Nakupování budoucnosti HP + média Grilovací sezóna

Špecifikácia služby Možnosť vrátit tovar do 2 mesiacov

1. Základné ustanovenia

Tieto podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvy o poskytovaní služby „Možnosť vrátiť tovar do 60 dni“ (ďalej len „služba“), kedy na jednej strane je spoločnosť Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, so sídlom Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe v oddiele B, vložka 8573 ako poskytovateľ (ďalej len „poskytovateľ“)  a na strane druhej je objednávateľ (ďalej len „objednávateľ“), pričom tieto podmienky sa uplatnia na všetky transakcie týkajúce sa tejto služby.
Zmluva o poskytovaní služby je uzavretá vtedy, keď objednávateľ spolu s vybraným výrobkom, ponúkaným poskytovateľom na ním prevádzkovaných e-shopoch, potvrdí v tzv. košíku aj službu a poskytovateľ mu vystaví faktúru.

 
2. Popis služby

Poskytovateľ zaručuje objednávateľovi, že mu umožní vrátenie výrobku bez udania dôvodu do do 60 dni od kúpy, a to za podmienok uvedených nižšie, ak o toto vrátenie objednávateľ požiada, tzn. využije službu, v lehote stanovenej nižšie.

 
3. Podmienky využitia služby

 

Poskytovateľ je povinný poskytnúť službu, teda poskytnúť objednávateľovi možnosť vrátenia zakúpeného výrobku bez udania dôvodu v lehote pozri nižšie, iba ak:
 

 • Objednávateľ objedná službu v termíne, kedy je táto služba ponúkaná, najneskôr však pri kúpe výrobku, ktorého sa týka služba;
 • Objednávateľ uhradí službu riadne a včas;
 • Objednávateľ neodstúpi od zmluvy na kúpu výrobku, ktorého sa týka služba pred uplatnením služby;
 • Objednávateľ uplatní službu najneskôr 60. deň od kúpy výrobku, a to k výrobku, na ktorý sa služba vzťahuje osobne na jednej z pobočiek poskytovateľa, príp. pobočiek jeho zmluvných partnerov, v rámci riadnej otváracej doby;
 • Objednávateľ nijako nepoškodí identifikačné štítky výrobku, ktorého sa služba týka, ani inak neoprávnene (oi. v rozpore s pravidlami riadneho používania výrobku stanovené jeho výrobcom) nebude s výrobkom manipulovať;
 • Objednávateľ preukáže nárok na službu originálom daňového dokladu obsahujúceho príslušný výrobok a s ním súvisiacu službu;
 • Objednávateľ predloží poskytovateľovi výrobok v stave „dobrý“ (pozri definíciu nižšie).
 • Výrobky určené na starostlivosť o telo alebo k hygiene musí byť nepoužité s neporušeným obalom.

V prípade, že objednávateľ splní podmienky, za ktorých môže službu využívať, bude mu vrátená celá cena výrobku formou poukazu podľa bodu 5. týchto podmienok. V prípade, že objednávateľ uplatní službu a požiada o vrátenie výrobku v stave zlý alebo znehodnotený, potom objednávateľovi bude ponúknutý iba spätný odber za zníženú cenu poukazu podľa bodu 5. týchto podmienok , prípadne za 0, - € a prevzatie tovaru do ekologickej likvidácie.
Definície stavov výrobkov, ktorých sa služba týka 

Dobrý

 • Výrobok má kompletné príslušenstvo, ktoré bolo dodané poskytovateľom spolu s ním (najmä káble, stojan, diaľkové ovládanie, manuál v českom/slovenskom jazyku, ovládače/firmware/SW, poskytnuté darčeky atd.); a
 • Výrobok nenesie známky používania; a
 • Výrobok je vrátane obalového materiálu, ktorý nesie známky bežného rozbalenia tovaru.
 • Výrobky určené na starostlivosť o telo alebo k hygiene musí byť nepoužité s neporušeným obalom.

 
Zlý

 • Výrobok nesie známky používania; a/alebo
 • Výrobok je nekompletný; a/alebo
 • Výrobok je nadmerne opotrebovaný a/alebo má poškodenia, ktoré sú ľahko opraviteľné a po tejto oprave môže plniť svoju funkciu v plnom rozsahu; a/alebo
 • Výrobok neobsahuje spotrebný materiál v plnej kapacite.


Znehodnotené

 • Výrobok je poškodený a nemôže plniť svoju funkciu v plnom rozsahu; a/alebo
 • Výrobok je zásadne nekompletný a nemožno ho preto plne užívať

4. Vrátenie ceny služby

V prípade, že je objednávateľom spotrebiteľ, má právo od zmluvy na poskytovanie služby odstúpiť v zmysle zákona č. 102/2014 Sb., O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služieb, ale v takom prípade musí vydať aj všetky bezdôvodné obohatenia späť poskytovateľovi najneskôr v momente odstúpenia.

Objednávateľ si je vedomí toho a súhlasí, že v prípade ak si zakúpi akýkoľvek tovar s možnosťou odloženej splatnosti kúpnej ceny, ktorú poskytovateľ ponúka a zároveň s týmto tovarom si zakúpi aj túto službu, tak v prípade predčasného ukončenia kúpnej zmluvy na tovar pred úplným splatením kúpnej ceny, nie je poskytovateľ povinný vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu za túto službu. Toto obmedzenie samozrejme nemá vplyv na zákonné práva spotrebiteľa. 

5. Vrátenie ceny výrobku formou poukazu

V prípade, kedy objednávateľ splní všetky podmienky poskytovateľa služby pre vrátenie výrobku, poskytovateľ vráti bez zbytočného odkladu po splnení podmienok služby objednávateľovi kúpnu cenu výrobku vo forme poukazu na nákup tovaru na niektorom z ním prevádzkovaných internetových obchodov, tento poukaz nie je vymeniteľný za peniaze.

6. Záverečné ustanovenia

Platnosť a účinnosť nadobúdajú podmienky 1. 10. 2016, pričom špecifikácia tejto služby je k dispozícii ako v sídle spoločnosti poskytovateľa, tak na webových stránkach ním prevádzkovaných e-shopov.

0
Vytlačiť

Skúste nové Alza Premium Moja Alza Prihlásiť Pre organizácie Ako nakúpiť
P-DC1-WEB16
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi