Alza days prosinec Alza days prosinec

Pravidlá súťaže 12× notebook Acer

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Obchodná spoločnosť Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, sídlom Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 8573, (ďalej len „Alza") organizuje v termíne od 00:01 hodín do 18:00 hodín dňa 22. 11. 2013 (ďalej len „Doba konania“) s výberem výhercu po ukončení súťaže, najneskôr v 20:00 hodín dňa 22. 11. 2013 (ďalej len „Doba výberu“) marketingovú súťaž zvanú „12× notebook Acer“ (ďalej len „Súťaž“) a týmto stanovujú pravidlá a podmienky Súťaže, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke prevádzkovanej Alzou.

2. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

2.1. Každá fyzická osoba staršia 18-násť (slovom: osemnásť) rokov a právnická osoba (ďalej len „Účastník“) s adresou doručovania v Slovenskej republike, ktorá splní podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách, sa môže zúčastniť Súťaže, najmä nie však výlučne:

  • a. Je plne spôsobilá na právne úkony, alebo je riadne založená v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
  • b. Zakúpi v dobe konania u Alzy na jej prevádzkovaných e-shopoch akýkoľvek tovar a/alebo získa licenčné oprávnenie a/alebo si objedná službu (ďalej len „Plnenie“) v minimálnej hodnote 12 Eur (slovami: dvanásť eur) vrátane príslušnej sadzby DPH;
  • c. Preukáže riadnu úhradu a nadobudnutie Plnenia podľa vyššie uvedeného, oi prevzatie Plnenia najneskôr ku dňu odovzdania výhry;
  • d. Účastník sa môže zúčastniť s jedným daňovým dokladom týkajúceho sa Plnenia (hoci sa týka viacerých položiek) iba jedenkrát. Viacnásobná účasť v tejto Súťaži je možná, ale vždy s novým číslom daňového dokladu, to znamená so získaním ďalšieho Plnenia od Alzy;
  • e. Oznámi Alze svoje kontaktné údaje, najmä svoje meno, priezvisko, adresu a kontaktný telefón;
  • f. Nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu k Alze, ako aj k osobám s Alzou personálne a majetkovo spätými, vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych.

2.2. Zo Súťaže budú vylúčení, prípadne im nebudú poskytnuté výhry, tí, ktorí:

  • Nesplnia podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách;
  • Budú konať v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi a/alebo sa dopustia podvodného konania v súvislosti so Súťažou;
  • Uvedú v Súťaži nepravdivé alebo neúplné informácie.

2.3. V prípade vylúčenia Účastníka nemá taký Účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktorá by mu mohla vzniknúť.

3. PRAVIDLÁ ÚČASTI V SÚŤAŽI

3.1. Každý Účastník, ktorý si objedná Plnenie v Dobe konania a odpovie v Dobe konania na otázku „Koľko dostanete od Alza.sk e-kníh zadarmo pri nákupe nad 120,- Eur?“ (ďalej len „Otázka“) bude mať možnosť vyhrať nepeňažnú výhru, resp. v prípade viacerých správnych odpovedí byť zaradený do žrebovania o nepeňažnú výhru, o notebook Acer Aspire špecifikované nižšie, pričom tým, že zadá odpoveď na Otázku do príslušného okienka, potvrdzuje, že spĺňa podmienky pre účasť v Súťaži a chce sa jej zúčastniť a odsúhlasí svoje kontaktné údaje z príslušnej objednávky Plnenia aj pre Súťaž.

3.2. V prípade, že bude z akéhokoľvek dôvodu zrušená zmluva týkajúca sa Plnenia, (hoci len čiastočne) alebo dobropisovaná, ktorého fakturácia bola využitá k účasti a výhre v Súťaži, bude výherca povinný bezodkladne výhru vrátiť Alze, prípadne mu nebude umožnené výhru si prevziať.

4. CENY V SÚŤAŽI

4.1. Účastníci Súťaže môžu pri splnení podmienok v týchto pravidlách vyhrať nasledujúce:

  • 1. – 12. cena – notebook Acer Aspire V5-132P (ďalej len „Cena“).

4.2. Alza vyhodnotí najneskôr nasledujúci pracovný deň po Dobe konania odpovede na Otázku zo všetkých Účastníkov, ktorí si objednali Plnenie v Dobe konania, v prípade viacerých správnych odpovedí vykoná žrebovanie celkom dvanástich výhercov zo všetkých Účastníkov s adresou doručovania v Slovenskej republike, ktorí si do konca Doby konania Súťaže objednali Plnenie a správne odpovedali na Otázku. V Súťaži bude rozdaných celkovo dvanásť (12) Cien, kedy každý z dvanástich (12) výhercov získa Cenu, teda jeden (1) notebook špecifikovaný vyššie. Žrebovanie bude vykonávať poverený zamestnanec Alzy, pričom vyhrá ten Účastník, ktorého odpoveď na otázku bola správna a ktorého číslo objednávky v prípade viacerých správnych odpovedí bude vyžrebované. Vyhrá ten Účastník, ktorého odpoveď na Otázku bola správna a ktorého číslo objednávky v prípade viac správnych odpovedí bude vyžrebované.

4.3. Alza bude považovať za správnu odpoveď na Otázku údaj získaný z informačného systému Alzy, t.j. budú žrebované iba objednávky Plnenia Účastníkov prijaté informačným systémom Alza.

4.4. Alza bude výhercu Ceny kontaktovať v zmysle údajov oznámených Účastníkom pri objednávke Plnenia, a to najneskôr v lehote troch (3) pracovných dní po vyhodnotení Súťaže.

4.5. Neprevzaté výhry, ktoré sa nepodarí doručiť výhercovi, prepadajú po uplynutí lehoty tridsiatich (30) dní od vyhlásenia výsledkov Súťaže Alze.

4.6. Cena bude výhercovi odovzdaná Alzou najskôr pätnásty (15.) deň po prevzatí Plnenia Účastníkom.

5. OSOBNÉ ÚDAJE

5.1. Zaslaním odpovede na Otázku dáva Účastník Alze v zmysle zákona č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon“), súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v rozsahu najmä meno, priezvisko, adresa a kontaktný telefón za účelom preverenia jeho účasti v Súťaži a odovzdania ceny. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia Alze a má za následok vylúčenie Účastníka z ďalšej účasti v Súťaži vrátane straty nároku na odovzdanie výhry, ak sa tak stane pred jej prevzatím. Účastník má zároveň podľa ust. § 12 Zákona právo prístupu k týmto svojim osobným údajom a podľa ust. § 21 tatiež právo na vysvetlenie, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich doplnenie alebo likvidáciu.

5.2. Účasťou v Súťaži dáva Účastník súhlas tým, že jeho meno, priezvisko, kontaktné mesto, fotografie a slovné prejavy môžu byť použité pre účely propagácie Alzy a Alza môže zdarma použiť všetky slovné prejavy, audio aj video nahrávky a fotografie Účastníka, ktoré vydal v súvislosti s organizovaním a vyhodnotením Súťaže a odovzdaním ceny, a to na obdobie piatich (5) rokov od začiatku Súťaže.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. V zmysle ust. § 845 zákona č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, nemožno výhru zo Súťaže vymáhať.

6.2. Alza prehlasuje, že nie je zodpovedná za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.

6.3. Alza si vyhradzuje právo zmeniť podmienky Súťaže a nahradiť ceny v Súťaži za ceny podobného typu alebo zodpovedajúce rovnakej hodnote.

6.4. Tieto pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Účastník zaslaním odpovede na Otázku vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami.

6.5. Všetky prípadné spory, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, rieši výhradne Alza podľa svojho uváženia.

V Prahe, dňa 21. 11. 2013
Vytlačiť

P-DC1-WEB07
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií