Vyberte prvok na stránke, ktorého sa chyba týka

Využi dopravu zadarmo! Vlož do košíka kód ZAPLATENEONLINE pri objednávke nad 40 Eur vr. DPH. Viac informácií tu

Zľavová hliadka Káva na Alzáka!

Hradená oprava

Špecifikácie služby Hradená oprava

Zmluvné strany

Spoločnosť Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, so sídlom Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe v oddiele B, vložka 8573 ako poskytovateľ (ďalej len „poskytovateľ“) ponúka službu Hradená oprava svojim zákazníkom (ďalej len „služba“), ktorí prejavia záujem o vykonanie opravy tovaru zakúpeného v posledných 2 rokoch od okamihu objednávky služby prostredníctvom niektorého z prevádzkovaných internetových obchodov (ďalej len „objednávateľ“), pričom tieto podmienky sa uplatnia na všetky transakcie týkajúce sa tejto služby. Objednávateľ je povinný sa oboznámiť so Všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovateľa, ktoré sa primerane použijú v situáciách neupravených týmito podmienkami.

Popis služby

Poskytovateľ na základe objednávky objednávateľa zaručuje objednávateľovi, že sprostredkuje u autorizovaného servisu za vopred dohodnutú cenu opravu daného tovaru. Cena za opravu či diagnostiku je hradená prostredníctvom poskytovateľa autorizovanému servisu.

Podmienky využitia služby

Ak má objednávateľ záujem o využitie služby Hradená oprava, je povinný poskytovateľovi odovzdať daný tovar v nižšie špecifikovanom stave a poskytnúť mu k danej poruche dostatok informácií a pokynov na opravu. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadný vplyv vykonávanej opravy na prípadnú záruku daného tovaru a na jej možný zánik.

Stav tovaru pri predaní

Objednávateľ môže tovar k oprave odovzdať na všetkých pobočkách poskytovateľa, ktorých zoznam nájdete tu. Objednávateľ môže tiež tovar k oprave zaslať poskytovateľovi, na adresu:

Alza.sk

Reklamačné oddelenie

Bottova 7

811 09 Bratislava

Poskytovateľ odporúča priložiť podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje objednávateľa (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia závady tovaru. Objednávateľ je povinný odovzdať tovar v čistom stave tak, aby spĺňal predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k oprave. V prípade opravy zariadenia s nádržou na palivo, musí byť v okamihu prevzatia do opravy nádrž prázdna. Pri odovzdaní počítačového systému alebo zariadenia na ukladanie dát k oprave, sa objednávateľovi odporúča zabezpečiť vytvorenie zodpovedajúcej zálohy potrebných dát a zabrániť ich možnému zneužitiu alebo poškodeniu. Poskytovateľ neručí za prípadnú stratu, poškodenie či zneužitie dát, ktoré sú uložené na zariadeniach na ukladanie dát v počítačovom systéme.

Objednávateľ je týmto informovaný, aby odovzdané zariadenie do opravy bolo pokiaľ možno v továrenskej konfigurácii. Ide najmä o pridané či vymenené operačné pamäte, pevné disky či SSD v notebookoch a počítačoch. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za takto priložené diely, najmä ak nie sú na príjemke do opravy výslovne uvedené. Ak je prístup do zariadenia chránený heslom či gestom alebo iným zabezpečením prístupu, je objednávateľ povinný túto ochranu zrušiť alebo heslá uviesť v popise závad. To isté platí, ak je takto chránený BIOS alebo firmvér zariadenia alebo prístup na úložný priestor zariadenia. Bez plného prístupu k zariadeniu nemusí byť možné opravu či diagnostiku zariadenia vykonať. Ak je na zariadení aktivovaná ľubovoľná služba, ktorá ho zabezpečuje proti odcudzeniu, je objednávateľ povinný túto službu deaktivovať. Ide napríklad o služby Apple Find my iPhone, iPodTouch, MacBook, Intel anti-theft a ďalšie.

Cena opravy

Objednávateľ bude s cenou opravy oboznámený pred jej začatím, a to buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Ak odmietne objednávateľ cenovú ponuku opravy, poskytovateľ je povinný do 35 dní od vyjadrenia nesúhlasu tovar odovzdať objednávateľovi, ktorý je povinný si tento tovar do 30 dní od vyrozumenia poskytovateľa o vyzdvihnutí vyzdvihnúť. Ustanovenia o skladovaní sa pri omeškaní objednávateľa použijú primerane. Ak neodsúhlasí objednávateľ cenovú ponuku do 3 dní od oznámenia, potom poskytovateľ vráti objednávateľovi tovar bez toho, aby došlo k sprostredkovaniu opravy. Ak sa zmení cenová ponuka opravy, bude o tom objednávateľ informovaný bez zbytočného odkladu, pričom nová cenová ponuka musí byť objednávateľom taktiež vopred odsúhlasená.

Predchádzajúci odsek sa v takom prípade použije primerane. Ak sa cenová ponuka navýši o menej ako 10 % z pôvodnej ceny, objednávateľ nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Ak odmietne objednávateľ cenovú ponuku alebo ju do 3 dní od oznámenia neodsúhlasí, berie na vedomie, že mu môžu byť účtované poplatky za diagnostiku a logistiku, teda nevyhnutne nutné náklady na zistenie závady. K úhrade ceny opravy vykonávanej autorizovaným servisom dochádza v hotovosti pri odovzdaní tovaru objednávateľovi. Samotná služba Hradená oprava spočívajúca v sprostredkovaní opravy je poskytnutá zo strany poskytovateľa bezplatne. Tento článok pojednáva o cene samotnej ceny opravy vykonávanej autorizovaným servisom.

Lehota na opravu

Poskytovateľ sa zaväzuje sprostredkovať opravu u autorizovaného servisu na počkanie, teda na počkanie budú vyžiadané služby autorizovaného servisu, ktorý následne vykoná opravu najneskôr do 35 dní od odsúhlasenia ceny opravy objednávateľom, pričom o konkrétnom termíne bude objednávateľ informovaný buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Ak nie je dodržaná lehota na vykonanie opravy, objednávateľovi je odporúčané kontaktovať poskytovateľa pre účely dohodnutia náhradného termínu.

Vybavenie opravy

Poskytovateľ vydá objednávateľovi písomné potvrdenie o dátume prijatia do opravy (s popisom závady) a následne potvrdenie o vybavení opravy. Objednávateľ je povinný si pri prevzatí skontrolovať stav tovaru a jeho kompletnosť a neporušenosť. Akékoľvek nezrovnalosti treba objednávateľovi nahlásiť pri osobnom prevzatí na mieste. O vybavení opravy poskytovateľ upozorní objednávateľa buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu objednávateľa. Objednávateľ je povinný tovar prevziať bez zbytočného odkladu do 30 dní odo dňa kedy bol o vybavení opravy informovaný.

V prípade, že tovar nie je prevzatý objednávateľom najneskôr posledným dňom lehoty, bude poskytovateľom účtované po jej márnom uplynutí skladné za uloženie tovaru vo výške 0,80 Eur vrátane DPH za každý deň omeškania. Za účelom predchádzania škôd pri výdaji tovaru po vybavení opravy je objednávateľ povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do opravy a musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas).

Ostatné

Objednávateľ berie na vedomie, že na opravu nie je poskytovaná záruka a že poskytovateľ opravu iba sprostredkováva. Poskytovateľ negarantuje plnú kompatibilitu opraveného tovaru s inými, s pracovníkmi poskytovateľa, výrobcom či dodávateľom neschválenými, súčasťami, ani so softvérovými aplikáciami, ktorých funkčnosť nebola objednávateľom výslovne požadovaná, iba ak je taká kompatibilita podobného tovaru bežná. Obdobne platí kompatibilita aj pre softvér a jeho jednotlivé verzie. Ďalej platí, že ak bola kompatibilita určitých verzií softvéru deklarovaná, neplatí to isté automaticky pre ich nasledujúce a rovnako tak pre predchádzajúce verzie týchto softvérov.

Záverečné ustanovenia

Platnosť a účinnosť od 5.12.2018, pričom špecifikácia tejto služby je k dispozícii ako v sídle spoločnosti poskytovateľov, tak aj na webových stránkach e-shopu.

0
Vytlačiť

Skúste nové Alza Premium Moja Alza Prihlásiť Ako nakúpiť
WEB16
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi