VIP LENOVO boost VIP LENOVO boost

Pravidlá súťaže o Mazdu 3 Hatchback

ÚVODNÉ USTANOVENIE

 
1.1. Obchodná spoločnosť Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, sídlom Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 8573, (ďalej len „Alza“) organizuje v termíne od 00:01 hodín dňa 07. 10. 2013 do 23:59 hodín dňa 30. 11. 2013 (ďalej len „Doba konania“) marketingovú súťaž zvanú „Mazda3 ZADARMO“  (ďalej len „Súťaž“) a týmto stanovuje pravidlá a podmienky Súťaže, ktoré sú k dispozícii na internet. stránke https://www.alza.sk/mazda3 prevádzkované Alzou.

  1. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

2.1. Každá fyzická osoba staršia 18-násť rokov (ďalej len „Účastník“), ktorá splní podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách, s adresou doručovania v Slovenskej republike, sa môže zúčastniť Súťaže, najmä nie však výlučne:

  1. Je plne spôsobilá na právne úkony a zároveň je schopná svoje konanie ovládnuť;
  2. Zakúpi v Dobe konania u Alzy na jej prevádzkovaných e-shopoch akýkoľvek tovar a/alebo získa licenčné oprávnenia a/alebo si objedná službu (ďalej len „Plnenie“) v minimálnej hodnote 12,- Eur (slovom: dvanásť eur) alebo jeho ekvivalent vrátane príslušnej sadzby DPH (ďalej len „Minimálna hodnota“);
  3. Preukáže riadnu úhradu a nadobudnutie Plnenia podľa vyššie uvedeného, oi. prevzatie Plnenia najneskôr ku dňu odovzdania výhry;
  4. Účastník sa môže zúčastniť s jedným daňovým dokladom týkajúceho sa Plnenia (hoci sa týka viacerých položiek) iba jedenkrát. Viacnásobná účasť v tejto Súťaži je možná, ale vždy s novým číslom daňového dokladu, to znamená so získaním ďalšieho Plnenia aspoň v Minimálnej hodnote od Alzy;
  5. Poskytne Alze svoje kontaktné údaje, najmä svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu vrátane krajiny, email a mobilný telefón;
  6. Nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu k Alze, ako aj k osobám s Alzou personálne a majetkovo spätými, vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych.

2.2. Zo Súťaže budú vylúčení, prípadne im nebudú poskytnuté výhry, tí, ktorí:

  1. Nesplnia podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách;
  2. Budú konať v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi a/alebo sa dopustia podvodného konania v súvislosti so Súťažou;
  3. Uvedú v Súťaži nepravdivé alebo neúplné informácie;
  4. Ukončia zmluvu na Plnenie prípadne im bude Plnenie dobropisované.

2.3. V prípade vylúčenia Účastníka nemá taký Účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktorá by mu mohla vzniknúť. 
 

  1. PRAVIDLÁ ÚČASTI V SÚŤAŽI

3.1. Každý Účastník, ktorý si objedná Plnenie v Dobe konania a odpovie v Dobe konania na vedomostnú otázku stanovenú Alzou (ďalej len „Otázka“), ktorú je Alza v Dobe konania podľa svojho uváženia ďalej meniť, bude mať možnosť vyhrať nepeňažnú výhru, a to jeden nový automobil Mazda3 špecifikovaný nižšie, pričom tým, že zadá odpoveď na Otázku do príslušného okienka, potvrdzuje, že spĺňa podmienky pre účasť v Súťaži a chce sa jej zúčastniť a odsúhlasí svoje kontaktné údaje z príslušnej objednávky Plnenia aj pre Súťaž.
3.2. V prípade, že bude z akéhokoľvek dôvodu zrušená zmluva týkajúca sa Plnenia (hoci len čiastočne), alebo dobropisovaná, ktorého fakturácia bola využitá k účasti a výhre v Súťaži, bude výherca povinný bezodkladne výhru vrátiť Alze, prípadne mu nebude umožnené výhru si prevziať.
 

  1. CENY V SÚŤAŽI

4.1. Účastníci Súťaže sa môžu pri splnení podmienok v týchto pravidlách vyhrať nasledujúcu cenu, a to vozidlo najnovšej generácie Mazda3 v hodnote 13 655,- Eur vrátane DPH (ďalej len „Vozidlo“).

4.2. Alza vyhodnotí v nasledujúci pracovný deň v 8:00 hodín po Dobe konania vo svojom sídle došlé odpovede na Otázku a preverí, že príslušný Účastník splnil podmienky v týchto pravidlách.

4.3. V prípade viacerých správnych odpovedí na Otázku dostane každý päťdesiaty-tisíci (50.000) správne zodpovedajúce Účastník od Alzy na svoj email z príslušnej objednávky doplňujúcu otázku, na ktorú bude Účastník povinný odpovedať v stanovenej lehote troch (3) hodín od odoslania doplňujúcej otázky Alzou. Výhercom súťaže sa stáva ten Účastník Súťaže, ktorý ako prvý (1.)  poradí správne odpovie na doplňujúcu otázku elektronicky emailom na adresu [email protected]. Výhercom Vozidla sa stáva Účastník Súťaže, ktorý splnil podmienky tejto Súťaže, správne odpovedal v správnom poradí na Otázku a ako prvý odpovedal doplňujúcu otázku podľa vyššie uvedeného.

4.4. Jednotliví výhercovia vrátane svojho mena, priezviska, dátumu narodenia, mesta a štátu bydliska budú po vyhodnotení zverejnení na https://www.alza.sk/mazda3.

4.5. Alza bude považovať za správnu odpoveď na Otázku údaj získaný z informačného systému Alzy, o i teda budú žrebované iba objednávky Plnenia Účastníkov prijaté a vyfakturované informačným systémom Alza, resp. emaily prijaté informačným systémom Alza v prípade doplňujúcej otázky.

4.6. Alza bude výhercu Vozidlu kontaktovať telefonicky na mobilný telefón nahlásený Účastníkom pri objednávke Plnenia, a to najneskôr v lehote troch (3) pracovných dní po vyhodnotení Súťaže.

4.7. Výhru, ktorú sa nepodarí doručiť výhercovi, prepadá po uplynutí lehoty tridsiatich (30) dní od vyhlásenia výsledkov Súťaže Alze.

4.8. Cena bude výhercovi odovzdaná Alzou najskôr pätnásty (15.) deň po vyhlásení výsledkov Súťaže.

4.9.O prípadnom vyradení zo Súťaže je výherca informovaný telefonicky a je mu oznámený dôvod jeho vyradenia povereným zamestnancom Alzy.

4.10. Alza neposkytuje na Vozidlo žiadnu záruku, avšak v prípade poškodenia Produktu priamo z výroby vykonaná výmenu Produktu.
 

  1. OSOBNÉ ÚDAJE

5.1. Zaslaním odpovede na Otázku dáva Účastník Alze v zmysle zákona č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení (ďalej len "Zákon"), súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v rozsahu najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa a kontaktný telefón za účelom preverenia jeho účasti v Súťaži a odovzdania ceny. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia Alze a má za následok vylúčenie Účastníka z ďalšej účasti v Súťaži vrátane straty nároku na odovzdanie výhry, ak sa tak stane pred jej prevzatím. Účastník má zároveň podľa ust. § 12 Zákona právo prístupu k týmto svojim osobným údajom a podľa ust. § 21 tiež právo na vysvetlenie, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich doplnenie či likvidáciu.

5.2.  Účasťou v Súťaži dáva Účastník súhlas tým, že jeho meno, priezvisko, kontaktné mesto, fotografie a slovné prejavy môžu byť použité pre účely propagácie Alzy vrátane zasielania obchodných oznámení a Alza môže zadarmo použiť všetky slovné prejavy, audio aj video nahrávky a fotografie Účastníka, ktoré vydal v súvislosti s usporiadaním a vyhodnotením Súťaže a odovzdaním ceny, a to na obdobie piatich (5) rokov od začiatku Súťaže.

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1. V zmysle ust § 845 zákona č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, nemožno výhru zo Súťaže vymáhať.

6.2. Alza prehlasuje, že nie je zodpovedná za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.

6.3. Alza si vyhradzuje právo zmeniť podmienky Súťaže, vyhlásiť inú súťaž, a nahradiť ceny v Súťaži za ceny podobného typu alebo zodpovedajúce rovnakej hodnote.

6.4. Tieto pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Účastník zaslaním odpovede na Otázku vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami.

6.5. Všetky prípadné spory, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, rieši výhradne Alza podľa svojho uváženia.
 
 
V Prahe, dňa 30. 9. 2013

Vytlačiť

P-DC1-WEB04
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií