Vyberte prvok na stránke, ktorého sa chyba týka

Naše pobočky sú otvorené iba v režime výdajní.
Viac informácií k prevzatiu objednávok.

Pre rýchlejší výdaj na pobočkách odporúčame využiť vyzdvihnutie cez aplikáciu.

Pre reklamáciu alebo vrátenie tovaru, využite prosím online formulár.

Velkolepý výprodej Späť do formy

Pravidlá súťaže o 5× Samsung Galaxy S5

Marketingová znalostná súťaž bez žrebovania
5× SAMSUNG GALAXY S5 ZADARMO

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE
  1. Obchodná spoločnosť Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, sídlom Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 8573, (ďalej ln „Alza“) organizuje v termíne od 00:01 hodín dňa 4. 10. 2014 do 23:59 hodín dňa 5. 10. 2014 (ďalej len „Doba konania“) marketingovú znalostnú súťaž bez žrebovania zvanú „5× SAMSUNG GALAXY S5 ZADARMO“ (ďalej len „Súťaž“), a týmto stanoví pravidlá a podmienky Súťaže, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke www.alza.sk.
 2. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
  1. Každá svojprávna fyzická osoba (ďalej len „Účastník“), ktorá splní podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách, sa môže zúčastniť Súťaže, najmä nie však výlučne:
   1. Je plne svojprávna a plne spôsobilá k právnym konaniam;
   2. Zakúpi v Dobe konania u Alzy na jej prevádzkovaných e-shopoch akýkoľvek tovar a/alebo získa licenčné oprávnenie a/alebo si objedná službu (dále jen „Plnenie“) v minimálnej hodnote 80 Eur (slovom osemdesiat eur) alebo jej ekvivalentu vrátane príslušnej sadzby DPH (ďalej len „Minimálna hodnota“);
   3. Preukáže riadnu úhradu a nadobudnutie Plnenia podľa vyššie uvedeného, o.i. prevzatie Plnenia v Slovenskej republike najneskôr ku dňu odovzdania výhry;
   4. Účastník sa môže zúčastniť s jedným daňovým dokladom týkajúceho sa Plnenia (hoci sa týka viacerých položiek) iba jedenkrát. Viacnásobná účasť v tejto Súťaži je možná, ale vždy s novým číslom daňového dokladu, tj. so získaním ďalšieho Plnenia aspoň v Minimálnej hodnote od Alzy;
   5. Oznámi Alze svoje kontaktné údaje, najmä svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu vrátane krajiny, email a mobilný telefón;
   6. Nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu k Alze, ako aj k osobám s Alzou personálne a majetkovo spätými, vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych.
  2. Zo Súťaže budú vylúčení, prípadne im nebudú poskytnuté výhry, tí, ktorí:
   1. Nesplnia podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách;
   2. Budú konať v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi a/alebo sa dopustí podvodného konania v súvislosti so Súťažou;
   3. Uvedú v Súťaži nepravdivé alebo neúplné informácie;
   4. Ukončia zmluvu na Plnenie prípadne im bude Plnenie dobropisované.
  3. V prípade vylúčenia Účastníka nemá taký Účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktorá by mu mohla vzniknúť.
 3. PRAVIDLÁ ÚČASTI V SÚŤAŽI
  1. Účastník, ktorý si objedná Plnenie v Dobe konania a odpovie správne v Dobe konania na otázku „Z akej krajiny pochádza spoločnosť Samsung?“ (ďalej len „Otázka“) bude mať možnosť získať nepeňažnú výhru, každý stý Účastník, ktorý odpovedal správne a splní podmienky Súťaže, získa jeden smartfón špecifikovaný nižšie, pričom tým, že zadá odpoveď na Otázku do príslušného okienka, potvrdzuje, že spĺňa podmienky pre účasť v Súťaži a chce sa jej zúčastniť, a odsúhlasí svoje kontaktné údaje z príslušnej objednávky Plnenie aj pre Súťaž.
  2. V prípade, že bude z akéhokoľvek dôvodu zrušená zmluva týkajúca sa Plnenia (hoci len čiastočne), alebo dobropisovaná, ktorého fakturácia bola využitá na účasť a výhre v Súťaži, bude výherca povinný bezodkladne výhru vrátiť Alze, prípadne mu nebude umožnené výhru si prevziať.
 4. CENY V SÚŤAŽI
  1. Účastníci Súťaže môžu pri splnení podmienok v týchto pravidlách vyhrať nasledujúce:

   1. – 5. cena – SAMSUNG GALAXY S5 (ďalej len „Produkt“).

  2. Alza vyhodnotí v nasledujúci pracovný deň do 15.00 hodín po Dobe konania vo svojom sídle doručené odpovede na Otázku a preverí, že príslušný Účastník splnil podmienky v týchto pravidlách.
  3. Výhercom sa stáva Účastník Súťaže, ktorý splnil podmienky tejto Súťaže, o.i. odpovedal správne na Otázku v stanovenom poradí, pričom piatu cenu získava ten, ktorý odpovedal na Otázku správne v poradí ako päťstý.
  4. Jednotliví výhercovia vrátane svojho mena, priezviska, dátumu narodenia, mesta a štátu bydliska budú po vyhodnotení zverejnení na www.alza.sk.
  5. Alza bude považovať za správnu odpoveď na Otázku údaj získaný z informačného systému Alzy, o.i. teda budú vyhodnotené iba objednávky Plnenia Účastníkov prijaté a vyfakturované informačným systémom Alza.
  6. Alza bude výhercu Produktu kontaktovať na mobilný telefón oznámený Účastníkom pri objednávke Plnenia, a to najneskôr v lehote troch (3) pracovných dní po vyhodnotení Súťaže, kedy Alza s výhercom potvrdí splnenie podmienok Súťaže a po tomto preverení s kladným výsledkom zašle výhercovi výhru.
  7. Neprevzaté výhry, príp. výhry, ktoré nemožno odovzdať výhercom, lebo sa zistí, že nesplnili podmienky Súťaže a/alebo ktoré sa nepodarí doručiť výhercovi, prepadajú po uplynutí lehoty tridsiatich (30) dní od vyhlásenia výsledkov Súťaže Alze.
  8. Cena bude výhercovi odovzdaná Alzou najskôr pätnásty (15.) deň po obdržaní výherného kódu, kedy si Alza vyhradzuje právo vykonať kontrolu splnenia podmienok Súťaže.
  9. O prípadnom vyradení zo Súťaže je výherca informovaný telefonicky a je mu oznámený dôvod jeho vyradenia povereným zamestnancom Alzy.
  10. Alza neposkytuje na Produkt žiadnu záruku, avšak v prípade poškodenia Produktu priamo z výroby vykoná výmenu Produktu.
 5. OSOBNÉ ÚDAJE
  1. Zaslaním odpovede na Otázku dáva Účastník Alze v zmysle zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon“), súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v rozsahu najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a kontaktný telefón za účelom preverenia jeho účasti v Súťaži a odovzdania ceny. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia Alze a má za následok vylúčenie Účastníka z ďalšej účasti v Súťaži vrátane straty nároku na odovzdanie výhry, ak sa tak stane pred jej prevzatím. Účastník má zároveň podľa ust. § 12 Zákona právo prístupu k týmto svojim osobným údajom a podľa ust. § 21 taktiež právo na vysvetlenie, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich doplnenie alebo likvidáciu.
  2. Účasťou v Súťaži dáva Účastník súhlas tým, že jeho meno, priezvisko, kontaktné mesto, fotografie a slovné prejavy môžu byť použité pre účely propagácie spoločnosti Alza.sk vrátane zasielania obchodných oznámení a Alza môže zadarmo použiť všetky slovné prejavy, audio aj video nahrávky a fotografie Účastníka, ktoré vydal v súvislosti s usporiadaním a vyhodnotením Súťaže a odovzdaním ceny, a to na obdobie piatich (5) rokov od začiatku Súťaže.
 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Alza prehlasuje, že nie je zodpovedná za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.
  2. Alza si vyhradzuje právo zmeniť podmienky Súťaže a nahradiť ceny v Súťaži za ceny podobného typu alebo zodpovedajúcej rovnakej hodnote.
  3. Tieto pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Účastník zaslaním odpovede na Otázku vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami.
  4. Všetky prípadné spory, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, rieši výhradne Alza.
 7. chapter 7
  1. text
   1. text
   2. text
   3. text
   4. text
  2. text
   1. text
   2. text
   3. text
   4. text
  3. text
  4. text
  5. text
  6. text
  7. text
 8. chapter 8
  1. text
   1. text
   2. text
   3. text
   4. text
  2. text
   1. text
   2. text
   3. text
   4. text
  3. text
  4. text
  5. text
  6. text
  7. text

V Prahe 3. 10. 2014

0
Vytlačiť

Skúste nové Alza Premium Moja Alza Prihlásiť Pre organizácie Ako nakúpiť
P-DC1-WEB26
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi