SPOTŘEBITELSKÁ soutěž VYHRAJ SKÚTR YAMAHA

                  SPOTŘEBITELSKÁ soutěž VYHRAJ SKÚTR YAMAHA

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 


1.1 Obchodní společnost Alza.cz a.s., IČ 27082440, DIČ CZ27082440, sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, (dále jen „Alza“) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 1. 5. 2013 do 23:59 dne 31. 5. 2013 spotřebitelskou soutěž zvanou „VYHRAJ SKÚTR YAMAHA“ (dále jen „Soutěž“) v České republice s losováním první pracovní den po konání Soutěže (dále jen „Doba losování“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce www.alza.cz

2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI 


2.1. Každá fyzická osoba starší 18-ti let (tedy ne právnická osoba), (dále jen „Účastník“) s adresou pro doručování na území České republiky, která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, se může účastnit Soutěže, zejména nikoliv však výlučně:

  1. Je plně způsobilá k právním úkonům;
  2. Zakoupí v termínu od 00:01 hodin dne 1. 5. 2013 do 23:59 dne 31. 5. 2013 (dále jen „Doba konání“) u Alzy na jí provozovaných e-shopech v České republice jeden z vybraných produktů společnosti YAMAHA zveřejněný na https://www.alza.cz/yamaha/v1423.htm (dále jen „Plnění“);
  3. Prokáže řádnou úhradu a nabytí Plnění dle shora uvedeného, mj. převzetí Plnění nejpozději ke dni předání výhry;
  4. Může se účastnit každého losování pouze jedenkrát, přičemž pro účast v Soutěži je rozhodující jeho první objednávka Plnění v Době konání, jeho ostatní objednávky nebudou brány v potaz;
  5. Sdělí Alze v odpovědním emailu na soutěžní otázku své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu a kontaktní telefon;
  6. Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Alze, jakož i k osobám s Alzou personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

2.2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:

  1. Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
  2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
  3. Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.

2.3 V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

2.4. Alza si vyhrazuje s odkazem na ust. § 1 odst. 8 zákona č. 202/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů učinit taková opatření, aby se Soutěže nemohli zúčastnit ti, kterým to zákon a tyto pravidla neumožňují, mj. je Alza oprávněna požadovat předložení průkazu totožnosti při předání výhry.
 
 

 3. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI 


3.1. Každý Účastník, který si objedná Plnění v Době konání Soutěže a odpoví elektronicky na email [email protected] v Době konání na otázku „Kolik váží bezdrátový reproduktor YAMAHA PDX-B11?“ (dále jen „Otázka“) bude mít nárok zúčastnit se Soutěže, tj. bude mít možnost vyhrát nepeněžitou výhrou, resp. v případě více správných odpovědí být zařazen do slosování o skútr YAMAHA specifikovaný níže, přičemž v odpovědním emailu musí Účastník uvést své kontaktní údaje (viz výše), č. objednávky týkající se Plnění vygenerované Alzou a odpověď na shora uvedenou otázku. Zasláním odpovědního emailu Účastník potvrzuje, že splňuje podmínky pro účast v Soutěži a hodlá se jí účastnit.

3.2. V případě, že bude z jakéhokoliv důvodu zrušena smlouva týkající se Plnění, (byť částečně), nebo dobropisována, jehož fakturace byla využita k účasti a výhře v Soutěži, bude výherce povinen neprodleně výhru vrátit Alze, případně mu nebude umožněno výhru si převzít. 

4. CENY V SOUTĚŽI 


4.1.Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující skútr:1. cena – Skútr Yamaha BW´S125 v hodnotě 59.990,- Kč vč. DPH (dále jen „Skútr“).

4.2. Alza vyhodnotí v Době výběru ve svém sídle došlé odpovědi na Otázku a prověří, že příslušný Účastník splnil podmínky v těchto pravidlech, poté vyhodnotí odpovědi na Otázku ze všech zákazníků, kteří si objednali Plnění v Době konání, a v případě více správných odpovědí provede losování z řad Účastníků, kteří splnili podmínky Soutěže pro losování, a vybere jednoho (1) výherce Skútru. Losování bude provádět pověřený zaměstnanec Alzy, přičemž vyhraje ten Účastník, jehož číslo objednávky bude vylosováno.

4.3. Při losování se bude vycházet z údajů informačního systému Alza, tj. budou slosovány pouze objednávky Plnění Účastníků přijaté informačním systémem Alza.

4.4. Výhercem Soutěže se stává Účastník Soutěže, který splnil podmínky v těchto pravidlech a jehož číslo objednávky týkající se Plnění bylo vylosováno.

4.5. Alza bude výherce kontaktovat telefonicky na kontaktní telefon výherce, který uvedl Účastník v odpovědním emailu na soutěžní otázku, a to nejpozději ve lhůtě jednoho (1) pracovního dne po vyhodnocení Soutěže.

4.6. Nepřevzaté výhry, které se nepodaří doručit výherci, propadají po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení výsledků Soutěže Alze.

4.7. Cena bude výherci předána Alzou v termínu do 30. 6. 2013 v sídle Alzy, příp. bude ve stejné lhůtě po dohodě s výhercem doručena na jeho adresu. 

5. OSOBNÍ ÚDAJE 


5.1. Objednáním Plnění v Době konání dává Účastník Alze ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Alze a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

5.2. Převzetím výhry v Soutěži a podpisem předávacího protokolu dává Účastník souhlas tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace Alzy a Alza může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období pěti (5) let od počátku Soutěže. 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  


6.1. Ve smyslu ust. § 845 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů nelze výhru ze Soutěže vymáhat.

6.2. Alza prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

6.3. Alza si vyhrazuje právo změnit podmínky Soutěže a nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě.

6.4. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník Soutěže objednáním Plnění v Době konání vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

6.5. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně Alza dle svého uvážení a rozhodnutí Alzy jsou konečná. 
 

V Praze, dne 30. 4. 2013

Vytlačiť

P-DC1-WEB16
Zavoláme Vám a odborne poradime
+421 2 5710 1800
Otázka na objednávku
Otázka na tovar
Prosím, zadajte svoj telefón:
Zavolajte mi
Na vašom súkromí nám záleží My, spoločnosť Alza.cz a.s., IČO 27082440, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Viac informácií Menej informácií