Ospravedlňujeme sa, ale z technických príčin momentálne nieje možné na našich pobočkách vyzdvihuť objednávku. Usilovne pracujeme na oprave. Ďakujeme za pochopenie.
FMCG akce Aplikace

Pravidlá súťaže 24x tlačiareň HP Deskjet 3525 zadarmo 27.4.

Marketingová súťaž 12 tlačiarní ZADARMO
 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE 


1.1 Obchodná spoločnosť Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, sídlom Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapísaná v obchodným registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 8573, (ďalej len „Alza“) organizuje v termíne od 00:01 hodín do 21:00 hodín dňa 27. 4. 2013 (ďalej len „Doba konania“) marketingovú súťaž nazývanú „12 TLAČIARNÍ ZADARMO“ (ďalej len „Súťaž“) s výberom výhercu ve 21:00 hod. dňa 27. 4. 2013 (ďalej len „Doba výberu“) a týmto stanovujú pravidlá a podmienky Súťaže, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke prevádzkovanej Alzou.

2. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI 


2.1 Každá fyzická osoba staršia 18-násť (slovom: osemnásť) rokov a právnická osoba (ďalej len„Účastník“) s adresou doručovania v Slovenskej republike, ktorá splní podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách, sa môže zúčastniť Súťaže, najmä nie však výlučne:

  1. Je plne spôsobilá k právnym úkonom, alebo je riadne založená v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
  2. Zakúpi v Dobe konania u Alzy na jej prevádzkovaných e-shopoch akýkoľvek tovar a/alebo získa licenčné oprávnenie a/alebo si objedná službu (ďalej len  „Plnenie“) v minimálnej hodnote 20 Eur (slovom: dvadsať eur) vrátane príslušnej sadzby DPH;
  3. Preukáže riadnu úhradu a nadobudnutie Plnenia podľa vyššie uvedeného, o.i. prevzatie Plnenia najneskôr ku dňu odovzdania výhry;
  4. Účastník sa môže zúčastniť s jedným daňovým dokladom týkajúceho sa Plnenia (hoci sa týka viacerých položiek) iba raz. Viacnásobná účasť v tejto Súťaži je možná, ale vždy s novým číslom daňového dokladu, to znamená so získaním ďalšieho Plnenia od Alzy;
  5. Poskytne Alze svoje kontaktné údaje, najmä svoje meno, priezvisko, adresu a kontaktný telefón;
  6. Nie je v pracovnom alebo obdobnom pomere vo vzťahu k Alze, ako aj osobám s Alzou personálne a majetkovo spätými, vrátane ich príbuzných a osôb im blízkych.

2.2.Zo Súťaže budú vylúčení, prípadne im nebudú poskytnuté výhry, tí, ktorí:

  1. Nesplnia podmienky Súťaže uvedené v týchto pravidlách;
  2. Budú konať v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi a/alebo sa dopustia podvodného konania v súvislosti so Súťažou;
  3. Uvedú v Súťaži nepravdivé alebo neúplné informácie. 
  4. V prípade vylúčenia Účastníka nemá takýto Účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktorá by mu mohla vzniknúť.

3. PRAVIDLÁ ÚČASTI V SÚŤAŽI 


3.1. Každý Účastník, ktorý si objedná Plnenie v Dobe konania a odpovie v Dobe konania na otázku „Má tlačiareň HP Deskjet 3525 Ink Advantage funkciu kopírovania?“ (ďalej len  „Otázka“) bude mať možnosť vyhrať nefinančnú výhru, resp. v prípade viacerých správnych odpovedí byť zaradený do zlosovania o nefinančnú výhru, o jednu tlačiareň špecifikovanú nižšie, pričom tým, že zadá odpoveď na Otázku do príslušného okienka, potvrdzuje, že spĺňa podmienky pre účasť v Súťaži a chce sa jej zúčastniť a odsúhlasí svoje kontaktné údaje z príslušnej objednávky Plnenia aj pre Súťaž.

3.2. V prípade, že bude z akéhokoľvek dôvodu zrušená zmluva týkajúceho sa Plnenia, (hoci čiastočne), alebo dobropisovaná, ktorej fakturácia bola využitá k účasti a výhre v Súťaži, bude výherca povinný bezodkladne výhru vrátiť Alze, prípadne mu nebude umožnené výhru si prevziať.

4. CENY V SÚŤAŽI 


4.1. Účastníci Súťaže môžu pri splnení podmienok v týchto pravidlách vyhrať nasledujúce: 

1. – 12. cena – HP Deskjet 3525 Ink Advantage e-All-in-One (ďalej len „Produkt“).

 

4.2. Alza vyhodnotí v Dobe výberu vo svojom sídle prijaté odpovede na Otázku a preverí, že príslušný Účastník splnil podmienky v týchto pravidlách. Alza každú celú hodinu v Dobe výberu vo svojom sídle vyhodnotí odpovede na Otázku zo všetkých zákazníkov, ktorí si objednali Plnenie od začiatku Doby konania do príslušnej hodiny v Dobe výberu (v 21:00 hodín dňa 27. 4. 2013) a v prípade viacerých správnych odpovedí vykoná žrebovanie jedného Účastníka zo všetkých zákazníkov s adresou doručenia v Slovenskej republike, ktorí si do konca predmetnej hodiny Doby výberu od začiatku Doby konania Súťaže objednali Plnenie a správne odpovedali na Otázku. Výherca bude vybraný celkom dvanásťkrát (12x) a v Súťaži bude rozdaných celkom dvanásť (12) Produktov, v Dobe výberu. Žrebovanie bude vykonávať poverený zamestnanec Alzy, pričom vyhrá ten Účastník, ktorého odpoveď na otázku bola správna a ktorého číslo objednávky v prípade viacerých správnych odpovedí bude vyžrebované.

4.3. Alza bude považovať za správnu odpoveď na Otázku údaj získaný z informačného systému Alzy, t.j. budú žrebované len objednávky Plnenia Účastníkov prijaté informačným systémom Alza.

4.4. Alza bude výhercu Produktu kontaktovať v zmysle údajov oznámených Účastníkom pri objednávke Plnenia, a to najneskôr v lehote troch (3) pracovných dní po vyhodnotení Súťaže.

4.5. Neprevzaté výhry, ktoré sa nepodarí doručiť výhercovi, prepadajú po uplynutí lehoty tridsiatich (30) dní od vyhlásenia výsledkov Súťaže Alzy.

4.6. Cena bude výhercovi odovzdaná Alzou najskôr pätnásty (15.) deň po prevzatí Plnenia Účastníkom.

5. OSOBNÉ ÚDAJE 


5.1. Zaslaním odpovede na Otázku dáva Účastník Alze v zmysle zákona č 101/2000 Z. z., O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení (ďalej len  „Zákon“), súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, v rozsahu najmä meno, priezvisko, adresa a kontaktný telefón za účelom preverenia jeho účasti v Súťaži a odovzdania ceny. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia Alze a má za následok vylúčenie Účastníka z ďalšej účasti v Súťaži vrátane straty nároku na odovzdanie výhry, stane sa tak pred jej prevzatím. Účastník má zároveň podľa ust. § 12 Zákona právo prístupu k týmto svojim osobným údajom a podľa ust. § 21 taktiež právo na vysvetlenie, právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich doplnenie alebo likvidáciu.

5.2. Účasťou v Súťaži dáva Účastník súhlas tým, že jeho meno, priezvisko, kontaktné mesto, fotografie a slovné prejavy môžu byť použité pre účely propagácie Alzy a Alza môže bezplatne používať všetky slovné prejavy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, ktoré urobil v súvislosti s usporiadaním a vyhodnotením Súťaže a odovzdaním ceny, a to na obdobie piatich (5) rokov od začiatku Súťaže. 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 


6.1. V zmysle ust. § 845 zákona č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, nemožno výhru zo Súťaže vymáhať.

6.2. Alza prehlasuje, že nie je zodpovedná za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ. 

6.3. Alza si vyhradzuje právo zmeniť podmienky Súťaže a nahradiť ceny v Súťaži za ceny podobného typu alebo zodpovedajúcej rovnakej hodnote.

6.4. Tieto pravidlá Súťaže nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Účastník zaslaním odpovede na Otázku vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami.

6.5. Všetky prípadné spory, ktoré vyplývajú z tejto Súťaže alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, rieši výhradne Alza podľa svojho uváženia.

 
 

V Prahe, dňa 26. 4. 2013

Vytlačiť

P-DC1-WEB06
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií