. 2. 2013

Vytlačiť

P-DC1-WEB08
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií